توصیه به سهامدارن خرد


ارشدی های حسابداری

توصیه هایی به سهامداران از زبان حسابرساولین و مهم‌ترین هدف سهامداران شرکت‌های بورسی به ویژه سهامداران خرد از حضور در جلسات مجامع شرکت‌ها، اطلاع از میزان تقسیم سود است.در هر مجمع ابتدا گزارش عملکرد سال

ترم اول

اقتصاد مدیریت

تئوری حسابداری 1

مدیریت حسابداری

ترم دوم

تئوری حسابداری 2

بررسی توصیه به سهامدارن خرد موارد خاص در حسابداری

روش تحقیق

تصمیم گیری در مسائل مالی

ترم سوم

مسائل جاری حسابداری

حسابرسی پیشرفته

حسابداری دولتی پیشرفته

ترم پایانی

پایان نامه

منابع ارشد حسابداری

لیست دروس ارائه شده

منابع ارشد حسابداری

زبان تخصصی حسابداری

دیکشنری زبان انگلیسی

آموزش

عنوان پاسخ بازدید توسط
نمره درس مدیریت حسابداری 0 1359 admin
نمره درس اقتصاد مدیریت 0 1259 admin
نمره درس تئوری حسابداری1 0 1357 admin
قوانین انجمن ارشدی های حسابداری 0 865 admin

توصیه هایی به سهامداران از زبان حسابرس

توصیه هایی به سهامداران از زبان حسابرس

اولین و مهم‌ترین هدف سهامداران شرکت‌های بورسی به ویژه سهامداران خرد از حضور در جلسات مجامع شرکت‌ها، اطلاع از میزان تقسیم سود است.

در هر مجمع ابتدا گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به سهامداران ارائه می‌شود.

به طور معمول، گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره، براساس یک تیپ مشخص شده از سوی سازمان بورس به سهامداران ارائه می‌شود که حاوی مطالب قابل فهم برای همه سهامداران باشد. اما شاید همه سهامداران نتوانند با گزارش حسابرس، به آسانی ارتباط برقرار کنند، زیرا این گزارش‌ها بر پایه اصول و مفاهیم مالی و در چارچوب استانداردهای حسابداری نگاشته می‌شود و در این میان، بیشتر سهامداران خرد با مقوله‌های یادشده تا حدود زیادی بیگانه‌اند.

.
شاید به همین دلیل است که تحولات مجامع عمومی در اغلب اوقات با سردی و خمودی از سوی سهامداران خود دنبال می‌شود و تنها در بخش ملموس تقسیم سود نقدی است که می‌توان جنب و جوش و صدای اظهارنظر سهامداران را شنید.

.
از دیدگاه هوشنگ خستویی، سهامداران باید «کمی تا قسمتی» با واژه‌های حسابداری آشنا شوند و اصول و موازین گزارشگری را نمی‌توان زیاد تغییر داد.
گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران به تشریح رفتار سهامداران در قبال گزارش حسابرس و نحوه ارتباط برقرار کردن این دو رکن بازار (سهامدار و حسابرس) می‌پردازد.

.
از نظر شما، آشنایی سهامداران با مفاهیم صورت‌های مالی و مفاد گزارشات حسابرسی چقدر ضرورت دارد؟
مدیران شرکت‌ها ملزم هستند تمام رویدادهای مالی را براساس اصول حسابداری در دفاتر ثبت کنند. به این ترتیب رویدادهای مالی، ثبت، تلخیص و طبقه‌بندی شده و در شکل صورت‌های مالی ارائه می‌شود. صورت‌های مالی، در حقیقت ادعای مدیران در مورد عملکرد شرکت تحت نظر آنها است و باید در مورد تمام جزئیات آن پاسخگو باشند. سهامداران در شرکت‌های سهامی عام برای افزایش قابلیت اتکا به صورت‌های مالی، اقدام به انتخاب حسابرس مستقل می‌کنند.

حسابرس مستقل با استفاده از دانش حسابداری و تجارب خود و کاملا بی‌طرفانه اقدام به رسیدگی نسبت به صورت‌های مالی کرده و در این خصوص در نهایت با در نظر گرفتن اصلی به نام «اهمیت»، گزارش صادر می‌کند که دارای اظهارنظر (مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) است. حسابرس از این طریق به صورت‌های مالی اعتبار یا عدم اعتبار می‌بخشد.

.
این یک فرآیند طولانی و مشکل است، بنابراین سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ضمن آنکه بسیار مناسب است که از مفاهیم حسابداری آگاهی داشته باشند، ضرورتا باید در قضاوت‌های خود بر گزارش حسابرس متکی باشند. بی‌تردید هرگونه کژرفتاری از سوی حسابداران با توجه به نظارت‌های حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی با برخورد مواجه خواهد شد.

.
تعامل حسابرسان و سهامداران (به ویژه سرمایه‌گذاران خرد) را تا چه حد سازنده و موثر ارزیابی می‌کنید؟
تعامل حسابرسان و سهامداران شاید عبارت گویایی نباشد چون اساس کار حسابرسان، قضاوت حرفه‌ای است که بی‌تردید بر شواهد حاصل از رسیدگی به صورت‌های مالی و انطباق آن با اصول حسابداری استوار است؛ اما سهامدار به ویژه سرمایه‌گذار خرد، باید بتواند اطلاعات مالی را برای تجزیه و تحلیل وضعیت شرکت به کار گیرد. سهامدار در این راستا می‌تواند در مجمع پرسش‌هایی داشته باشد (یا حتی قبل از آن) و از حسابرس بخواهد موارد را با بیانی مناسب حال برایش تشریح کند همانند توضیحی که پزشک به بیمار خود می‌دهد یا وکیل به موکل.

.
به نظر شما رفتار سهامداران در مجامع تا چه حد می‌تواند منجر به حسابخواهی از مدیران شرکت‌ها و هدایت شرکت به مسیر شفافیت شود؟
بی‌تردید مدیران در قبال اختیاراتی که برای اداره امور شرکت دارند الزام به پاسخگویی دارند و رفتاری که سهامداران در مجامع دارند بی‌گمان می‌تواند حسابدهی شفاف را تسهیل ‌کند؛ اما سهامداران نیز باید منافع کلی و عمومی شرکت را بر منافع فردی و مناقشه دوجانبه سهامدار و مدیر ترجیح دهند.

برخی معتقدند گزارشات حسابرسی برای سهامداران به طور عام ثقیل و غیرقابل فهم است. نظر شما در این باره چیست و آیا متون گزارشات در توصیه به سهامدارن خرد گذر زمان قابل تسهیل و بازبینی است؟
این نظر کاملا مورد پذیرش است که ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی سنگین بوده و به دشواری برای دیگران قابل درک و فهم است؛ اما به هر حال هر دانش تخصصی، ادبیات خود را دارد و برای استفاده از آن باید کمی تا قسمتی به واژه‌ها و مفاهیم حسابداری آشنا‌ شد.

به هر حال درخصوص برخی نوشته‌ها و مفاهیم در گزارش‌ها که نامانوس و سنگین است، بدون هرگونه رودربایستی می‌توان درخواست تشریح در مجامع کرد و سهامداران باید بدانند این گونه پرسش‌ها و درخواست‌ها از جایگاه پرسشگر چیزی نمی‌کاهد؛ اما تغییر شکل گزارش‌ها یعنی نپذیرفتن اصول و موازینی که هم اینک در باور عمومی و جهانی جای دارد طبیعتا رویکرد
مناسبی نیست.

.
با توجه به اینکه بیشتر گزارشات حسابرسی شرکت‌ها مشروط است، سهامداران چگونه باید این بندهای با اهمیت مد نظر حسابرس را در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود لحاظ کنند؟
اجازه بدهید بگویم نظرم درباره اینکه بیشتر گزارش‌ها مشروط است همسو با سوال نیست. به طور کلی موارد مندرج در گزارش‌های حسابرسی حتما باید دارای اهمیت باشد وگرنه در گزارش درج نخواهد شد چون حسابرس در اظهارنظر خود نیز عبارت «از تمام جنبه‌های با اهمیت» را متذکر می‌شود. ولی اگر مطالب مندرج در «شرط» بنیادین باشد، گزارش به صورت مردود یا عدم اظهارنظر صادر می‌شود.

به طور مثال فرض کنیم از حسابرس خواسته‌ایم نظر بدهد اتومبیل شرکت متعلق به شرکت است و در شرایط خوب قرار دارد. برای رسیدن به نتیجه اول باید بتوانیم وارد اتومبیل بشویم و آن را روشن کنیم حال اگر سوئیچ نداشته باشیم، این امر ایجاد یک نوع «محدودیت» در رسیدگی حسابرس برای کسب نتیجه می‌کند که طبیعتا به علت همین محدودیت، حسابرس در گزارش خود آن را متذکر می‌شود.

اما اگر توانستیم داخل ماشین بشویم و سوئیچ را بچرخانیم ولی ماشین روشن نشود و بعد متوجه بشویم که اساسا موتور در ماشین نیست، خوب این دیگر می‌تواند امکان ارائه نظر مردود را فراهم آورد. به هر حال سهامدار باید با در نظر گرفتن بندهای گزارش حسابرسی و واکنش مدیران به آن، برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرد.

.
سهامداران برای تشخیص سهام برتر به دنبال بررسی چه فاکتورهای مهمی در صورت‌های مالی شرکت‌ها باشند؟
به طور کلی، سهامداران دنبال دو موضوع هستند. اول می‌خواهند که کنترل شرکت را داشته باشند که در این حالت باید فارغ از برخی موارد، کسب مالکیت سهام کنترل‌کننده را در نظر بگیرند.
ثانیا می‌خواهند بازده خوبی کسب کنند. در این شرایط سهامداران باید توجه کنند که قدرت نقدشوندگی سهام مناسب باشد و ارزش ذاتی آن بیش از قیمت روز معاملاتی باشد.

.
به عنوان یک حسابرس، چه توصیه‌هایی به سرمایه‌گذاران حقیقی برای موفقیت در بورس دارید؟
به عنوان حسابرس توصیه من برای سرمایه‌گذاران و سهامداران حقیقی این است که:
- برای سرمایه‌گذاری هر قدر هم کم، یک برنامه راهبردی داشته باشند.
- در طول دوره مالی وضعیت شرکت را ردیابی و پیگیری کرده و از وضعیت امور مربوط به اهداف شرکت آگاهی کسب کنند.
- به شایعات در مورد سرمایه‌گذاری اعتباری ندهند.
- به علت تخصصی بودن موضوع کسب مشاوره‌های مناسب را از نظر دور ندارند.

kayhan.ir

انتقاد سهامداران بورس از عملکرد شرکت‌های حقوقی

جمعی از سهامداران بازار سرمایه نسبت به عملکرد شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه اعتراض کرده‌ و خواستار بازارگردانی سهام خود شدند.

در ادامه روند نزولی اخیر بازار سرمایه، شاخص کل دیروز هم بیش از هفت هزار واحد دیگر ریخت. به گزارش خبرگزاری فارس، بورس در 15 ماه گذشته به یکی از بازارهای مالی با عملکرد و بازدهی منفی تبدیل شده است. این عاقبت سهامداران خردی بوده است که به دعوت دولت دوازدهم و با جمله معروف حسن روحانی مبنی بر «همه چیزتان را به بورس بسپارید»، وارد بازار سرمایه شدند.
این افراد که به توصیه دولتمردان وارد بورس شده بودند، در این بازار نه تنها سودی کسب نکردند، که تا 80 درصد سرمایه خود را توصیه به سهامدارن خرد نیز از دست دادند. این مسئله نیز در برهه‌های زمانی گوناگون سبب اعتراض سهامداران به دلایل مختلف شده است. اعتراض به شرکت‌های حقوقی، اعتراض به تصمیمات خلق الساعه سازمان بورس، اعتراض به حمایت نکردن دولت از بازار سرمایه، اعتراض به افزایش نرخ بهره بین بانکی و. از جمله مواردی بوده که به آن اعتراض شده است.
عملکرد حقوقی‌ها مانع رشد بورس
بسیاری از سهامداران‌، شرکت‌های حقوقی را در ریزش بورس مقصر می‌دانند. به اعتقاد این افراد از ابتدای سال 99 که بازار سرمایه در حال رشد بود، شرکت‌های حقوقی که بسیاری از آنها زیرمجموعه شرکت‌های دولتی هستند بدترین عملکرد را به جای گذاشته‌اند. این شرکت‌ها در ایجاد هیجان و سنگین شدن صف‌های خرید و فروش به عنوان یک پای اصلی ماجرا حضور داشته‌اند. این مجموعه‌ها همچنین به دلیل داشتن رانت اطلاعاتی در نیمه مردادماه سال گذشته سهام خود را در بازار عرضه کردند و برای حمایت از بازار سرمایه اقدام جدی انجام ندادند.
برخی مخاطبین نیز در پویش‌های متعدد نسبت به این مسئله اعتراض خود را نشان داده‌اند. به عنوان مثال در سه پویشی که در آبان‌ماه سال جاری در سامانه فارس با عناوین «حمایت از سهامداران سهام ثقزوی، وشمال، ثنام»، «سهامداران قثابت و فساد در شرکت سلیم» و «درخواست نجات سهام برکت از ریزش بازار سرمایه» به ثبت رسیده است، افراد امضاء‌کننده پویش نسبت به عدم انجام وظایف توسط شرکت‌های حقوقی این نمادها معترض بوده‌اند.
ثبت‌کننده یکی از پویش‌ها در این زمینه می‌گوید: «متاسفانه حقوقی برخی سهم‌ها با صف فروش‌های ساختگی، سفارش‌گذاری‌‌های نامتعارف، نوسان‌گیری‌های زیاد روی سهم، رنج منفی کشیدن و خرید در قیمت‌‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالاتر و عدم حمایت از سهم، سرمایه سهامداران خرد را به نابودی کشانده‌اند.»
بر اساس این گزارش، سازمان بورس در آبان ماه سال 99 همه شرکت‌های بورسی را موظف به داشتن بازارگردان کرد. وظیفه اصلی بازارگردان‌ها نیز جلوگیری از قفل شدگی نمادها در صف‌های خرید و فروش بوده است. یعنی بازارگردانان باید مراقب نقدشوندگی بازار سرمایه که یکی از وجوه تمایز این بازار با سایر بازارهاست، باشند.
یک مخاطب در همین زمینه، می‌گوید: «عملکرد ضعیف این شرکت‌های بازارگردان در یک سال گذشته، بازار را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.» در صورتی که شرکت‌های حاضر در بورس فکری به حال این مسئله نکنند، بازار سرمایه با مشکل جدی کمبود نقدینگی و تقاضا مواجه خواهد شد. روند خروج پول از بازار سرمایه در این مدت تائید‌کننده این موضوع است که بازار در یک رکود به سر می‌برد.

توصیه مهم به سهامداران بورس

توصیه مهم به سهامداران بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه بازاری کوتاه مدت برای مدت یک یا دو ماه نیست، بلکه بازاری بلندمدت است که سهامداران باید با نگاه میان مدت سه ساله توصیه به سهامدارن خرد یا بلندمدت پنج ساله برای سرمایه‌گذاری به این بازار نگاه کنند.

سیروان امینی به عوامل تاثیرگذار در افت شاخص بورس اشاره کرد و افزود: ریزش اخیر بورس را باید از دو دیدگاه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد.

وی اظهار داشت: از دید داخلی، مطرح شدن بحث بودجه و تغییرات ایجاد شده در حوزه کلان اقتصادی برای سال آینده که در متغیرهای بودجه خود را نشان داده است باعث تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سهام شد.

امینی خاطرنشان کرد: یکی از متغیرهای اصلی که به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داد بحث نامشخص بودن توصیه به سهامدارن خرد وضعیت انتخاباتی آمریکا بود که می توانست به شدت آینده سیاسی ایران را تحت شعاع قرار دهد، این موضوع برای مدتی بازار را تحت تاثیر قرار داد و زمینه اصلاح پرشتاب شاخص بورس را فراهم کرده بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مطرح شدن موضوع نرخ های جهانی که در ارزهای دیجیتال رخ داده بود، زمینه پیش بردن سرمایه گذاری ها را به آن سمت فراهم کرد، اظهار داشت: به طور طبیعی این موضوع بر بحث بازار سرمایه تاثیرگذار بود و تمایل بیشتری در جامعه در آن حوزه به عنوان منبع جدید برای سرمایه توصیه به سهامدارن خرد گذاری مطرح شد که در بخش عمده ای از جامعه تاثیر گذاشت.

وی ادامه داد: روند نزولی شاخص بورس از مدت های قبل، عدم همسان بودن و عدم ثبات رویه در عملکرد متولیان بورس، بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد زیرا باعث شد تا برنامه مدونی که بتواند بازار را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و باعث روزهای خوش در این بازار شود، وجود نداشت.

امینی تاکید کرد: این عوامل دست به دست یکدیگر داد تا سرمایه گذاران خرد انتظاری که از این بازار از ابتدای سال با آنها همراه بودند از دست بدهند و به مرور ضمن خروج سرمایه های خود از بازار، دیگر تمایلی برای اینکه منابع خود را در این بازار حفظ کنند نداشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: مهمترین عاملی که باعث تفاوت سرمایه گذاری در بورس با دیگر بازارها شده است، طول مدت سرمایه گذاری در این بازار است که این بازار، بازاری کوتاه مدت برای مدت یک یا دو ماهه نیست بلکه بازار بلندمدتی است که باید سهامداران با نگاه میان مدت سه ساله یا بلندمدت پنج ساله به این بازار نگاه کنند.

وی افزود: اگر از همان ابتدا چنین مسایلی را به عنوان آموزشی به افراد اعلام می کردیم دیگر شاهد فشار فروش های سنگین از طرف سهامداران نبودیم.

امینی تاکید کرد: ابزارهایی مانند اوراق تبعه که در بازار برای مردم تعریف شده است برای حرفه ای های بازار بوده است اما افرادی که مبلغ اندکی را وارد این بازار کرده امد این اوراق نمی تواند مانند دیگر ابزارها کمک کننده برای حفظ تعادل در بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نگاه بلندمدت به سرمایه گذاری در بورس، سهامداران را با ضرر و زیان همراه نمی کند و بازار با تغییر و اصلاح شدید مواجه نمی شود.

به گفته وی، گزارش هایی که شرکت ها در مورد عملکرد ۹ ماهه خود می دهند گزارش بسیار خوبی هستند که به طور حتم بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.

امینی تاکید کرد: اگر سهامداران در چند ماه اصلاح بازار صبوری می کردند و زمینه ایجاد این فشار فروش در بازار فراهم نمی شد، به طور حتم اکنون سهامداران در کنار انتشار گزارش مثبت شرکت ها، قیمت ارز و افزایش قیمت کامودیتی ها بازدهی مثبتی را از این بازار کسب می کردند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه فشار فروش در چند ماه اخیر به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داد و باعث ریزش شدید بازار شد، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ نمی داد بازار می توانست با توجه به موقعیتی که اکنون دارد متعادل تر باشد و دیگر شاهد این ریزش های شدید در شاخص کل نبودیم.

به گفته وی، پیش بینی از بازار بستگی به سیاست ها یا متغیرهای کلان داخلی و بیرون کشور دارد.

امینی با اشاره به اینکه انتخاب رییس جمهور آمریکا که بیش از ٢٠ درصد اقتصاد دنیار را در اختیار دارد در یکسال آینده در بازارهای جهانی تاثیرگذار خواهد بود، خاطرنشان کرد: جدا کردن کشور از اقتصاد جهانی و بازگشت دوباره به این اقتصاد، نویدهای خوبی را به کشورهایی می دهد که تا چند وقت گذشته تحت تاثیر سیاست های ناصحیح قرار گرفته بودند، این موضوع به طور حتم بر برخی از صنایع کشور تاثیر گذار خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: روشن تر شدن قضیه بودجه برای سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری ایران نویدهایی را برای بازار سهام و می تواند زمینه رشد بازار را فراهم کند.

پیش‌بینی بورس ۲۲ شهریور / چند توصیه مهم به سهامداران بورسی

پیش‌بینی بورس ۲۲ شهریور / چند توصیه مهم به سهامداران بورسی

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز بازار سرمایه با افت شاخص و نمادهای شاخص‌ساز مواجه شد. در نهایت امروز شاخص کل با ۴۰ هزار واحد منفی در کانال یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد قرار گرفت. بازار فردا به چه صورت است؟روز گذشته حمیدرضا مهرآور، کارشناس بازار سهام درباره روند بازار امروز به تجارت‌نیوز گفت: به نظر می‌رسد روند بازار به طور کلی تا ماه آینده مثبت و صعودی باشد. و متغیر اصلی اثرگذار در تعیین تحرکات فعلی بازار هم دلار است که پیش‌بینی می‌شود اگر صعودی نباشد حداقل در همین محدوده فعلی نوسان کند. اما امروز بازار سهام با افت شدید مواجه شد. دلیل توصیه به سهامدارن خرد این موضوع چیست؟ایمان رئیسی کارشناس بازار سرمایه درباره دلیل روند منفی بازار امروز گفت: شایعات درباره مذاکرات برجام و تاثیر ترس از ریزش دلار بازار را با اصلاح رو به رو کرده است.وی همچنین در توصیه به سهامداران گفت: اخبار منتشر شده از سمت مذاکرات بد نیست و به نظر می‌رسد روند اصلاح قیمتی در بازار ادامه‌دار باشد. نکته مهم این موضوع است که سهامداران باید دستکاری هر روزه در پرتفوی خود نداشته باشند.همچنین امیر مهدی میرشاه ولد، کارشناس بازار سرمایه هم درباره روند بورس فردا به تجارت‌نیوز گفت: روند اصلاحی در بازار به لحاظ زمانی ادامه‌دار است و شاخص در محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد با توجه به قیمت فعلی دلار نوسان خواهد کرد.وی در توصیه به سهامداران خرد گفت: بهتر است سهامداران به دنبال خرید سهم‌هایی باشند که افت خوبی را داشتند و به لحاظ قیمتی در وضعیت مطلوبی قرار گرفتند. با این کار به نوعی می‌توانند سبد خود را بهینه کنند.آخرین پیش‌بینی‌های بازار سهام را هر روز ساعت ۱۷ در صفحه پیش‌بینی بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

واریز بخشی از ۱ درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مصوبه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در حال پیگیری و بخشی از آن تزریق شده است.

به گزارش بیداربورس به نقل از وزارت اقتصاد، مجید عشقی با اعلام این خبر افزود: دولت سیاستی دارد که ارز صندوق توصیه به سهامدارن خرد توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و منابع از محل ریال‌هایی که قبلا تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود. اما به نظر من با بازگشت اعتماد و ثبات به بازار سرمایه نیازی به منابع صندوق نخواهیم داشت. هرچند صندوق تثبیت و توسعه بازار در جایی که لازم باشد ورود پیدا می‌کند، اما تلاش این است که کمترین حضور را داشته باشد تا بازار به حالت عادی برگردد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیگیری‌ها برای حذف قیمت گذاری دستوری صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو همچنان وجود دارد.

وی همچنین از طراحی یک بسته سیاست‌گذاری برای سهام عدالت خبر داد و بر این نکته تاکید کرده است که بازار سرمایه، مسیری متعادل و رو به رشد خواهد داشت.

عشقی در مورد اقدامات بورسی که طی ۱۰۰ روز از سوی سازمان بورس انجام شده، است گفت: هرچند حدود ۱۰۰ روز از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، اما شخصاً حدود ۴۰ روز است که در سازمان مستقر شده‌ام. با این حال باید گفت یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد تأکید در بازار سرمایه، بحث ثبات بازار است. همه تلاش سازمان در این مدت این بوده که با رایزنی با ذینفعان بازار از جمله سرمایه گذاران، سیاست‌گذاران و دستگاه‌های نظارتی، ثبات را در بازار برقرار و از نوسانات مقطعی و بی دلیل جلوگیری کند. فکر می‌کنم در این زمینه تا حدی هم موفق بوده‌ایم، اما نکته مهم در این رابطه این است که عوامل متعددی در نوسانات بازار دخیل هستند. برای مثال بحث کسری بودجه و تأمین مالی دولت، محل حرف و حدیث‌های زیادی بوده است. در این راستا با توجه به سیاست وزارت اقتصاد، سازمان بورس نهایت تلاش خود را کرد، اما به نظر می‌رسد برداشت سرمایه گذاران از این تأمین مالی، صحیح نیست. البته سازمان سعی کرده است شفاف سازی‌های لازم در این راستا صورت بگیرد.

وی همچنین درباره اینکه چرا برخی سهامداران، فروش اوراق از سوی دولت را دلیل ریزش این روزهای بازار سرمایه می‌دانند؟ افزود: اتفاقی که درخصوص تأمین مالی در این مدت رخ داد، این بود که قرار شد کسری بودجه از طریق انتشار اوراق برطرف شود. تلاش این بوده است که همزمان با انتشار اوراق، بحث بازخرید اوراق قبلی هم انجام شود تا بین منابع تزریق شده به بازار و منابعی که از بازار خارج می‌شود، تعادل برقرار شود. سعی شده است به بزرگ شدن نهادهای مالی مانند صندوق‌ها کمک شود تا جذب منابع برای آن‌ها راحت‌تر شده و قادر به جذب این منابع باشند. از سوی دیگر، در این مدت در فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها هم تسهیلات لازم صورت گرفت. هرچند به دلیل اتفاقات رخ داده در بازار پول و افزایش سود بین بانکی، تأمین مالی برای شرکت‌ها دشوار شده و فشار روی بانک‌ها زیاد است، اما امیدواریم در آینده با تعدیل بخشی این سیاست‌ها، فشارها کاهش یابد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا فروش اوراق به بازار سرمایه ارتباطی ندارد؟ گفت: اینکه بگوییم فروش اوراق هیچ ارتباطی به بازار سرمایه ندارد صحیح نیست؛ چراکه بازارها به یکدیگر مرتبط هستند. اما این ارتباط یک به یک و مستقیم نیست و تأثیر اوراق بسیار کم است. ذائقه ریسک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بسیار متفاوت است. افرادی که ریسک پذیرتر هستند هیچگاه در قبال فروش سهام، اوراق نمی‌خرند. این درحالی است که مشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با درآمد ثابت، افرادی ریسک گریز هستند؛ بنابراین می‌توان دو جامعه سرمایه‌گذاری متفاوت از هم را در نظر گرفت.

عشقی در خصوص میزان انتشار اوراق پیش بینی شده و اوراق منتشر شده در بودجه ۱۴۰۰ افزود: تا کنون حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان همه انواع اوراق منتشر شده که عمده آن از نوع اخزا بوده (مطالبات پیمانکاران) که تأمین مالی دولت محسوب نمی‌شود. از این ۱۳۰ همت حدود ۵۱ همت اوراق تأمین مالی اسلامی دولت بوده و طی همین مدت که ۵۱ همت اوراق جدید منتشر و فروخته شده ۵۸ همت اوراق سر رسید شده قبلی تسویه شده است. بنا براین به صورت خالص بیش از انکه دولت جذب منبع داشته باشد، پرداخت پول داشته و عملاً صندوق‌ها جذب منبع داشته اند.

وی درمورد کشش پذیرش این اوراق در بازار سرمایه گفت: باید توصیه به سهامدارن خرد روی این نکته تأکید کنم که این اوراق بر اساس کشش بازار عرضه می‌شود. برای مثال هفته قبل قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود، اما حدود ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان منتشر شد که بر اساس درخواست صندوق‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بود. از سوی دیگر کل این مبلغ، مجدداً به سیستم بانکی، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری برگشته است؛ بنابراین این عدد به صورت خالص روی بازار تأثیری نداشت. باید به این نکته نیز اشاره کنم که بخشی از اوراق منتشره، اوراق نقدی نیست بلکه نزد پیمانکاران است. بسیاری از این افراد نیز اوراق خود را عرضه نمی‌کنند و تا زمان سررسید نزد خود نگه می‌دارند؛ بنابراین این اوراق با اینکه پذیرش شده است و در آمار نیز محاسبه می‌شود، روی بازار تأثیری ندارد چراکه برای تأمین مالی دولت نبوده است. طبق اخرین آمار بیش از ۸۰ درصد پیمان‌کاران، توصیه به سهامدارن خرد اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه داشته‌اند.

عشقی راهکار رفع بی اعتمادی سهامداران را ایجاد ثبات در بازار عنوان کرد و افزود: ثبات در بازار باعث بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران عمده و خرد می‌شود. شفافیت اطلاعات مالی و اطلاعات منتشره شرکت‌ها توسط سازمان پیگیری می‌شود. اگر اطلاعاتی که روی کدال منتشر می‌شود و اطلاعاتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، شفاف باشد، سرمایه گذار می‌تواند اعتماد کند. منظور از اطلاعات شفاف، این است که صورت‌های مالی شرکت‌ها که در کدال منتشر می‌شود، مبهم و متناقض نباشد. درحال حاضر در چند صنعت از جمله صنعت بانک‌داری، تناقض وجود دارد. اگر این مشکل حل شود، اطلاعات مالی شفاف شده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران به بازار برمی‌گردد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بی اعتمادی به بازار سرمایه فقط منشأ درونی ندارد؛ برای مثال، موضوع قراردادهای بلندمدت، تأمین خوراک صنایع، بسیار مهم است. تأکید سازمان بورس این است که روابط مالی به صورت بلند مدت مشخص شود تا یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی بداند نحوه محاسبه خوراک تا ۱۰ سال آینده به چه صورت خواهد بود؟ اگر تکلیف این موضوعات به صورت بلند مدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار نیز تکلیف خود را می‌داند. در این راستا سیاستی که سازمان بورس دنبال کرد و خوشبختانه سیاست‌گذاران دولتی از جمله وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور روی آن تأکید دارند این است که بتوانیم ثبات را در سیاست‌ها به نحوی اعلام کنیم که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند و قادر باشند در بلند مدت برنامه‌ریزی کنند. رویکرد کلی دولت حذف قیمت گذاری دستوری است.

عشقی درباره سرمایه گذاری در بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاری در بورس یک سرمایه گذاری بلند مدت است و شخصاً نگاه و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در این بازار را توصیه توصیه به سهامدارن خرد نمی‌کنم. چراکه بازار در کوتاه مدت با نوساناتی مواجه است که سهام‌داران را اسیر خواهد کرد و باعث ضرر آن‌ها می‌شود.

وی اضافه کرد: بازار بورس در مقایسه با سایر بازارها در بلند مدت همیشه صعودی بوده، اما در کوتاه مدت نوسانات غیرمنطقی داشته است. افرادی که سال قبل وارد این بازار شدند و به سرعت از آن خارج شدند، ضرر زیادی کردند درحالی که اگر این سرمایه گذاری ادامه پیدا می‌کرد قطعا به سود می‌رسید.

عشقی ادامه داد: وضعیت شرکت‌ها درحال حاضر بسیار خوب است. تیر یا مرداد سال گذشته من به عنوان کارشناس جرأت نمی‌کردم کسی را به بورس دعوت کنم، اما درحال حاضر شرایط با ثبات است و شرکت‌ها سودآوری خوبی دارند. سازمان بورس مسئول اینکه شاخص "چند" باشد نیست. سازمان بر رفتار ذینفعان، شرکت‌ها و سهامداران نظارت می‌کند تا قواعد به درستی رعایت شود. درحال حاضر علی رغم افزایش سودآوری شرکت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران و سمت تقاضا ضعیف است. اما در بازار موج فروش جدی وجود ندارد. باید با اقدامات اعتمادزا و اطمینان دادن به سهامداران که دولت درمورد شرکت‌ها تصمیمات رادیکال نمی‌گیرد، بتوانیم اعتماد را به بازار برگردانیم. با برگشت این اعتماد، بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد، اما نباید انتظار داشته باشیم بازار دوباره در عرض دو تا سه ماه چند برابر شود. این نه قابل تصور و نه مفید است. اما مسیری متعادل و رو به رشد را خواهد داشت.

وی همچنین درباره برنامه سازمان بورس برای آموزش تازه واردان بورسی گفت: توصیه به سهامدارن خرد بحث افزایش سواد مالی بسیار مهم است. سازمان بورس با کمک ارکان بازار سرمایه درحال برنامه‌ریزی منسجم برای آموزش سهام‌داران است و مهم‌ترین موضوع این است که دید سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود تا سهامداران آگاه باشند که سرمایه گذاری در بازار سرمایه بلند مدت است و افراد باید پول مازاد خود را وارد این بازار کنند.

عشقی درباره سهام عدالت و اینکه با گذشت یک سال از آزادسازی آن، هنوز امکان فروش برای مشمولان وجود ندارد افزود: درمورد سهام عدالت باید به مرور تصمیم‌گیری شود. اما به نظر من با توجه به ارزندگی این سهام و وضعیت کنونی بازار، مشمولان برای فروش عجله نداشته باشند و به سهام عدالت به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه کنند. فروش سهام عدالت، مخصوصا در این نوسانات به ضرر مردم است. بحث بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و نحوه فروش سهام عدالت چه در روش مستقیم چه در روش غیرمستقیم درحال برنامه ریزی است. به طور کلی قرار شده است، بسته سیاست‌گذاری سهام عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.

عشقی گفت: در حال حاضر سهم بازار سرمایه در تامین مالی بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد است و برنامه این است که این عدد با شیب نسبتا خوبی افزایش پیدا کند و تا سال آینده به نزدیک ۴۰ درصد برسد. به محض بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، پذیرش شرکت‌های پروژه محور آغاز می‌شود. در ماه آینده نخستین شرکت سهام خود را به مبلغ اسمی عرضه می‌کند. همچنین به زودی شرکت‌های مبتنی بر دانش و اینترنت وارد بازار خواهند شد و با مشارکت مردمی از بازار هم تامین مالی می‌کنند و کسب و کار خود را گسترش می‌دهند. شرکت‌های دیگر که عمدتا تولیدی هستند نیز در صف عرضه قرار دارند و کارهای پذیرش آن‌ها انجام شده است.

وی در رابطه با راهکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد افزود: سازمان بورس در ادامه حمایت از سهامداران خرد از طریق انتشار اوراق اختیار تبعی، از دیگر شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های بزرگ که تاکنون اوراق اختیار تبعی را منتشر نکرده اند، خواسته است، در سررسیدها و قیمت‌های متنوع‌تر این اوراق را منتشر کنند. به زبان ساده، این اوراق، بیمه سهام شده و به سهامدار این اطمینان را می‌دهد که قیمت سهم در یک بازه زمانی مشخص به قیمت خاصی خواهد رسید. یعنی سهم ارزنده است و رشد متعادل خواهد داشت. سازمان درحال انجام و پذیرش این فرایند است و سعی می‌کند روند مستمری باشد. از طرف دیگر سعی می‌شود زیرساخت‌های فنی لازم برای پرداخت سود از طریق سجام فراهم شود که سهامداران ناچار نباشند برای دریافت سود به شرکت‌ها و بانک‌ها مراجعه کنند. البته این اراده باید از سمت شرکت‌ها نیز وجود داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران خرد توصیه کرد: باید به این موضوع اشاره کنم که بازارهای متعددی در بورس و فرابورس وجود دارد. خواهش من از سهامداران این است که در بحث انتخاب سهم، ریسک بازارها را مد نظر قرار دهند. بسیاری از زیان‌های سنگینی که سرمایه‌گذاران، مخصوصا سهامداران خرد متحمل شده‌اند مربوط به بازار پایه بوده چرا که بازار پایه بسیار پرریسک است. سرمایه‌گذاری که اطلاعات کافی ندارد نباید وارد این بازارها شود. من به سهامداران توصیه می‌کنم به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.