ساعات رسمی دادوستد


تحلیل و بررسی وضعیت بازار آهن در مرداد ۱۴۰۰ آهن استیل یکتا

business

معنی: حرفه، داد و ستد، تجارت، بنگاه، کار و کسب، کاسبی، سوداگری معانی دیگر: شغل، کار، کسب، (جمع) مشغله، کار ویژه، وظیفه، عمل، مسئولیت، بازرگانی، وابسته به بازرگانی، تجارتی، سوداگرانه، محل کسب (تجارتخانه، شرکت، مغازه، دکان، کارخانه و غیره)، مشتری بودن، موضوع

بررسی کلمه

• (1) تعریف: an occupation or trade.
مترادف: calling, career, employment, job, line, m�tier, occupation, position, profession, trade, vocation, work
مشابه: avocation, craft, livelihood, living, metier, pursuit, task

[ترجمه ترگمان] تو در چه کاری هستی؟
[ترجمه گوگل] شما به چه کاری مشغول هستید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: a specific commercial enterprise, or the place where such an enterprise is carried on.
مترادف: company, concern, establishment, firm, house, industry, office, shop, store
مشابه: agency, corporation, enterprise, partnership, team

[ترجمه ترگمان] او صاحب دو کسب وکار است: یک فروشگاه کارت و یک رستوران
[ترجمه گوگل] او دارای دو کسب و کار است: فروشگاه کارت و یک رستوران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او تصمیم گرفت به جای تبدیل شدن به یک معلم به کسب وکار برود
[ترجمه گوگل] او تصمیم گرفت به جای تبدیل شدن به یک معلم به کسب و کار بپردازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دنبال کتابی می گردم که در تجارت موفق شوم
[ترجمه گوگل] من دنبال یک کتاب برای موفقیت در کسب و کار هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] تولید کننده و خرده فروش به مدت چند سال کار خود را انجام می دادند
[ترجمه گوگل] تولید کننده و خرده فروش سالهاست که در حال کسب و کار هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: the buying and selling activities of organizations, or the activities of customers in relation to these organizations.

[ترجمه ترگمان] شرکت ما معامله بزرگی با شرکت ها در آسیا انجام می دهد
[ترجمه گوگل] شرکت ما با شرکت های زیادی در آسیا کارهای زیادی انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اگر از خدمات شرکت راضی نباشیم، کسب وکار مان را در جای دیگر می گیریم
[ترجمه گوگل] اگر ما از خدمات شرکت شما راضی نیستیم، ما کسب و کار خود را در جای دیگر انجام خواهیم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این مشتری ها برای مقابله با آن ها ناخوشایند هستند، اما ما به کسب وکار آن ها نیاز داریم
[ترجمه گوگل] این مشتریان برای درمان با ناخوشایند هستند، اما ما به کسب و کار خود نیاز داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (5) تعریف: the course of trade; commerce.
مترادف: commerce, trade, traffic
مشابه: buying, merchandising, selling

[ترجمه ترگمان] کار و کاسبی دیشب بد بود
[ترجمه گوگل] کسب و کار در فصل گذشته بد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] هوای گرم برای تجارت بستنی ما در کافه مناسب است
[ترجمه گوگل] آب و هوای گرم برای کیک بستنی ما مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (6) تعریف: a duty, concern, or appropriate personal interest.
مترادف: affair, concern, problem, province, question, responsibility
مشابه: case, department, duty, function, issue, obligation, task

[ترجمه ترگمان] چقدر پول در می آورم هیچ ربطی به تو ندارد
[ترجمه گوگل] چقدر پولی که من می گیرم هیچکدام از کسب و کار شما نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] کار من این است که ببینم کار انجام می شود
[ترجمه گوگل] این کسب و کار من است که ببینم کار انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (7) تعریف: a particular matter, process, or event.
مترادف: affair, circumstance, event, happening, matter, occurrence, process, situation
مشابه: case, concern, issue, question, thing

[ترجمه ترگمان] ناپدید شدن دختر کار عجیبی بود
[ترجمه گوگل] ناپدید شدن دختر یک تجارت عجیب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• : تعریف: of or relating to commercial business.
مترادف: commercial, financial, merchant
مشابه: mercantile

[ترجمه ترگمان] او مدرک مدیریت بازرگانی را دریافت می کند
[ترجمه گوگل] او مدرک مدیریت کسب و کار را دریافت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او در معاملات تجاری ماهر نیست
[ترجمه گوگل] او در امور کسب و کار بسیار ماهر نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

(عامیانه - در مورد سلاح یا ابزار) بخشی که صدمه می زند (مثلا تیغه ی شمشیر نه دسته ی آن)،بخشی که کار صورت می دهد

مترادف ها

تخصصی

[حسابداری] معامله ؛ تجارت ؛ کسب و کار
[فوتبال] تجارت
[صنعت] تجارت، حرفه، کسب و کار
[نساجی] اطلاعات تجاری - تجارت - تجارت خانه
[ریاضیات] اداری، مؤسسه ی بازرگانی، تجارت، دادوستد، سوداگری، بنگاه بازرگانی، شغل بازرگانی، کسب و کار

به انگلیسی

• commerce, trade; matter; movements and gestures by actors in a play
of business, of commerce, of trade
business is work relating to the production, buying, and selling of goods or services.
a business is an organization which produces and sells goods or provides a service.
you can use business to refer to any activity, situation, or series of events.
you can give a warning or a negative opinion about an event or situation by saying it is, for example, a difficult business, a dangerous business, or an expensive business.
you can use business to refer to serious or important matters,
if you say that something is your business, you mean that it concerns you personally and that other people should not get involved in it.
when people or companies do business, one of them sells goods or provides a service to the other.
if one politician or government does business with another, they have discussions or make agreements.
if a shop or company is or stays in business, it is continuing to trade, often despite difficulties.
if you say that a person or organization is in business, you mean they have overcome some problems and are able to continue their activities.
if a shop or company goes out of business, it has to stop trading because it is not making enough money.
if someone describes a situation by saying that it is business as usual, they mean that the situation is normal, especially after an emergency or crisis.
if someone means business, they are serious and determined about what they are doing; an informal expression.
if you say that someone has no business to do something, you mean that they have no right to do it.
if you say to someone `mind your own business' or `it's none of your business', you are telling them not to ask about something that does not concern them; an informal expression.

پیشنهاد کاربران

Business =فعالیت ( ( نه به معنی کار یا شغل بلکه به معنی کوشیدن به لغت نامه دهخدا مراجعه شود در مورد لغت فعالیت ) ) ، خرید و فروش ، مسئولیت ، داد و ستد ، امور ، به کسی ربطی نداشتن . دیگر معانی مانند کسب و کار صحیح نیست لطفا بکار نبرید معنی لغت کسب و کار = vocation می باشد نه business.

business
این واژه ای آریایی - اروپایی است :
business: bus - i - ness
bus = که در انگلیسی biz لَفزیده می شود ، همان بیش یا بَس ( در واژه ء بسیار ) پارسی است که نشان دهنده ء انجام فراوان یک کار میباشد.
i = میانوند که در پارسی در آمیزش با بیش : بیشی
ness = پسوند : ناک پارسی مانند دردناک ، غمناک
گرته برداری :
buisy = بیشی، بَسی، بِسی
business = بیشناک ، بَسناک
مینه : در پیشه بازرگانی در کاری بیش از اندازه سرگرم بودن و به آن پرداختن

در معنای اصلی به معنی "کسب و کار است" که متاسفانه اغلب با تجارت یا کار مترادف
و یکسان برداشت می شود در حالی که اساساً business با تجارت و کار متفاوت است
گر چند اشتراکاتی بین آنها موجود است اما هرگز یکی نیستند.

در خصوص لغت business باید با مثالی معنی دقیق رو خدمتتون عرض کنم .
دوستان هر کاری یا هر چیزی یک ساعات رسمی دادوستد اسم داره مثلاً ازدحام خودرو ها در خیابان اسمش ترافیک هست . یا به دنبال توپ دویدن و با پا به آن ضربه زدن اسمش فوتبال هست . یا غذا خوردن در ظهر اسمش نهار هست و خیلی مثالهای دیگه .
حالا انجام هر معامله ای هم در زبان انگلیسی یک اسم دارد و آن اسم business هست .
پس اسم انجام فعل معامله را business گویند .
البته لغت business بسته به کل جمله معانی دیگری هم می دهد ولی هیچگاه به تنهایی معانی همچون کسب و کار یا شرکت را نمی دهد . زیرا شرکت و کسب و کار یا شغل برای خود معادل های دیگری دارند . که معادل company شرکت یا معادل job شغل یا معادل کار work می باشد .
از دوستان مترجم خواهش میکنم لطفاً در ترجمه های متون دقت بفرمایند و در هر جایی که از این لغت استفاده میشود سریعاً آن را به کسب و کار ترجمه ننمایند و به کل متن اصلی و عناوین آن دقت نمایند تا ترجمه ای مناسب از واژه ها داشته باشند. صرف استفاده از معادلی ممکن است بصورت ترجمه لغت به لغت درست باشد ولی قطعاً منظور متن اصلی را کاملاً تغییر خواهد داد .

Does a business have the right to direct and control how the worker does the task for which he or she is hired?
Oxford Dictionary@

در تکمیل مثالهای خوب یکی ساعات رسمی دادوستد از اعضا :

این که این کلمه باید درخور جمله و متناسب با منظور نویسنده متن ترجمه شود کاملا درست است.
اما نکته ای که دونستن اون خالی از لطف نیست:
کلمه ترافیک Traffic یعنی آمد و شد خودرو ( عبور و مرور ) و ازدحام زیاد خودرو ترافیک گفته نمی شود. ( به اشتباه جا افتاده )
Heavy Traffic میشه ازدحام زیاد خوردو.

business venture هم سرمایه گذاری در کسب و کار ( جدید - چون از آینده آن کاملا مطمئن نیستیم در واقع در حال ریسک کردنیم )

I couldn’t let them know that my business venture failed because I trusted the
wrong people
نتوانستم به آنها بگوییم که چون به آدم نادرستی اعتماد کردم ، کل سرمایه ام را باختم. ( از دست دادم )

واژه business به معنای کار
واژه business به معنای فعالیت های کاری از قبیل خرید و فروش، خدمات رسانی، تولید کالا استفاده می شود که همه ی این فعالیت ها در راستای پول درآوردن است. در فارسی معادل های زیاد ولی نزدیک به هم دارد. یکی از معانی business در مفهوم کلی به معنای کار است. مثلا:
a business meeting ( یک ملاقات کاری )
وقتی business با فعل do می آید به معنای کار کردن، تجارت کردن، خرید و فروش کردن می دهد. مثلا:
our firm does a lot of business with overseas customers ( شرکت ما با مشتریان خارجی زیادی کار می کند. )
وقتی می خواهیم در انگلیسی بگوییم فردی یا شرکتی از کار بیکار شده یا آن شرکت یا کارخانه بسته شده است از این اصطلاح استفاده می کنیم:
to be out of business ( از کار بیکار شدن/ بسته شدن )
واژه business معنای کسب و کار هم می دهد و به مقدار یا نرخ کار انجام شده توسط فرد یا شرکت اشاره می کند. مثلا:
business was bad ( کسب و کار بد بود. )
business was ساعات رسمی دادوستد booming ( کسب و کار پر رونق بود. )
اصطلاح to go into business with somebody به معنای شریک کاری یا تجاری کسی شدن می باشد. مثلا:
he went into business with his brother ( او با برادرش شروع به همکاری تجاری کرد. )
معنای دیگر واژه business به معنای هر گونه موسسه یا دفتر تجاری مثلا مغازه، شرکت، دفتر، کارخانه و . . . است. مثلا:
to start a business ( یک کاری را شروع کردن [مثلا مغازه ای باز کردن] )
she works in the family business ( او در شرکت ( یا کارخانه ) خانوادگی کار می کند. )
این واژه غیر قابل شمارش است و هیچگاه s جمع نمی گیرد.

منبع: سایت بیاموز

�I couldn’t let them know that my business venture because I trust wrong people
دوست محترم خانم زینب . ترجمه ای که برای این عبارت بکار بردید ترجمه ای کامل نبود و به نظر بنده باید این عبارت اینگونه ترجمه شود .
( ( من نمی خواستم آنها متوجه شوند که من به دلیل اعتماد اشتباه، سرمایه گذاری نا موفقی داشتم ) )

دوست عزیز در مورد لغت business مطالبی را از منبع سایت بیاموز ذکر نموده اید .
باید عرض کنم که بنده مدت ۱۳ سال در خارج از کشور زندگی کرده ام و بجز زبان انگلیسی با زبانهای عربی و اردو و ترکی آشنا هستم . ( البته باید عرض میکردم که تسلط دارم ولی چون چیزی به عنوان تسلط کامل در هیچ زبانی برای هیچ شخصی وجود ندارد از عبارت آشنا هستم استفاده کردم )
در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی کمبریج و یا آکسفورد
معنی لغت business این هست
the �activity �of� buying �and� selling� goods� and� services
( فعالیت در خرید و فروش کالا و خدمات )
بنده قبلا هم عرض کرده ام که هر چیزی اسمی دارد و اسم انجام معامله در زبان انگلیسی business می باشد .
درست است که این لغت ممکن است با ترکیب با لغتی دیگر معنی دیگری بدهد مثل business man به معنی تاجر یا business office به معنی دفتر کار و. . . ولی هیچگاه این لغت به تنهایی به معنی کار و یا فعالیت و یا موسسه و بنگاه و شرکت نیست .
مثال : شخصی می خواهد بگوید ( این مؤسسه متعلق به من است ) کدام درست است ؟
This institution belongs to me یا
This business belongs to me
و مثال های متعدد دیگر .
پس بهترین و نزدیک ترین معادل برای لغت business که به تنهایی استفاده بشود . معامله و یا خرید و فروش است .
دیگر معانی که برای این لغت بکار برده می شود قطعا و باید لغت business با لغتی دیگر ترکیب شده باشد تا معانی چون کسب و کار و مؤسسه و شرکت و فعالیت را بدهد .
اصرار بی مورد در ترجمه غلط این لغت جای سوال دارد .
در پایان عرض کنم که لطفاً از منابع داخلی برای اثبات لغتی خارجی استفاده ننمایید و بهتر است از منابع خارجی استفاده کنید و یا بر دانش خود تکیه نمایید .

کاهش محسوس قیمت طلا و سکه، دادوستد را قفل کرد

کاهش محسوس قیمت طلا و سکه، دادوستد را قفل کرد

حالا که قیمت طلا سرازیری سقوط را پیش گرفته است، بدیهی است که با رکود بیشتر یا به‌اصطلاح قفل شدن این بازار مواجه شویم.

ملیحه فلاح | شهرارانیوز؛ پس از چند ساعت نوسان قیمت در بازار طلا، بالاخره نیمه روز گذشته قیمت این فلز زرد در بازار مشهد به زیر یک‌میلیون تومان رسید. روز گذشته، آخرین نرخ هرگرم طلای ۱۸ عیار با ۹۵ هزار تومان کاهش نسبت‌به ابتدای هفته به ۹۲۳ هزار تومان تا زمان تهیه این گزارش رسید.


حالا که قیمت طلا سرازیری سقوط را پیش گرفته است، بدیهی است که با رکود بیشتر یا به‌اصطلاح قفل شدن این بازار مواجه شویم. برای بررسی وضعیت بازار، سری به طلافروشی‌های خیابان مدرس می‌زنیم. در ساعت ورود ما به بازار هنوز نرخ جدید اعلام نشده است و روی تخته وایت‌برد یا تابلوی الکترونیکی همه واحد‌های صنفی نرخ روز کاری گذشته هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۸ هزار تومان اعلام کرده‌اند. در پوشش فروشنده طلای خود، وارد یکی از پاساژ‌ها می‌شویم. پاساژ آن‌قدر خلوت است که به‌عنوان تک‌مشتری اول صبح کاملا به چشم می‌آییم. چند نفر از کسبه جلوی در مغازه‌هایشان مشغول گفتگو هستند.

خلوتی پاساژ صدایشان را آشکار کرده است. درباره ریاست‌جمهوری آمریکا و آخرین اظهارات «بایدن» حرف می‌زنند. برای فروش طلایمان، وارد یکی از مغازه‌ها می‌شویم. پاسخ فروشنده یک جمله کوتاه است: «معاوضه می‌کنیم، اما تا اعلام نرخ جدید تا ساعت ۱۲:۳۰ خرید نداریم.» جواب همه کاسبانی که به آن‌ها سرمی‌زنیم، تقریبا یکی است، اما برخی آب پاکی را روی دستمان می‌ریزند و می‌گویند: «فعلا خرید نداریم.» با وجود دانستن علت موضوع بازهم دلیل را جویا می‌شویم و در جواب می‌شنویم: «به‌دلیل رکود شدید بازار در ۱۰ ماه اخیر، نقدینگی ما کاهش یافته است و ترجیح می‌دهیم اگر قرار به خرید طلاست، از مشتریان خود خرید کنیم.»


به بازی در نقش مشتری پایان می‌دهیم و در کسوت خبرنگار، سری به اتحادیه فروشندگان طلا می‌زنیم. ابتدا (حدود ساعت ۱۱ صبح) به‌سراغ دبیر اتحادیه طلا‌وجواهرونقره مشهد می‌رویم. یوسف تقی‌زادگان به ما می‌گوید که هنوز نرخ رسمی روز دو‌شنبه برای بازار مشهد اعلام نشده است، اما تا حدود یک ساعت دیگر مشخص خواهد شد.

از او می‌خواهیم که در این فرصت، ما را برای یک بازدید میدانی از طلافروشی‌های پاساژ مدرس همراهی کند. دبیر اتحادیه طلای مشهد در مسیر این بازدید به صحبت‌های رئیس‌جمهور کشورمان درباره کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان اشاره می‌کند و می‌گوید: همین صحبت از روز چهارشنبه بر قیمت‌گذاری طلا در بازار کشور تأثیر گذاشت و باعث افت قیمت آن شد. ازسوی دیگر تایید ریاست‌جمهوری بایدن در آمریکا و نزدیک شدن به مراسم تحلیف او، مزیدی بر علت کاهش نرخ طلا شده است.

فروش نباشد، خرید نمی‌کنیم

آیا این کاهش قیمت باعث توقف خرید طلا از مردم توسط طلافروشان شده است؟ «ما دستگاه چاپ اسکناس نداریم، وقتی فروش نداشته باشیم، نمی‌توانیم خرید کنیم.» این برشی از پاسخ تقی‌زادگان به پرسش ماست. او می‌گوید: معمولا در زمان افت قیمت، خرید ازسوی مردم کاهش پیدا می‌کند، زیرا آن‌ها فکر می‌کنند شاید نرخ طلا بیشتر افت کند، پس دست نگه می‌دارند. ازسوی دیگر کسانی که قصد فروش طلا را دارند، تا زمانی که مجبور نباشند، به امید اینکه شاید دوباره قیمت‌ها افزایش یابد، صبر می‌کنند. به همین دلیل در زمان نوسانات شدید، معمولا بازار بیش از قبل راکد می‌شود.

به اتفاق هم وارد پاساژ مدرس می‌شویم. تعداد مشتریان را می‌شود به‌راحتی شمرد. کمتر از انگشتان دو دست هستند. می‌گوییم که کم‌کم با نزدیک شدن به نیمه‌های روز، بازار درحال به جریان افتادن است. او حرفمان را قطع می‌کند و می‌گوید: بیشتر این‌ها مجبور به خرید یا فروش هستند که به بازار آمده‌اند، حتی اگر همه این‌ها معامله کنند، بازهم رکود شدید بر بازار حاکم است.

۷ روز بدون دستلاف

به طبقه بالا می‌رویم. آنجا خلوت‌تر است. اکثر کسبه یا سرگرم صحبت با یکدیگرند یا مشغول کار با گوشی. به‌سراغ یکی از کسبه جوان و نالان از وضعیت بازار می‌رویم. مرد جوان درحالی‌که با دستش روی ویترین مغازه تکیه زده است، راهروی خالی از مشتری را نشان می‌دهد و می‌گوید: بازار روزبه‌روز خراب‌تر می‌شود. هستند کسانی که از یک هفته گذشته تاکنون حتی دستلاف نداشته و یک فاکتور هم ننوشته‌اند.

فروشنده دیگر در تکمیل حرف‌های همکارش، نوسان بازار را علت افزایش رکود می‌داند و ادامه می‌دهد: وقتی نوسان زیاد است، مردم دست نگه می‌دارند و بازار راکد‌تر می‌شود و درنتیجه فروش ما هر روز کمتر می‌شود. این مغازه مال خودمان است. اگر قرار بود برای مغازه اجاره بدهیم، اصلا دوام نمی‌آوردیم و مثل خیلی‌های دیگر مجبور به جمع کردن آن می‌شدیم.

فروشنده بعدی یک خانم جوان است که همراه پدرش در مغازه‌ای کوچک، کاسبی می‌کند و با خوشرویی به سوالات ما جواب می‌دهد. او می‌گوید: فروش ما بسیار کم شده است و اگر هم خریدار باشد، ساعات رسمی دادوستد برای کار‌های کوچک با گرم‌های پایین است. آن‌طور که پدرش می‌گوید، مغازه آن‌ها قبلا بزرگ‌تر از این بوده است، اما به‌دلیل رکود شدید و وضعیت بازار، به کوچک‌تر کردن آن مجبور شده‌اند. آن‌ها می‌گویند: در ۱۰ روز اخیر، کمتر از ۶ گرم طلا فروخته‌ایم که این یعنی دخل‌وخرجمان اصلا باهم جور درنمی‌آید.

با فاکتور هم خرید نمی‌کنیم

هم‌زمان با ورود ما به مغازه بعدی، مرد میان‌سالی نیز وارد می‌شود. او ادعا می‌کند یک انگشتر با وزنی بیش از یک گرم دارد. صاحب طلافروشی همان اول کار می‌گوید خرید نداریم. او سعی می‌کند انگشتر را بفروشد، اما حتی برای طلایش، فاکتور هم ندارد. همین موضوع باعث می‌شود که صاحب طلافروشی محکم‌تر از قبل این مشتری را جواب کند.
از او می‌پرسیم اگر فاکتور داشت، می‌خریدید؟ قاطعانه می‌گوید: نه، شرایط نقدینگی ما طوری است که شاید فقط بتوانیم جوابگوی مشتریان قدیمی خود باشیم. به غیر از آن، گاهی درصورت ساعات رسمی دادوستد داشتن فاکتور نیز نمی‌توانیم به سلامت فروشنده اعتماد کنیم.

سقوط ادامه دارد

دیگر کسبه نیز حرف‌های مشابهی می‌زنند. تقی‌زادگان چند مغازه بسته‌شده را نشانمان می‌دهد و می‌گوید: اوایل سال این مغازه‌ها خالی شد، اما هنوز به اجاره نرفته است. اکنون نمی‌توانم آمار دقیقی از واحد‌های تعطیل‌شده یا کسانی را که تازه آغاز به کار کرده‌اند، به شما بدهم، اما یکی از معضلات ما ورود افراد تازه وارد و بی‌تجربه‌ای است که بازار را نمی‌شناسند و موجب بروز مشکلات یا افزایش شکایات می‌شوند.


درنهایت برای تعیین قیمت روز به مغازه دبیر اتحادیه طلاوجواهر مشهد می‌رویم. تلویزیون بزرگی درحال نشان دادن لحظه‌ای قیمت‌هاست. هرازگاهی چند نفر از کسبه وارد می‌شوند و نگاهی به نرخ‌ها می‌اندازند. آن‌ها نیز حرف همکارانشان را درباره افزایش رکود و شرایط بی‌ثبات بازار تایید می‌کنند. بالاخره قیمت‌ها مشخص می‌شود. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۲۳ هزار تومان و هر عدد سکه بهار آزادی، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد.
اما تقی‌زادگان پیش‌بینی می‎‌کند باوجود ادامه نوسانات و کاهش قیمت، در روز سه‌شنبه، بار دیگر قیمت این فلز ارزشمند کاهش یابد و نرخ جدید اعلام شود.

اصطلاحات رایج بازار سرمایه

بورس چیست؟
برای شناخت و فهمیدن این موضوع که واقعا بورس چیست و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که
بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می گیرد
ساده تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است
این شرایط می تواند مکان خاصی یا شبکه ای ارتباطی مثل اینترنت باشد
در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی های واقعی و دارایی های مالی، مورد معامله قرار می گیرند

فواید سرمایه گذاری در بورس:
کسب سود
حمایت و شفافیت قانونی
حفظ سرمایه در مقابل تورم
سهولت نقد شوندگی
عدم وجود محدودیت برای میزان سرمایه‌گذاری

مفاهیم اولیه بورس:
سهام
اوراق بهادار انواع مختلفی دارد که یک نوع آن “سهام” است. سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان‌دهنده سهم مالکیت صاحب آن از یک شرکت است. برای توضیح بیشتر فرض کنید یک شرکت را به 10 سهم تقسیم کرده‌ایم. اگر شما 2 سهم این شرکت را در اختیار داشته باشید به این معنی است که شما مالک یک پنجم این شرکت هستید و در واقع یک پنجم سود یا زیان شرکت به شما تعلق خواهد گرفت .

شرکت‌های بورسی
سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را شرکت‌های بورسی میگویند .

گروه‌های بورسی
شرکت های بورسی را بنابر زمینه فعالیت آنها در گروه هایی مربوط به همان صنعت دسته بندی میکنند. برای مثال گروه دارویی، خودرویی، پتروشیمی، شیمیایی، بانکی، پالایشگاهی و غیره .

نماد بورسی
در تمامی بورس‌های جهان برای اینکه راحت‌تر بشود اسم هر شرکت را نام برد یک نماد به آن اختصاص می‌دهند. نماد بورسی یک شرکت بورسی معمولا عبارت است از حرف اول گروه بورسی مربوط به آن که نشان دهنده ی صنعتی می باشد که آن شرکت در آن قرار دارد و در ادامه قسمتی از نام شرکت .

شاخص کل
عددی است که با فرمول های خاصی محاسبه میشود و نشان دهنده ی بازدهی و روند بازار است و تغییر آن به منفی یا مثبت نشان دهنده ی تغییر مثبت یا منفی کل ارزش بازار است .

عرضه اولیه
وقتی سهام یک شرکت برای اولین بار قرار است در بورس عرضه شود، بعد از مشخص شدن قیمت گشایش، در یک روز معین برای اولین بار تحت نام عرضه اولیه در بازار به فروش میرسد

ارکان بازار سرمایه ایران عبارتند از:
شورای عالی بازار سرمایه
سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس انرژی ایران

فرابورس ایران:
بر اساس بند ۸ از ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکۀ ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک برای معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکره عنوان‌شده است. باهدف ایفای نقش بازار خارج از بورس، شرکت فرابورس ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۸۷ به ثبت رسید و در مهرماه ۸۸ به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد

فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس اما با شرایط پذیرش و معامله ساده‌تر ایجاد شد، تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد

مهم‌ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه است که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند. از سویی بسیاری از شرکت ها تمایل دارند هر چه سریعتر به بازار وارد شوند که از این رو به دلیل قوانین آسانتر فرابورس ، از این مسیر به بازار سرمایه وارد می شوند

لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع‌ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند

وبسایت tsetmc

بدون شک یکی از پرکاربردترین سایت‌های سهامداران و کاربران بورسی، سایت TSETMC (Tehran Securities Exchange Technology Management Co) یا مدیریت فناوری بورس تهران است. شاید بد نباشد قبل از توضیح، معرفی و آموزش سایت TSETMC شمای کلی از این شرکت و خدمات آن ارائه دهیم. “شرکت مدیریت فناوری بورس تهران” به عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارائه‌ خدمات به چرخه‌ی کامل “معاملات الکترونیکی” ابزارهای مالی به ارکان بازار سرمایه فعالیت می‌کند. این ساعات رسمی دادوستد شرکت باهدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان بازار سرمایه و بهبود پیوسته‌ی فعالیت‌ها و فرایندهای خود، سامانه‌ی مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2008 را برگزیده است. اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر فرآیند و هدف این سایت را توضیح دهیم می‌توانیم بگوییم که معاملات سهامداران بازار، در این پنل نمایش داده می‌شود و شما می‌توانید به سادگی فرآیند معاملات را از ابتدا تا انتهای زمان معاملات مشاهده نمایید .
وقتی شما آدرس سایت TSETMC را در نوارابزار وارد و به سایت متصل می‌شوید، نمای کلی از اطلاعات سایت را در صفحه “خانه” مشاهده می‌کنید. در این صفحه، شما اطلاعات کلی بازار بورس و فرابورس شامل اطلاعات شاخص‌ها، نمادهای پربیننده و نمادهای موثر بر شاخص‌های بورس و فرابورس را مشاهده می‌کنید. اگر وقت چندانی برای بررسی سایت TSETMC ندارید و صرفاً می‌خواهید نمای کلی بازار را ببینید، با مشاهده تغییرات شاخص و ارزش بازار و نمادهای موثر در صفحه خانه به این اطلاعات دست می‌یابید

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه چیست؟
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به اختصار سمات نامیده می‌شود
طبق بند هفت ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال، مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات بر عهده این شرکت قرار گرفته است. این شرکت از طریق افزایش کارایی پایاپای و تسویه معاملات و کاهش هزینه های معاملاتی، کاهش ریسک جعل، سرقت و مفقودی اوراق بهادار نقش شایانی را در کارآمدی اوراق بهادار ایفا می کند
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به دنبال تفکر تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار ایران از طریق توسعه و بهینه سازی ساز و کار تسویه معاملات اوراق بهادار با تمرکز بر افزایش کارایی، کاهش ریسک و کاهش هزینه های پایاپای و تسویه وجوه معاملات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است

افتتاح و نگهداری حساب وجوه و اوراق بهادار بازارهای خارج از بورس، بورس‌های اوراق بهادار و کالایی متعلق به سهامداران ، کارگزاران، سایر نهادهای مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی
درج، کدگذاری، نگهداری، تسویه و پایاپای معاملات کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی
سپرده‌گذاری و امانت‌پذیری انواع اوراق بهادار در سامانه عملیاتی شرکت
سپرده نمودن اوراق بهادار وثیقه شده نزد هر ساعات رسمی دادوستد شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع و ایجاد تسهیلات لازم برای اشخاص ذینفع جهت کنترل سپرده‌ها به منظور اطمینان بخشی از عملکرد شرکت و فک رهن اوراق‌ مذکور به درخواست ذینفع وثیقه
قرض دهی، قرض‌گیری و هرگونه مبادله اوراق بهادار به عنوان واسطه
تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نیازکارگزاران و مشتریان
به کارگیری شیوه‌های مناسب و ابزارها و روشهای الکترونیکی در تسویه وجوه و پایاپای اوراق بهادار
انجام خدمات تسویه وجوه، پایاپای، سپرده گذاری و امانت پذیری اوراق بهادار خارجی
ارائه خدمات تخصصی به بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس، بورس های کالایی، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار
انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی، خدماتی، مشاوره‌ای و تجاری مربوط به بورس های اوراق بهادار، بورسهای کالایی و بازارهای خارج ازبورس
همکاری با بورسهای منطقه ای و جهانی و نهادهای مرتبط با آنها
دریافت هر مبلغ وام، تحصیل هرگونه دارایی منقول یا غیر منقول، حقوق یا امتیاز و انجام هرگونه معامله از قبیل خرید، فروش، اجاره و رهن و … که در راستای موضوع فعالیت شرکت لازم یا مفید باشد
ایجاد و اداره صندوق تضمین تسویه
پذیرش انبارها، نظارت برفعالیت آنها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل داد و ستد معاملات در بورس‌های کالایی انجام می‌شود
اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعهده شرکت گذاشته شده یا می‌شود
انجام اقدامات شرکتی برای شرکتهای سهامی عام از جمله :
ثبت و نگهداری اسامی و سوابق مالکین اوراق بهادار و ارائه کلیه خدمات مرتبط با آن به ناشرین اوراق بهادار
تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز
برگزاری مجامع شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارخارج از بورس وانجام کلیه امور مربوط به آن
دریافت اطلاعات مربوط به تشکیل مجامع و اعلام آن به اشخاص ذینفع
دریافت اطلاعات مربوط به تقسیم سود و انجام اقدامات و ایجاد تسهیلات لازم جهت توزیع آن
دریافت اطلاعات مربوط به حق تقدم خرید سهام و انتشار و ارسال آن جهت سهامداران

چگونگی سرمایه گذاری در بورس
به چند روش می‌توان در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرد؟
روش مستقیم: در این روش سرمایه‌گذار با اتکا بر دانش، تخصص و تحلیل خود اقدام به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار می‌کند. مسئولیت سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم بر عهده شخص سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذارانی ساعات رسمی دادوستد که در این روش با سرمایه‌گذاری می‌پردازند، در یک طبقه‌بندی بر اساس مدت زمانی که تمایل به نگهداری سرمایه خود دارند به ۴ دسته تقسیم می‌شوند :

سهامی خاص را خریداری می‌کنند و بعد از ۳ یا ۴ ماه آن را می‌فروشند. به آن‌ها سرمایه‌گذاران کوتاه مدت می‌گویند .
سهام خاصی را خریداری می‌کنند و به مدت یک سال آن را نگه می‌دارند سپس برای فروش تصمیم می‌گیرند. به آن‌ها سرمایه‌گذاران میان مدت می‌گویند .
سهام خاصی را با قصد نگهداری بیش از یک سال خریداری می‌کنند. به آن‌ها سرمایه‌گذاران بلند مدت می‌گویند .
سهام خاصی را خریداری می‌کنند و بعد از شناسایی سود اندکی در یک هفته یا دو هفته، آن را می‌فروشند و اقدام به خرید سهام جدید یا همان سهم با قیمت جدید(پایین‌تر) می‌کنند. به آن‌ها نوسانگیر می‌گویند .

روش غیر مستقیم: در این روش بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر یک موسسه مالی به‌عنوان واسط عمل می‌کند. سرمایه‌گذار وجوه خود را در اختیار این موسسات مالی قرار می‌دهد و آن‌ها با بکار‌گیری تخصص، دانش و تبحر تحلیلی و مالی و همچنین تجربه خود در بازار سرمایه فرایند سرمایه‌گذاری را به نیابت از سرمایه‌گذار انجام می‌دهند. به سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای و با درجه ریسک‌پذیری پایین که فرصت و تجربه کافی برای فعالیت مستقیم در بازار بورس را ندارند توصیه می‌شود یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم را برای فعالیت خود در بازار سرمایه انتخاب نمایند. برای مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری که یکی از روش‌های این نوع سرمایه‌گذاری است با ایفای نقش واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری افراد غیر حرفه‌ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می‌کند و مزایایی از جمله ریسک پایین‌تر و سود مناسب‌تر را برای سرمایه‌گذاران به دنبال دارد

تحلیل و بررسی وضعیت بازار آهن در مرداد ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی وضعیت بازار آهن در مرداد ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی وضعیت بازار آهن در مرداد ۱۴۰۰ آهن استیل یکتا

  • تعداد بازدید : ۳۵۱
  • تاریخ انتشار‌ : ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
  • نوشته شده توسط : تیم آهن یکتا

آهن گران‌تر نمی‌شود؟

احتمال ورود نهادهای تنظیم‌گر به بازار آهن و فولاد کشور باعث شد تا احتیاط بر رفتار خریداران این محصول در بازار نیمه‌تعطیل کشور حاکم شود. به این ترتیب خبر استمرار بی‌برقی فولادسازان و توقف تولید، نتوانست این مرتبه به التهابی مجدد در بازار منجر شود. در حال‌ حاضر قیمت میلگرد فولادی در مرز ۱۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم مورد دادوستد قرار می‌گیرد که این قیمت ۳۵ درصد نسبت به بهای معامله آن در ابتدای سال بیشتر است.

‌احتیاط در خرید به بازار آهن و فولاد بازگشت

‌احتیاط در خرید به بازار آهن و فولاد بازگشت اگرچه ستاد ملی کرونا در پی اعلام وضعیت قرمز، تمام نقاط استان تهران و البرز را از روز ۲۹ تیر تا سوم مرداد تعطیل اعلام کرد و در پی این تصمیم بازارهای رسمی کشور همچون بورس‌کالا، بازار سرمایه و. تعطیل هستند اما بازار آهن و فولاد کشور شامل حال این تعطیلی نیستند. البته به گفته فعالان بازار آهن و فولاد کشور در این مدت محصولی از انبار بازارهای تهران برای مشتریان ارسال نمی‌شود اما خرید و فروش همچنان ادامه دارد و ارسال محصول به نقاط مختلف کشور از انبارهای سایر استان‌ها انجام می‌شود. در این شرایط هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد با نرخی در حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان مورد دادوستد قرار می‌گیرد که اگرچه با اوج قیمتی این محصول که ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود فاصله دارد، اما نرخی قابل‌توجه به‌شمار می‌رود. خبر پیشین تعطیلی فولادسازان کشور به دلیل قطعی برق به مدت ۲ هفته باعث شده بود تا بهای میلگرد در بازار آزاد صعودی قابل‌ملاحظه داشته باشد و از کانال ۱۵ هزار تومان به کانال ۱۷هزار تومان وارد شود، هر‌چند که در ادامه این تعطیلی با فعالیت ۵۰ درصدی شبانه جایگزین شد اما این امر نتوانست تاثیر چندانی در میزان تولید و عرضه محصول به بازار داشته باشد و به این ترتیب التهاب در این بازار ادامه یافت.

در این شرایط اخباری حاکی از استمرار این وضعیت برای روزهای پیش‌رو منتشر شد؛ به گزارش چیلان شرکت توانیر با توجه به وضعیت بحرانی شبکه برق اعلام کرده که از ساعت ۲۴ اول مرداد ماه سال ۱۴۰۰، کلیه صنایع سیمان و فولاد تا اطلاع ثانوی، در کلیه ساعات شبانه روز (به صورت ۲۴ ساعته) تنها مجاز به مصرف تا سقف ۱۰ درصد دیماند(ظرفیت) مصرفی خود هستند. این موضوع به مفهوم استمرار افت عرضه این محصولات به بازار ظرف روزهای آینده است. با این وجود انتشار این خبر نتوانست التهابی همانند التهاب پیشین خبر قطعی برق به بازار نیمه‌تعطیل آهن و فولاد تهران وارد کند و میلگرد فولادی در انبار اصفهان نیز با نرخ ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان مورد دادوستد قرار گرفت که تغییری نسبت به بهای معامله آن در هفته قبل نداشت. اما چه مواردی سد راه صعود بازار آزاد مقاطع طویل فولادی کشور با وجود استمرار وضعیت توقف تولید شد. ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع گرانی سیمان و فولاد و در عین حال احتمال ورود دستگاه قضا به کنترل قیمتی در این بازار، آن‌هم در شرایطی که کمتر از یک ماه تا روی کار آمدن دولت جدید فرصت باقی‌مانده باعث شد تا خبر استمرار توقف تولید چندان بر بازار آهن و فولاد اثرگذار نشود. در واقع برخی متقاضیان این بازار احتمال می‌دهند که ظرف هفته‌های آینده این بازار با کنترل قیمتی روبه‌رو شده و از همین‌رو ریسک خرید در قیمت‌های فعلی را به‌سادگی نمی‌پذیرند. ظرف این مدت سیگنال‌های جهانی بر بازار آهن و فولاد کشور متناقض بوده است. ظرف روزهای اخیر از رونق معاملات سنگ‌آهن چین کاسته شده که این موضوع می‌تواند در ادامه سیگنالی منفی برای بازار شمش و محصولات فولادی باشد و در واقع اجازه کاهش قیمت را به محصولات فولادی بدهد. به این ترتیب احتمال کاهش قیمت‌های جهانی و اثرگذاری آن بر بازار داخل نیز پارامتر دیگری بود که از عدم‌رشد بهای میلگرد حمایت کرد. البته ظرف روزهای گذشته واگرایی(افزایش فاصله قیمتی) در نرخ شمش و محصولات فولادی با قیمت سنگ‌آهن به‌وجود آمده که بعید است این واگرایی در میان‌مدت ادامه‌دار شود.

بهای میلگرد صادراتی CIS تا هفته اول جولای در مسیر افت نرخ حرکت می‌کرد، اما در ادامه وارد مسیر رشد قیمتی شد. بهای میلگرد صادراتی چین نیز تا اواسط جولای به نوسان در مسیر افت نرخ ادامه داد اما ظرف یک هفته اخیر مجدد وارد فاز رشد قیمتی شده است. این موضوع در کوتاه‌مدت به تقویت بازار صادراتی محصولات فولادی کشور می‌انجامد، هرچند که بعید است این وضعیت ادامه‌دار شود.

بی‌ برقی به رشد نرخ در بازار صادراتی فولاد انجامید

خبر تعطیلی واحدهای فولادی کشور به علت قطعی برق، روند نزولی ایجاد شده در نرخ صادراتی شمش و محصولات صادراتی کشور را متوقف کرد و حتی باعث شد تا مجددا خریداران شمش فولاد ایران قیمت‌های بالاتری را برای این محصولات پیشنهاد دهند. تقریبا از روزهای ابتدایی ماه ژوئن بود که بیلت صادراتی ایران وارد فاز افت نرخ شد و تا هفته منتهی به ۹ جولای به کانال ۵۰۰ دلاری بازگشت و با قیمت ۵۹۵ تا ۶۰۹ دلار به ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت. اما خبر تعطیلی فولادسازان کشور به علت بی‌برقی که تقریبا در اواسط تیر ماه منتشر شد این رویه کاهش نرخ را تغییر داد و باعث شد تا متقاضیان شمش فولاد صادراتی ایران با پیش‌بینی کاهش عرضه محصولات فولادی ‌کشور در هفته‌های بعد، حاضر به خرید محصول با نرخی بالاتر شوند. به این ترتیب ظرف ۲ هفته جاری مجددا رونق به معاملات شمش فولاد صادراتی کشور بازگشت و در نهایت نیز بیلت صادراتی کشور در روز جمعه ۲۳ جولای در بازه ۶۳۸ تا ۶۴۵ دلار به ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت.

مراحل دریافت کدپستی معتبر برای ملک چگونه است؟

دریافت کدپستی ملک

همه ساختمان‌ها بی‌بروبرگرد یک کدپستی مخصوص به خود دارند که مثل یک اطلاعات هویتی مهم در تمام امور اداری و رسمی باید آن را ارائه کنند. در گذشته برای دریافت کدپستی ملک باید به قبض‌ها مراجعه می‌کردیم. اما امروزه انجام کارهایی از قبیل گرفتن تاییدیه کدپستی و جست‌وجوی کدپستی با نام ساختمان و استعلام صحت کد رهگیری یا حتی اطلاع از هزینه دریافت کدپستی کافی است جست‌وجوی اینترنتی مختصری بکنید تا به هدف خود برسید.

کدپستی در ایران

ایران در زمینه پست هم‌چنان حرفی برای گفتن دارد. ظاهرا بین 9 کشور در آسیا ایران تنها کشوری است که از کدپستی 10 رقمی استفاده می‌کند. اتحادیه جهانی پست در سال 2012 به ایران گواهینامه استاندارد آدرس‌نویسی را اعطا کرد. یکی از اصلی‌‌ترین شاخص‌های دریافت این گواهینامه، داشتن جزئیات نشانی است.

از جمله شاخص‌های دیگری که به دریافت گواهینامه منجر شد، داشتن جزئیات نشانی در بخش‌های نشانی شهری، روستایی، صندوق شخصی و پست رستانت (پستی که فرد بدون آدرس گیرنده آن را ارسال می‌کند) است. پست ایران همه این ملاک‌ها را دارد.

استعلام صحت کد رهگیری

تاریخچه پست

اولین سیستم پستی جهان در زمان داریوش یکم _ملقب به داریوش بزرگ_ در ایران بنیان گذاشته شد. داریوش ترتیبی داده بود که در هر بیست و چهار کیلومتر، یک چاپارخانه احداث شود. پستچی‌ها در هر ایستگاه اسب خود را با یک اسب تازه‌نفس عوض می‌کردند و برق‌آسا به راهشان ادامه می‌دادند.

داریوش خود دراین‌باره گفته بود: «نه برف و نه باران، نه گرما و سرما و نه تاریکی شب هیچ کدام نمی‌تواند پیک‌های تندرو را از حرکتشان بازدارد». این جمله را سردر اداره پست نیویورک هم نوشته‌اند.

هزینه دریافت کدپستی

در همین رابطه بخوانید:

کدپستی یا نشانی؟

کدپستی مجموعه‌ای از اعداد است که برای مشخص کردن آدرس پستی هر ساختمان استفاده می‌شود. کدپستی در ایران ده رقمی است. پنج رقم اول بیانگر مشخصه شهر مقصد یا گشت پستی و پنج رقم دوم نشانگر مشخصه مکانی مقصد یا کد توزیع است.

شاید بعضی تصور کنند با ساعات رسمی دادوستد داشتن آدرس دقیق دیگر به کدپستی نیازی نیست. اما حجم بالای دادوستدهای پستی در نقاط مختلف کشور با یکدیگر و دادوستد با خارج از کشور و بزرگ شدن شهرها و روستاها، هم‌نامی بعضی از شهرها و روستاها (نورآباد لرستان و فارس)، تشابه در شکل نوشتاری نام‌ها (بوشهر و نوشهر) و مسائلی از این دست ضرورت داشتن کدپستی را آشکار می‌سازد.

نشانی هر ساختمان از نظر دقت در ارائه و دریافت آسیب‌پذیر است. اما کدپستی به دلیل اختصار و ویژگی‌ای که در سیستم پستی دارد، دقت امور را بسیار بالا می‌برد.

در ایران 52 میلیون کدپستی به ساختمان‌ها داده شده است. وظیفه اختصاص دادن این کدها و پالایش آن بر عهده اداره کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور است.

روش‌های دریافت کدپستی ملک

در گذشته تنها با خواندن قبوض انرژی می‌شد از کدپستی ساختمان مطلع شد. اما امروز روش‌های دیگری ابداع شده که دریافت کدپستی ملک را آسان‌تر کرده است. قدیمی‌ترین روش دریافت کدپستی ملک، مراجعه به قبوض و جدیدترین روش آن جست‌وجوی کدپستی با نام ساختمان است.

کدپستی با نام ساختمان

دریافت کدپستی ملک از راه وبسایت

برای دریافت کدپستی ملک کافی است پرتال شرکت ملی پست را گوگل کنید یا با آدرس https://epostcode.post.ir مستقیم وارد پرتال شوید. در صفحه اول خدمات مربوط به کدپستی را مشاهده می‌کنید. در این وبسایت می‌توانید کد پستیتان را تغییر بدهید و گواهی کدپستی بگیرید. اما برای دریافت کدپستی ملک فقط گزینه کدیاب را را انتخاب کنید.

نام شهر و محلی را که در جست‌وجوی آن هستید، وارد کنید. اما اگر نمی‌دانید هم جای هیچ نگرانی نیست؛ روی جست‌وجوی پیشرفته کلیک کنید. نام استان را وارد کنید. پس از وارد کردن اطلاعات در هر محله، پرسش بعدی به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود. این مراحل را تا آخر ادامه دهید.

دریافت کدپستی با نام ساختمان

در یک روش دیگر ساعات رسمی دادوستد می‌توانید با وارد کردن شماره پلاک ساختمان به کدپستی مدنظرتان برسید. اما اگر ساختمان مزبور، اسم داشته باشد یک راه دیگر هم پیش رویتان هست؛ دریافت کدپستی با نام ساختمان.

در روش دریافت کدپستی با نام ساختمان احتمال دارد پس از ثبت اسم ساختمان با چند گزینه مشابه دیگر هم مواجه شوید. نگران نشوید. چون تک‌تک این برج‌ها آدرس و مشخصات دقیقی دارند و احتمال اشتباه در جست‌و‌جوی کدپستی با نام ساختمان صفر است. در ادامه می‌توانید شماره واحد را هم وارد کنید و گزینه دریافت کدپستی ملک را انتخاب کنید.

در همین رابطه بخوانید:

دریافت کدپستی ملک

دریافت کدپستی ملک از راه تلفن ثابت

در این روش دریافت کدپستی ملک لازم است حتما شماره تلفن ساختمان را داشته باشید. بعد به‌سادگی و با وارد کردن شماره تلفن، قادر به دریافت کدپستی ملک هستید. این امکان در گذشته برای کاربران وجود داشت و بسیار استفاده می‌شد. این امکان در پرتال اداره پست، اخیرا به ‌صورت موقت از دسترس خارج شده است. اما طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پست به‌زودی مشکل برطرف می‌شود و امکان دریافت کدپستی ملک با استفاده از تلفن دوباره به‌وجود می‌آید.

از راه قبض ساختمان

تمام ساختمان اعم از مسکونی و تجاری موظف هستند قبض‌های آب و برق و گاز و تلفن خود را پرداخت کنند. قدیمی‌ترین روش دریافت کدپستی ملک استفاده از همین قبض‌ها است. کدپستی محل همیشه روی تمامی قبض‌ها درج می‌شود. کافی است یکی از قبوض را بردارید و بدون هیچ دردسری از کدپستی ساختمان مطلع شوید.

تاییدیه کدپستی

کاربرد تاییدیه کدپستی

بنا بر گفته دست‌اندرکاران خریدوفروش ملک، در معاملات ملکی که کد رهگیری ندارند، سوء استفاده می‌شود. زیرا مشاوران املاک و مشتری‌ها به صحت کدپستی بی‌توجه هستند. یکی از اشکال کلاهبرداری این است که مالک یک ملک را دوبار و با دو کدپستی متفاوت می‌فروشد. اشخاص زمانی پی به اهمیت تاییدیه کدپستی پی می‌برند که دیگر دیر شده است.

راهکار موثر، دریافت کدپستی ملک نیست؛ بلکه دریافت تاییدیه کدپستی از اداره پست است. به این ترتیب دیگر امکان ندارد یک ملک قبل از انتقال قطعی سند به خریدار دو بار خریدوفروش شود.

روش دریافت تاییدیه کدپستی

در پرتال اداره پست امکان دریافت تایید پستی وجود دارد. ابتدا به آدرس پرتال بروید. بعد روی گزینه دریافت گواهی کدپستی که همان تاییدیه کدپستی است، کلیک کنید. سیستم از شما اطلاعاتی مثل شماره تلفن همراه و کد امنیتی را می‌خواهد. پس از ارائه اطلاعات لازم، روی قسمت «ادامه» کلیک کنید و تاییدیه کدپستی را دریافت کنید.

کدپستی با نام ساختمان

دریافت قیمت مسکن با کدپستی در سامانه کیلید

سامانه هوشمند مسکن کیلید بستر آنلاینی را فراهم کرده است تا نیازهای عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن را برطرف کند. یکی از ابزارهای کیلید، سیستم ارزیابی هوشمند قیمت املاک است که به تازگی ایجاد شده است. با استفاده از این ابزار می‌توانید کدپستی ده رقمی ساختمان را وارد کنید و قیمت تقریبی آن را ببینید.

در کیلید قیمت ملک بر مبنای ویژگی‌های ساختمان تخمین زده می‌شود. مساحت، سن بنا، موقعیت بنا، تغییرات بازار محلی مسکن، قیمت املاک مشابه بر قیمت ملک تاثیرگذار هستند و کیلید پس از بررسی این عوامل قیمت تقریبی را اعلام می‌کند.

استفاده از چنین امکانی باعث می‌شود که معاملات با دقت بیشتری انجام شوند و خطر معاملات کاهش یابند؛ ساعات رسمی دادوستد چراکه هر لحظه امکان بررسی قیمت ملک وجود دارد و قیمتی که اعلام می‌شود، بسیار به قیمت واقعی نزدیک است.

هزینه دریافت کدپستی چقدر است؟

ظاهرا در سال‌های گذشته اداره پست هزینه دریافت کدپستی را از متقاضی اخذ نمی‌کرده است. اما اخیرا شرایط تغییر کرده و فرد متقاضی دریافت کدپستی ملک ملزم به پرداخت هزینه دریافت کدپستی خود است.

این‌طور که مسئولان اداره پست می‌گویند، قبلا شهرداری هم‌زمان با صدور پروانه ساخت و پیش از شروع ساخت‌وساز، هزینه دریافت کدپستی را می‌پرداخت. اما مدتی است شهرداری هیچ مبلغی به اداره پست نمی‌پردازد و هزینه دریافت کدپستی بر دوش متقاضی دریافت کدپستی ملک گذاشته شده است.

در حال حاضر هر کسی که تقاضای دریافت کدپستی ملک دارد، باید مبلغ 17440 ریال به اداره پست پرداخت کند. شنیده‌ها حاکی از این است که قرار است به‌زودی دریافت هزینه کدپستی به روال سابق برگردد و شهرداری خود آن را بپردازد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.