تعدیل مثبت یا منفی سود


بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات

تحقیق حاضر با عنوان بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 153صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود[email protected] [email protected]===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهدر اين پژوهش رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم با قيمت سهام و حجم مبادلات مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد بررسی شامل294مورد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در طول سال های 1384 تا 1388 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در 3 بخش مجزا انجام شده است. در بخش اول به تجزيه و تحليل مواردي از اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم پرداخته شدكه در دوره رويداد و دوره برآورد وقفه معاملاتي نداشته اند. در اين بخش بازده غيرعادي از کسر بازده بازار از بازده واقعي سهم بدست مي آيد. در بخش دوم به تجزيه و تحليل تمامي موارد اعلان پرداخته شد، با اين تفاوت كه براي بدست آوردن بازده غيرعادي از روش مدل بازار استفاده گردید. در بخش سوم نيز تمامي موارد اعلان مورد آزمون قرار گرفتند. در اين بخش بازده غير عادي از اختلاف ميانگين بازده در دوره برآورد با بازده واقعي سهم بدست مي آيد. نتايج آزمون هاي بخش اول نشان مي دهد که اعلان تعديل سود پيش بيني شده برای کل موارد اعلان تعديل(مثبت و منفی)، و موارد اعلان تعدیل مثبت بر حجم دادوستد سهام تاثير گذار بوده است اما موارد اعلان تعدیل منفی بر حجم دادوستد سهام تاثیر ندارد. همچنین دریافتیم که اعلان تعديل سود پيش بيني شده در هر سه حالت (کل موارد اعلان، موارد اعلان تعدیل مثبت و موارد اعلان تعدیل منفی) تاثيري بر قيمت سهام ندارد. نتايج آزمون ها در بخش دوم و سوم نشان مي دهند که اعلان تعديل سود پيش بيني شده در هر سه حالت (کل موارد، موارد تعديل مثبت و موارد تعديل منفي) بر قيمت سهام تاثير دارد.مقدمهطي دو دهه ي اخير آگاهي فزايندهاي در باب لزوم خصوصي سازي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه ي بازار سرمايه از معدود برنامه هاي اقتصادي دولت است که اکثر نظريه پردازان آن را از راهکارهاي گذار به سمت يک اقتصاد توسعه يافته ميدانند. بازار را مي توان مکانيسمي براي تخصيص بهينه ي منابع از طريق عرضه و تقاضا معرفي نمود و بازار سرمايه را مي توان محلي براي تجميع پس اندازهاي کوچک به منظور تامين مالي پروژهه اي بزرگ دانست. يکي از ارکان اصلي بازار سرمايه، سرمايه گذاران مي باشند که به خريد و فروش اوراق بهادار مي پردازند و در اين معاملات به دنبال کسب سود مي باشند. اين سود در دو بخش حاصل مي شود، بخش اول مربوط به سود اعلام شده ي هر سهم مي باشد و بخش دوم سود حاصل از افزايش قيمت سهام است. يکي از معيارهاي اصلي و مورد توجه سرمايه گذاران براي حصول به هدف فوق، سود پيشبيني شدهي هر سهم مي باشد. سود پيش بيني شدهي هر سهم معمولا در ابتداي سال مالي اعلام ميشود و ممکن است طي سال و به دليل تغييراتي که در مباني پيش بيني به وجود آمده است دچار تغيير (تعديل) شود. در اين پژوهش به بررسي اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام و حجم دادوستد سهام پرداخته مي شود.فهرست مطالبفصل اول:کليات11-1- مقدمه21-2-بيان موضوع31-3-هدف51-4-فرضيه ها51-5-قلمرو61-6-جامعه و نمونه61-7-آزمون فرضيه ها71-8-واژه ها و اصطلاحات کليدي81-9-فصل هاي بعدي9فصل دوم:ادبيات10بخش اول : مباني نظري پژوهش112-1-مقدمه112-2- کارايي بازار122-2-1-مفهوم بازار کارا122-2-2- تاثير فرضيه ي بازار کارا بر حسابداري مالي132-3-سود132-3-1-مفهوم سود132-4-پيش بيني152-4-1- اطلاعات پيش بيني152-4-2- پيش بيني سود162-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ويژگي هاي پيش بيني هاي سود172-5-تعديل در سود پيش بيني شده222-5-1- دلايل تعديل در سود پيش بيني شده222-5-2- نقش تعديل سود هر سهم پيش بيني شده در معاملات سهام242-6-انجام پژوهش هاي رويدادي در يك بازار سهام كوچك252-7- مدل بازار28بخش دوم : پيشينه ي پژوهش312-8- مقدمه312-9- پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور312-10- پژوهش هاي انجام شده در ايران392-11- چارچوب نظري پژوهش48فصل سوم:روش شناسی503-1- مقدمه513-2- فرضيه ها523-3- داده ها533-4- قلمرو533-5- روش جمع آوري و منابع اطلاعات543-6- نحوه ي محاسبه ي متغيرها543-7- آزمون فرضيه ها573-7-1- آزمون فرضيه در بخش اول613-7-1-1-آزمون حجم623-7-1-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام633-7-1-3- آزمون هاي آماري653-7-2- آزمون فرضيه در بخش دوم673-7-3- آزمون فرضيه در بخش سوم723-8- خلاصه ي فصل سوم72فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها734-1- مقدمه744-2- بخش اول: تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل ساده (روش بازده تعديل شده ي بازار)764-2-1- آمار توصيفي764-2-2- آزمون فرضيه ها774-2-2-1- آزمون اثر اعلان تعديل سود بر حجم معاملات سهام774-2-2-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام804-3- بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل بازار924-3-1- آمار توصيفي924-3-2- آزمون فرضيه در بخش دوم964-4- بخش سوم : تجزيه و تحليل داده هابر اساس روش بازده ميانگين تعديل شده1014-4-1-آمار توصيفي1024-4-2- آزمون فرضيه در بخش سوم1024-5- خلاصه ي فصل چهارم105فصل پنجم:نتيجه گيری و پيشنهادها1065-1- مقدمه1075-2- خلاصه ي موضوع و روش پژوهش1075-3- خلاصه ي يافته هاي پژوهش1085-3-1- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش اول1095-3-2- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش دوم و سوم1095-4- تحليل يافته هاي پژوهش و مقايسه با يافته هاي ديگران1105-5- نتيجه گيري1115-6- محدوديت هاي پژوهش1125-7- پيشنهادها1135-7-1- پيشنهاد برخاسته از پژوهش1135-7-2- پيشنهادها براي پژوهش هاي آتي1135-8- خلاصه ي فصل پنجم114منابع فارسي115منابع انگليسي118پيوست (الف):فهرست شرکت هاي نمونه ي پژوهش119جدول (الف-1):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش اول )) پژوهش119جدول (الف-2):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش دوم و سوم )) پژوهش124پيوست (ب): نتايج حاصل از آزمون هاي حجم معاملات و قيمت سهام در بخش اول134پيوست(پ). خروجي هاي آماري مربوط به بخش اول139

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1888
مشاهده

کد فایل:10678
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۲
حجم فایل ها:346

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملاتمقاله سود پيش بيني شدهمبانی نظری سود پيش بيني شدهتحقیق قيمت سهام و حجم معاملاتمبانی نظری حجم معاملات

پاورپوینت ترکیبات آلی شیمیایی برچسب ها: تفاوت مواد آلی و غیرآلیمواد آلی را نام ببریدلیست ترکیبات آلیتحقیق در مورد مواد آلیتحقیق شیمی آلیتعریف مواد معدنیشیمی آلی و معدنیکاربرد شیمی آلی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ترکیبات آلی شیمیایی دسته بندي…

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده برچسب ها: بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزودهانواع نظام‌های مالیاتیمالیات و اقتصاد ایراندرآمدهای مالیاتیتاریخچه مالیاتجایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)انواع…

پیشینه تحقیق پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی دانلود پیشینه تحقیق پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی 2 - 7 - 1 - کلیک تبلیغات…

پروژه طراحي سي دي مولتي مديا براي دانشگاه سما واحد نيشابور برچسب ها: مولتی مدیا فلشAutorun رفتن به سایت اصلی پروژه طراحي سي دي مولتي مديا براي دانشگاه سما واحد نيشابور دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت…

پیشینه و مبانی نظری طرحواره های هیجانی دانلود پیشینه و مبانی نظری طرحواره های هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظري طرحواره های هیجانی تعریف هیجان ومولفه های آن در روان شناسی…

پروژه کارآفرینی اردک مادر,پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر,دانلود پروژه کارآفرینی پروش اردک,دانلود طرح توجیهی اردک مادر,دانلود طرح توجیهی پروش اردک,طرح توجیهی پرورش اردک مادر,طرح کارآفرینی,طرح کارآفرینی اردک مادر,طرح کارآفرینی پرورش اردک مادر دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی پرورش و…

پاورپوینت نحوه تنظیم موافقتنامه استانی برچسب ها: دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه 97دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه سال 97دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه 1397دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه سال 1397فصول موافقتنامه عمرانیدستورالعمل مبادله موافقتنامهدستورا رفتن به…

آموزش زبان انگلیسی,درس اول زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس اول زبان انگلیسی هشتم (My nationality: ملیت من) از سایت دانلود فایل کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم…

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه ،کاربرد روش های CPM&PERT&GERT ،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 2 دانلود قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 2 دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی مدرسه دانلود مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی مدرسه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1. کیفیت زندگی مدرسه 2. تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی مدرسه 3. نظریه…

پاورپوینت روش های نوین اجرای سازه های بتنی برچسب ها: دانلود پاورپوینت روش های نوین اجرای سازه های بتنیروش های نوین سازه ایقالب بندی پلاستیکیروش های اتصال میلگردهاپاورپوینت سیستم تیلت آپروش های نوین اجرای سازه بتن آرمه پاورپوینت روش های…

پاورپوینت دستگاه گوارش دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل دستگاه گوارش یکی از فعال ترین اعضای بدن انسان است و نقشی کلیدی را در ارتباط بین اعضای بدن از دهان تا روده کوچک و بزرگ را ایفا…

پیشینه و مبانی نظری ماهیت اخلاق و اخلاق دانلود پیشینه و مبانی نظری ماهیت اخلاق و اخلاق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ماهیت اخلاق واخلاق ماهيت اخلاق : اخلاق…

پیشرفت تحصیلی,تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي,رابطه شغلی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي در حجم 30صفحه و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات دهان به دهان،بازاریابی رابطه مند،وفاداری مشتری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات دهان به دهان،بازاریابی رابطه مند،وفاداری مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

پیشرفت سازمانی,تحقیق تهیه اجرای مدل پیشرفت سازمانی برای گمرکات کشور,گمرک دانلود فایل اصلی تحقیق تهیه اجرای مدل پیشرفت سازمانی برای گمرکات کشور از سایت دانلود فایل تحقیق تهیه اجرای مدل پیشرفت سازمانی برای گمرکات کشور در حجم 116 صفحه و…

دانلود مباني نظري آموزش و پرورش پیش از دبستان دانلود دانلود مباني نظري آموزش و پرورش پیش از دبستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش…

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه برچسب ها: تحقیق آموزش مدیریت رفتار کودکانسلامت رواناختلال کمبود توجهپایان نامه بیش‌فعالیاثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان…

پاورپوینت تحليل سياستهاي کلي نظام اداري برچسب ها: سیاست های کلی نظام اداری کشور چیستسیاست های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست های کلی برنامه ششم توسعهتبیین سیاستهای کلی نظام اداریفهرستی از سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادسیاست های کلی معدنسیاست های…

تولید پروفیل,دانلود طرح توجیهی تولید پروفیل چوب پلاستیک,دانلود طرح کارافرینی تولید پروفیل پلاستیکی,طرح توجیهی احداث کارخانه تولید پروفیل,ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ,ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ یو پی وی سی,طرح کسب و کار تولید پروفیل upvc دانلود فایل اصلی طرح توجيهي و کارآفريني…

اقلیم و ساختمان دانلود اقلیم و ساختمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اقلیم و ساختمان فهرست تاثیرتابش آفتاب بر سطوح مختلفزاویه سطوح مورد تابشجهت سطوح مورد تابشتابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های…

ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان دانلود ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیمان‌های امنیتی مقدمه…

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تکانشگري,پیشینه پژوهش تکانشگري,چارچوب نظری خود نظم دهی,رویکرد و نظریه های مختلف تکانشگري,مبانی نطری تکانشگري,نظریه ی خود نظم دهی بندورا,نظریه ی خود نظم دهی کارور و شی یر دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی تألیف محمدجعفر زمردیان دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی تألیف محمدجعفر زمردیان دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل…

ادبیات نظری تفکر و سبک های تفکر,پیشینه تحقیق تفکر و سبک های تفکر,چارچوب نظری تفکر و سبک های تف,دیدگاهها و انواع آن,دیدگاهها و انواع تفکر و سبک های تفکر,فصل دوم پایان نامه تفکر و سبک های تفکر,مبانی نظری تفکر و…

فایل پاورپوینت فرودگاه باراخاس مادرید برچسب ها: دانلود پاورپوینت فرودگاه باراخاس مادریدفرودگاه باراخاس مادریدفرودگاهريچارد راجرزباند فرودگاهپاورپوینت آشنایی با فرودگاه باراخاس مادریدAeropuerto de Madrid Barajasپاورپوینت فرودگاه باراخاس مادریدفرودگاه بین المللی باراخاس رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت فرودگاه باراخاس مادرید دسته…

پاورپوینت انواع سیستم تعلیق برچسب ها: بهترین سیستم تعلیقانواع سیستم تعلیق جلوسیستم تعلیق نیمه مستقلسیستم تعلیق 405سیستم تعلیق سمندمزایا و معایب سیستم تعلیق مک فرسونسیستم تعلیق خودرو pdfسیستم تعلیق مولتی لینک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انواع سیستم تعلیق دسته…

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع غذایی در کارخانه تولید کنسرو ماهی برچسب ها: گزارش کاراموزي کارخانه توليد کنسرو ماهيکاراموزي کارخانه توليد کنسرو ماهيکارورزي کارخانه توليد کنسرو ماهيدانلود گزارش کارآموزي کارخانه توليد کنسرو ماهيکارخانه توليد کنسرو ماهيکارخانه توليد کنسرو ماهي…

بانک کشاورزی,تحقیق بررسی شیوه های اصلاح و وصول و کاهش معوقات بانک کشاورزی,معوقات,وصول دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی شیوه های اصلاح و وصول و کاهش معوقات بانک کشاورزی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی شیوه های اصلاح و وصول و…

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تغذیه ویادگیری دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تغذیه ویادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تغذیه ویادگیری فصل دوم : مطالعه ادبيات پژوهش - مطالعه مطالعات…

فایل پاورپوینت روستای بازمرگان برچسب ها: دانلود پاورپوینت روستای بازمرگانروستای بازمرگانپاورپوینت آشنایی با روستای بازمرگان مشهدپاورپوینت بررسی و معرفی روستای بازمرگان پروژه روستاروستای بازمرگان مشهدپاورپوینت بررسی روستای بازمرگان رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت روستای بازمرگان دسته بندي : معماری…

پیشینه و مبانی نظری تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه . 16 مفهوم توانمندسازی . 16…

پرسشنامه JID,پرسشنامه رضایت شغلی,پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان,پرسشنامه رضایت شغلی هرزبر,دانلود پرسشنامه رضایت افراد از شغل,دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا,دانلود رایگان پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا,دانلود رایگان پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی از…

سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی,فناوری نانو دانلود فایل اصلی سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی از سایت دانلود فایل تحقیق سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع…

انتشار سه شاخص‌ تازه بورس تهران

انتشار سه شاخص‌ تازه بورس تهران

سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف پاسخگویی به مطالبه سرمایه گذاران اقدام به انتشار سه شاخص قیمت وزنی، قیمت هم وزن و کل هم وزن کرد.

به گزارش خبرنگار شانا، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عصر دوشنبه (چهارم اسفند ماه) در نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسوولان ارشد اقتصادی با اعلام این خبر گفت: "شاخص قیمت وزنی"، "شاخص قیمت هم وزن" و "شاخص کل هم وزن" نتیجه تعاملات ما با فعالان بازار سرمایه بود.

وی افزود: پیش از سال 87 شاخص قیمت محاسبه می شد، اما به دلیل برخی محدودیتهای سیستمی انتشار شاخص قیمت متوقف شد و شاخص کل که مجموع شاخص قیمت به علاوه بازده بود، جایگزین آن شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز داشت: تحلیلگران مالی برای تحلیلهایشان به شاخصهایی غیر از شاخص کل نیاز داشتند، از همین رو بر اساس رویکرد تازه از همان زمان که شاخص قیمت متوقف شده بود (سال 87)، محاسبات انجام و راستی آزمایی صورت گرفت، بدین صورت که از آذز 87 همه اعداد بازسازی شد. بنابراین، از فردا (سه شنبه پنجم اسفند ماه) شاخص قیمت در همه سامانه های مرتبط با بازار سرمایه به نمایش عمومی در می آید که می تواند مبنای کار تحلیلگران قرار گیرد.

فطانت درباره وضع بازار و سودآوری شرکتها اظهار کرد: بر اساس آخرین پیش بینی سود شرکتها برای سال 94، بیشتر شرکتها تعدیل مثبت داشته اند.

وی در این باره افزود: مجموعه پیش بینی سود اعلامی شرکتها در سال 93 مبلغ 56 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 92 معادل 52 هزار و 300 میلیارد تومان بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به رخدادهای جهانی از جمله کاهش قیمت فلزات، سنگ آهن و نفت در بازارهای بین المللی گفت: با وجود آن که بازار سرمایه از بازارهای بین المللی تاثیرپذیر است، اما امسال شاهد افزایش هشت درصدی پیش بینی سود شرکتها در قیاس با پارسال بودیم.

فطانت در باره پیش بینی سود شرکتها برای سال مالی 94 گفت: تا این لحظه تقریبا 178 شرکت پیش بینی سود خود را اعلام کرده اند که 106 شرکت تعدیل مثبت و 71 شرکت تعدیل منفی نسبت به سال 93 داشته اند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد : به نظر می رسد برخی از بودجه های اعلامی حتی محافظه کارانه باشد، البته نمی توانم بگویم همه این اعداد محافظه کارانه یا به طور کامل واقعی است، اما جو عمومی از شرکتها و ناشران که تابع کل بازار است، حکایت از این محافظه کاری دارد.

وی در ادامه به پیش بینی درآمد گروه صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: در گروه شیمیایی تعداد 14 شرکت تعدیل مثبت و چهار شرکت تعدیل منفی داشته اند، در بخش دارو، 19 شرکت تعدیل مثبت و یک شرکت کاهش پیش بینی سود 94 داشته است.

فطانت افزود: در گروه انبوه سازان 8 شرکت تعدیل مثبت و دو شرکت کاهش پیش بینی سود داشته اند. همچنین، در گروه بانکها سه شرکت افزایش پیش بینی سود و یک شرکت تعدیل منفی اعلام کرده است؛ در گروه خودرو هفت شرکت افزایش و شش شرکت کاهش EPS داشته اند.

وی به کاهش نسبت قیمت بر درآمد در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: این نسبت امسال به پنج مرتبه رسیده است که پارسال این رقم 7.9 بود، بنابراین با شرایط رو به جلویی که وجود دارد، ظرفیتهای خوبی در قیمت سهام شرکتها وجود دارد که متصدیان باید این فرصتهای مناسب بازار را به سرمایه گذاران معرفی کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: برای بهبود بازار سرمایه نیازمند تشریک مساعی همه عوامل بویژه خانواده بازار سرمایه و خارج از بازار سرمایه را می طلبد.

وی اظهار کرد: با همه تعدیل مثبت یا منفی سود فعالان و ذینفعان بازار به دنبال حمایت از حقوق سهام داران خرد و کلان هستیم و تمام تلاش خود را در این باره به کار می گیریم.

به گزارش خبرنگار شانا، این شاخصها در آئینی با حضور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن زنگنه، وزیر نفت و مدیران بازار سرمایه رونمایی شد.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟

نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده

تمامی سرمایه گذاران برای گرفتن تصمیم درست نیازمند تحلیل بازار هستند. یکی از این روش‌ها استفاده از نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده است. انواع نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند و میتوان گفت استفاده از آنها به معنی آن است که عوامل بنیادی در این تحلیل دخیل نیستند. از آنجا که در نمودار تعدیل شده عموال بنیادی مثل پرداخت سود لحاظ نمیشود، در نتیجه معمولا برای تحلیل تکنیکال از نمودار تعدیل شده (به دلیل عدم وجود عوامل بنیادی مانند تقسیم سود وافزایش سرمایه) استفاده می شود. در این مقاله به این مقوله خواهیم پرداخت و ضمن بررسی چیستی نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در بورس، به تفاوت‌های آنها اشاره خواهیم کرد.

نمودار تعدیل شده چیست؟

نمودار تعدیل شده نشان دهنده عرضه و تقاضای (عوامل قیمتی) واقعی بازار است و تمامی گپ‌های قیمتی که در این نمودار مشاهده می شود، گپ های واقعی هستند. گپ‌های غیر واقعی که همان عوامل بنیادی (تقسیم سود و افزایش سرمایه) هستند، در این نمودار تأثیر مستقیمی نمی‌گذارند. در نتیجه، در این نمودار سابقه واقعی قیمت‌هایی که سهام در گذشته معامله شده اند را نخواهید دید.

نمودار تعدیل نشده چیست؟

در نمودار تعدیل نشده علاوه بر عوامل قیمتی، عوامل بنیادی نیز تأثیر گذار هستند. در این نمودار، شکاف‌های قیمتی بدون دستکاری و همان گونه که اتفاق افتاده اند نشان داده می شوند. شکاف‌هایی که ناشی از تقسیم سود و افزایش سرمایه در نمودار یک سهم اتفاق میافتد.

دلایل ایجاد شکاف قیمتی در نمودار سهم

گپ یا شکاف قیمتی بخشی از نمودار است که در آن سفارشات خرید و فروش وجود ندارد و بین قیمت‌های سهم اختلاف زیادی وجود دارد. این شکاف های قیمتی می توانند به علل مختلفی از جمله افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی، تعدیل‌های مثبت و منفی و گره‌های معاملاتی ایجاد شوند.

کپ قیمتی در نمودار سهم 2

عواملی که باعث ایجاد گپ به سمت پایین می‌شوند

در این قسمت به عواملی اشاره خواهیم کرد که باعث ایجاد گپ قیمتی در نمودار یک سهم می‌شوند.

افزایش سرمایه

مهمترین دلیل ایجاد شکاف قیمتی افزایش سرمایه است. شرکت‌ها از طریق روش‌های مختلفی افزایش سرمایه انجام می‌دهند. افزایش سرمایه معمولاً باعث کاهش قیمت سهام شرکت‌ها می شود. در نتیجه، از جانب شرکت‌ها برای جبران این کاهش، به سهامداران حق تقدم، سهام مازاد و … داده می شود. این کاهش ارزش سهام باعث ایجاد شکاف قیمتی شده و بر نمودار قیمتی تأثیر می گذارد. به بیان دیگر معمولا وقتی یک شرکتی n درصد افزایش سرمایه میدهد یعنی n درصد به تعداد سهام سهامدارن افزوده می‌شود و به همان نسبت، n درصد قیمت سهم به طور ناگهانی (بعد از افزایش سرمایه) کاهش میابد. البته این اتفاق “معمولا” رخ میدهد ولی استثنا در بازار وجود دارد که بعد نسبت کاهش قیمت با مقدار افزایش سرمایه همخوانی نداشته باشد. اما در 99 درصد مواقع افزایش سرمایه باعث ایجاد شکاف در نمودار می‌شود. به تصویر زیر دقت کنید.

کپ قیمتی در نمودار سهم

انواع روش های افزایش سرمایه

به افزایش تعداد سهامی که از سوی شرکت سهامی منتشر می شود، افزایش سرمایه در شرکت های سهامی گفته می شود. افزایش سرمایه شرکت ها از روش های مختلفی تأمین می شود که عبارتند از:

1- افزایش سرمایه از طریق سود انباشته
2- افزایش سرمایه از طریق صرف سهام
3- افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های شرکت
4- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده

تقسیم سود نقدی

یکی دیگر از عوامل مهم در ایجاد شکاف قیمتی، تقسیم سود نقدی در مجمع عمومی سالیانه است. نمودار قیمت با میزان سود تقسیمی ارتباط مستقیم دارد. البته مقدار تغییر قیمت سهم به واسطه تقسیم سود نقدی خیلی زیاد نیست. در نتیجه تغییرات در نمودار تعدیل شده و شکاف قیمتی چندان بزرگ نخواهد بود. حتی امکان دارد که نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده شبیه هم باشند. در صورتی که افزایش سرمایه در این نمودار مؤثرتر بوده و گپ ایجاد شده هم بزرگ تر خواهد بود.

تعدیل های منفی

این شکاف قیمتی زمانی که نماد شرکت ها جهت شفاف سازی یا تعدیل منفی پیش بینی سود هر سهم بسته می شوند، ایجاد خواهد شد.

گره‌های معاملاتی منفی

معمولاً در نمادهایی که در رتبه های پایینی به لحاظ نقد شوندگی قرار دارند، شکاف قیمتی معاملات منفی ایجاد می شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

عواملی که باعث ایجاد گپ به سمت بالا می‌شوند

عواملی که باعث ایجاد گپ به سمت بالا می‌شوند عبارتند از:

تعدیل‌های مثبت

این شکاف قیمتی زمانی که نماد شرکت ها جهت شفاف سازی یا تعدیل مثبت پیش بینی سود هر سهم بسته می شوند، ایجاد خواهد شد.

گره های معاملاتی مثبت

در نمادهایی که در رتبه های بالایی به لحاظ نقد شوندگی قرار دارند، شکاف قیمتی معاملات مثبت ایجاد می شود.

معایب و مزایای نمودارهای تعدیل شده

از معایب این نمودار می توان به این نکته اشاره کرد که با حذف شکاف های قیمتی در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمت سهام مشخص نیست.

از مزایای نمودار تعدیل شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده راحت تر از خطوط حمایت و مقاومت
  • کاربرد این نمودار در استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها

معایب و مزایای نمودارهای تعدیل نشده

معایب نمودار تعدیل نشده عبارت است از:

  • عدم نمایش تغییرات دارایی سهامدار (در زمان افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی)
  • عدم نمایش عواملی به غیر از عوامل قیمتی سهام
  • عدم ارائه سیگنال های درست و در نتیجه گمراهی سهامداران و عدم اطلاع آن ها از روند نزولی قیمت سهام
  • عدم کاربرد نمودار تعدیل نشده در استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها

نمودارهای ساده (خطی) و لگاریتمی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

نمودارهای لگاریتمی نمودارهایی هستند که درصد افزایش یا کاهش قیمت در آنها در نظر گرفته میشود نه مقدار آن. برای مثال اگر سهمی از 50 تومان به 100 تومان برسد تغییرات بیشتر از وقتی است که از 100 تومان به 150 تومان افزایش پیدا کند. در نمودار خطی بر خلاف نمودارهای لگاریتمی تنها میزان افایش و کاهش مد نمایش داده میشود.

کدامیک از نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده برای تحلیل مناسب‌تر است؟

این دو نمودار اختلاف های زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه تحلیل این نمودارها ممکن است نتایج مختلف و یا حتی مخالف هم را در پی داشته باشند. پس بهتر است از یکی از این دو نمودار استفاده شود. هر یک از این نمودارها طرفداران خود را دارند و برخی ها نیز هر دو این نمودارها را بکار می برند.

افرادی که از نمودار تعدیل نشده استفاده می کنند، به عبارت ” تاریخ تکرار می شود ” تکیه می کنند و اعتقاد دارند که نمودار تعدیل شده باعث تغییر قیمت‌های گذشته می شود و کف و سقف قیمت های تاریخی جا به جا می شوند. در نتیجه نمی توان از آن برای تحلیل قیمت سهام در آینده بهره برد.

افرادی که طرفدار نمودار تعدیل شده هستند، به اصل مبانی در تحلیل تکنیکال که می گوید ” همه چیز در قیمت نهفته است و قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند ” معتقد هستند. آن ها بر این باورند که شکاف های غیر واقعی که همان عوامل بنیادی (افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی) هستند با توجه به عرضه و تقاضای بازار ایجاد نشده اند، پس در نمودار جایگاهی نخواهند داشت. نمودار سهامی که تغییر در قیمت آن ها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی (مثل بازارهای سهامی که معاملات آن بصورت رسمی انجام شده و سرمایه گذاران در یک بازار عادلانه و شفاف معاملات خود را انجام می دهند) در بازار باشد را می توان از طریق تحلیل تکنیکال بررسی کرد. استفاده از نمودار تعدیل شده برای تحلیل بازار، امکان اطلاع از قیمت های تاریخی را از تحلیلگر می گیرد. اما در عملکرد سایر ابزارها اختلالی ایجاد نمی کند. این مسئله در نمودارهای تعدیل نشده به دلیل وجود گپ های غیر واقعی برعکس است.

در نتیجه، به طور کلی می توان گفت نمودارهای تعدیل شده در عملکرد سایر ابزارها خللی ایجاد نمی کنند و اکثر تحلیلگران از این نمودار استفاده می کنند. امواج الیوت، خطوط روندی، چنگال اندروز، اندیکاتورها و اسیلاتورها، الگوهای قیمتی و غیره در سیستم های تحلیلی، تنها در نمودارهای تعدیل شده بکار برده می شوند. پس پیشنهاد می شود که برای تحلیل های خود از نمودار تعدیل شده استفاده نمایید. حتی اگر قصد دارید از هر دو نمودار به طور همزمان استفاده کنید، نمودار تعدیل شده را در اولویت خود قرار دهید.

البته توجه به این نکته مهم است که اگر شما از روش های تحلیلی کلاسیک از جمله مقاومت ها و حمایت های کلاسیک و یا پرایس اکشن استفاده می کنید، در این صورت نمودارهای تعدیل نشده می تواند به شما بهتر کمک کند.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش بورس؛ شاخص بورس چیست؟

آخرین خبر / قصد داریم شما را با مفاهیم اولیه در بورس در قالب یک مجموعه 15 قسمتی آشنا کنیم. این مطالب صرفا جهت آشنایی اولیه با مفاهیم پایه در بورس است و چنانچه قصد ورود به بازار سرمایه را دارید پیشنهاد می کنیم به کلاس های آموزشی مربوطه مراجعه فرمایید. همچنین جهت توضیح بیشتر و آموزش کاربردی این مفاهیم در مواردی که نیاز است لینک های مرتبط با موضوع برای شما در متن درج خواهد شد.
در این قسمت به بررسی دامنه نوسان سهام و انواع شاخص در بورس می پردازیم.

تعریف دامنه نوسان سهام
به مقدار مجازی که هر سهم می تواند طی یک روز در آن بازه تغییر قیمت کند، دامنه نوسان گفته میشود که در حال حاضر این مقدار برای سهام بورسی 5% و برای شرکت هایی که در بازار پایه مورد داد و ستد قرار میگیند 10 % است. همچنین نمادهای بازار پایه ج فرابورس بدون محدودیت دامنه نوسان میباشند. در بازه ¬های زمانی خاص و یا پس از رویدادهای خاص در یک شرکت که بازارگردان و یا ناظر بازار صلاح بداند، این دامنه نوسان را از نمادها حذف می کنند تا بنا به مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت واقعی سهم مشخص گردد.بعنوان مثال در تعدیل مثبت یا منفی سود تصویر زیر نماد شکربن در تاریخ تهیه گزارش به صف خرید رسیده است(به عبارتی میزان تقاضا بر عرضه سهام این شرکت پیشی گرفته است و طبیعتا قیمت نماد رشد خواهد کرد)همانگونه که در تصویر دوم مشخص است نماد با دامنه مثبت 5% به صف خرید رسیده است و رشد بیشتر قیمتی در روز جاری معاملاتی امکان پذیر نیست.

گاهی بر اثر تغییرات در روند سودآوری شرکت های بورسی ,دامنه نوسان حذف میگردد تا با مکانیسم عرضه وتقاضا قیمت جدید سهم معین گردد.بعنوان مثال شرکت پارس‌ الکتریک با نماد لپارس از افزایش 200% درصدی سود خود داده است(200درصد تعدیل مثبت بدلیل ساخت محصول جدید تلویزیون های ال ای دی).در این حالت نماد پس از یک توقف و شفاف سازی از سوی شرکت بدون محدودیت دامنه نوسان مورد دادو ستد قرار گرفته است و رشدی 10 درصدی را تجربه نموده است.(تصویر سوم)

شاخص
اعدادی هستند که نمایانگر وضعیت بازار طی دوره های قبل و جاری می باشند. برای سرمایه گذاری در هر بازار بورسی، ابتدا باید وضعیت آن بررسی شود. برای بررسی وضعیت بازار شاخص های مختلفی وجود دارند.


شاخص کل
عددی است که بازدهی کل بازار را نشان می دهد و تغییرات مثبت و منفی آن نشان دهنده تغییرات مثبت یا منفی کل بازار است. مثلاً برای محاسبه بازدهی بازار طی ماه گذشته می توان درصد رشد شاخص را از ابتدا تا انتهای ماه در نظر گرفت. رشد یا نزول شاخص کل، تابع رشد یا نزول قیمت سهام صنایع مختلف است که البته تأثیرگذاری آنها متفاوت است.


شاخص 50 شرکت فعالتر
سازمان بورس هر چند وقت یکبار (معمولاً به صورت فصلی) براساس وضعیت معامله شرکت ها و نقدشوندگی آنها 50 شرکت فعالتر یا برتر را اعلام می کند که این شاخص بازگوکننده روند رشد این شرکت هاست.

شاخص بازده نقدی و قیمت
عبارتست از بازدهی شرکت‌ها به جهت بازده سود خالص و قیمت

چه طور می توان فروش شرکت را برآورد کرد ؟

در این مقاله می خواهیم ببینیم که چه طور می توان فروش شرکت را برآورد کرد.

EPS را که تخمین زدیم و گفتیم یک نسبت P/E داریم برابر ۵ می گذاریم و EPS که تخمین میزنیم را در عدد ۵ ضرب می کنیم (متوسط مقدار P/E )، تا ببینیم ارزشی که برای سهام آن شرکت به دست می آید چه عددی هست.

در نهایت ارزش را با قیمت سهام در سایت tsetmc مقایسه می کنیم که ببینیم آیا ارزش این سهم بیشتر از قیمتش هست که اقدام به خرید نماییم یا این که ارزشش کمتر است؟

اولین شرکتی که می‌خواهیم محاسبه کنیم شرکت فا لسیمین یا همان نماد فاسمین هست که این شرکت در زمینه تولید سرب و روی فعال هست و چندین سال است که در بازار سهام، سهامش در حال معامله و نوسان قیمت است.

اولین کاری که می کنیم این هست که در سایت کدال ، قسمت جستجوی اطلاعیه ها نماد فاسمین را جست و جو می کنیم که ببینیم گزارش های این شرکت چه بوده.

ما باید آخرین گزارش شرکت را باز کنیم که ببینیم eps چه عددی هست و شرکت چه مبلغی را برای این پارامتر محاسبه کرده است.

در سایت، فایل ضمیمه و فایل pdf وجود دارد. ابتدا فایل ضمیمه را باز می کنیم.

اما برویم سراغ پیش‌بینی این شرکت.

فایل pdf پیش‌بینی شرکت را اگر باز کنید در پیش‌بینی شرکت همانطور که مشاهده می کنید این شرکت برای سال مالی ۹۶ که ۲۹/۱۲/ ۱۳۹۶هست پیش بینی که داشته گفته شده eps ای که تخمین زده شده برای هر سهم این شرکت طی سال ۹۶ محقق کند مبلغ ۷۰۱ ریال یا ۷۰ تومان به ازای هر سهم هست و اینجا در ستون کناری برای دوره ۶ ماهه را قرار داده و شرکت در گزارشش بیان کرده است که در شش ماهه نخست که شش ماهه واقعی هم هست چه عملکردی، چه فروشی و چه هزینه هایی داشته است.

در نهایت سود محقق شده به ازای هرسهم را نیز بدست آورده است.

در شش ماهه اول (یعنی دو فصل اول) سال ۴۰ تومان eps محقق کرده، و برای کل سال یعنی این ۴۰ تومان سود به اضافه ی eps ۶ ماهه دوم که پیش‌بینی داشته. جمعاً شرکت پیش‌بینی کرده بودکه بتواند برای کل سال ۷۰ تومان eps را محقق کند.

در ۶ ماهه دوم، فروش eps را ۵٨درصد پوشش داده. مثلاً اینجا فروش ۵۷ درصد را پوشش داده و حدود ۶۰ درصد در ۶ ماهه نخست پوشش سود داشته طبیعتا این درصد در ۶ ماهه عدد مطلوبی هست.

شما می‌دانید که یک سال برابر با چهار فصل است و اگر شرکت‌ها بخواهند نرمال تولید و فروش داشته باشند هر فصل اصولا باید ۲۵ درصد یا یک چهارم چیزی که پیش‌بینی می‌کنند را محقق کنند پس در شش ماهه که دو فصل است باید اصولاً ۵۰ درصد سود را محقق کنند و پوشش داده شود که اینجا این عدد برابر با ۶۰ درصد است این یک نکته مثبت و مطلوبی برای این شرکت هست که می‌تواند حتی با تعدیل مثبت هم روبه‌رو شود.

تعدیل مثبت:

تعدیل مثبت به این معنی است که سود برآوردی این شرکت در آینده افزایش پیدا نماید یا حتی سودی که قرار است محقق کند از سود برآوردی اش عدد بیشتری باشد.

اما لزوماً همه شرکت ها آن طور نیستند که بخواهند هر فصل یک چهارم را محقق کنند بعضی از شرکت ها در فصل دوم سال بیشتر کار می کنند، برخی شرکت ها در فصل چهارم سال، که در رابطه با این موضوع میتوانید از گزارش فروش شرکت ها نیز استفاده نمایید.(در مقالات اتی نیز بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد)

اما در این مثال این شرکت پیش بینی کرده بوده در سال ۳۸۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد و سود ناخالص ۱۳۷ میلیارد شود، همینطور۷۰ تومان eps محقق شده را نیز نوشته است.

اگر صورت سودوزیان را نگاه کنیم می‌بینم عدد فروش عدد نسبتاً بالایی است. مفروضات شرکت را می بینیم که متوجه شویم

اگر به مفروضات آورده شده شرکت هم توجه کنید می توانید تا حدودی سود شرکت را برآورد نمایید

برای مثال در این شرکت، گفته شده نرخ فروش۲۴۰۰ دلار باشد و در گزارش شرکت نرخ فروش ۲ هزار و ۶۰۰ دلار گزارش میشود، یعنی نرخ فروش واقعی نسبت به نرخ فروش پیش بینی بالاتر است. به اصطلاح تعدیل مثبت دارد.

افزایش نرخ فروش باعث افزایش سودشرکت هم می شود.

تولید و فروش این شرکت بر اساس آمار تولید و فروش شرکت کنسانتره روی، شمش روی و کنسانتره سرب هست.

محصولاتی که می فروشد هم محصولاتی است که تولید می‌کند و مبلغ فروش از حاصل ضرب مقدار فروش در نرخ فروش حاصل می شود.

جمعاً مبلغ فروش ۳۸۵ میلیارد تومان هست. برای سال ۹۶ همین اعدادی که در صورت سود و زیان شما مشاهده کردید از ۳۸۵ میلیارد تومن مشاهده می کنید که ۳۳۰ میلیارد تومان بابت شمش روی هست بقیه محصولاتی که می فروشد کنسانتره سرب و روی خام و همینطور سایر محصولات دیگر هست که می شود گفت جمع این اعداد شاید حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد فروش باشد.

طبیعتاً در بررسی شرکت برای ما شمش روی اهمیت ویژه ای دارد و اگر خیلی سریع بخواهیم به این نتیجه برسیم که آیا فروش این شرکت می‌تواند افزایش پیدا کند یا خیر، که به تبع آن سودش با تعدیل مثبت یا منفی روبه‌رو شود باید به سراغ محصولی که نقش اساسی در فروش شرکت دارد برویم.

اما گفته شده فروش ‌شرکت شمش روی بوده که گفته شده ۳۳۲ میلیارد تومان شمش روی را می فروخته. از این ۳۳۲ میلیارد تومان فروش شمش روی بابت مقدار ۳۳ هزار تن فروش این محصول است.

طبیعتا اگر شما فروش را بر مقدار تقسیم کنید نرخی که به دست می آورید می شود نرخ فروش هر محصول شمش روی (به ریال) و مبلغ ریالی که به دست آوردید را می توانید با نرخ تسعیری که شرکت گفته و در مفروضاتش بود و ما مشاهده کردیم ۳۷۰۰بود تعدیل مثبت یا منفی سود اگر نرخ حاصله را تقسیم بر ۳۷۰۰ کنید برابر می شود با ۲۶۰۰ دلاری که بابت فروش در نظر گرفته ایم

اما به سراغ محاسبات برویم. ببینیم که آیا این شرکت می‌تواند افزایش فروش داشته باشد یا خیر؟

باید ببینیم این که شرکت در۳ماه یا ۶ ماه یا نه ماه ابتدایی از سال که گذشته (در واقع تایم واقعی که گذشته) چه مقدار فروش داشته. باید الباقی سال را برآورد کنیم و ببینیم که چقدر می‌تواند فروش داشته باشد نه اینکه کل سال.

به طور مثال اگر در نیمه سال باشیم و ۶ ماه از سال گذشته باشد و تنها شش ماه دیگر از سال مالی شرکت باقی مانده باشد نمی‌توانیم آن ۷ ماه گذشته را برآورد کنیم چون این کار اصلاً منطقی نیست.

در شش ماهه اول سال گفته ۱۸ هزار و ۷۸۸ تن محصول روی را فروخته و کل سال می خواهد تعدیل مثبت یا منفی سود ۳۳ هزار تن از این محصول به فروش برساند.

اولین کاری که می کنیم در سایت کدال ، گزارش ماهیانه این شرکت را مشاهده می‌کنیم

در گزارش ماهیانه شرکت می توانیم فایل pdf را باز کنیم و اطلاعاتی در خصوص فروش محصولات این شرکت داده شده است. در گزارش ماهیانه ٧/٣ هست مثلا گفته شده است که شرکت چقدر فروش و تولید داشته و اطلاعاتی از این قبیل.

مثلا شمش روی، نرخ فروش در آبان ماه برابر بوده با ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بابت هر تن در صورتی که میانگین نرخ فروش از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ بوده. یک رشد ۱۵ یا ٢٠ درصدی را در آبان ماه نسبت به میانگین داشته.

اما اولین کاری که باید بکنید این است که ببینم اصلا شمش روی در بازار فروشش چه عددی هست! برای اینکه نرخ محصول را ببینم در مقالات قبل نیز اشاره کردیم که قیمت شمش روی در سایت LMEو KITCO هست.

اگر سایتLME.COM را باز کنید، LME بازار بورس کالای لندن است که اگر این سایت را باز کنید این کنار قیمت محصولات را برای تان نوشته.

آلومینیوم،Copper که همان مس است ، ZINC، NICKEL و Lead.

خب zinc که به معنی روی است. Nickel که مشخص است همان نیکل است ،lead هم سرب می شود.

اما در تصویر قیمت zinc در آن روز نوشته شده است. آخرین نرخ این محصول ۳۲۵۱ دلار بوده به ازای ۲۲۵۱ دلار. اما می‌بینیم در بودجه شرکت ۲۶۰۰ دلار است اولین سیگنالی که از این مورد می گیرم این است که فروش شرکت از نظر نرخ فروش می تواند افزایش پیدا کند.

روش دیگری که می‌توانیم انجام دهیم این است که از گزارش ماهیانه استفاده کنیم. در دوره یک ماهه هرتن مس را فروخته ۱۲۷۸۰درمهرماه میانگین نرخ دلارفرضا بوده ۳۹۵۹ این را اگر تقسیم بر ۳۹۵۰ نمائیم به ازای هر تن به دست می‌آید.

نرخ روز را میبینم در آن سال ۳۲۵۰دلار بوده. کاری که باید انجام دهیم این است که این ۳۳ هزارتن برای کل سال است در صورتی که ما فروش هفت ماه را داریم که در شمش روی ۱۹۷۶۴ تن آن در ۷ماهه فروش رفته. کاری که باید انجام بدهیم در واقع این است حساب کنیم که چه عددی از فروش باقی می ماند. کل فروش ۳۳ هزار تن هست منهای تعداد فروش شمش روی که در هفت ماه فروخته . تعداد فروش از ابتدای سال تا ٣٠/٧، ۱٩٧۶۴ بوده.

کل فروش را از فروش ۷ ماهه کم می کنیم عددی که به دست می‌آوریم ۱۳۲۳۶ هست یعنی این مقدار باقیمانده که بخواهد در ۵ ماه باقی مانده سال محصولش را بفروشد.

اما مقداری که دیدیم نرخ فروش برابر بود با ۳۲۵۰ دلار به ازای هر تن.

فروش ۷ ماهه شمش روی هم حدود ۸ میلیارد تومان بوده. در کل ۳۸۱ میلیارد تومان جمع فروش برآوردی برای روی است.

اگر نمودار نرخ دلار را دیده باشید طی چند سال اخیر همیشه شش ماه اول سال از تیرماه تا آذرماه روند نرخ دلار نزولی بوده از آذرماه تا تیرماه و روندش صعودی بوده اما این نرخ دلار آزاد برای ادامه سال ۹۶ را حدود ۴ هزار و ۱۰۰ تومان یا۴۱۰۰۰ ریال تخمین زده بودیم.

برآورد ما این بوده که با نوساناتی که نرخ دلار دربازار داشته، میانگین عددش ۴۱۰۰۰ ریال باشد خب طبیعتاً برای فروش این اعداد را باید در هم ضرب کنیم ببینم فروش باقی‌مانده برای این محصول طی ۵ ماه باقیمانده سال مالی این شرکت چه عددی هست.

در صورتی که خود شرکت در بودجه شرکت گفته بود که مبلغ فروش شمش روی برابر است با ۳۳۰ میلیارد پس برآورد کردیم حدود ۵۰ میلیارد در این محصول بیشتر بفروشد. سایر محصولات را چون عدد اندکی هست برابر می کنیم با بودجه خود شرکت. سایر محصولات جمع این سه عدد است.

جمع این سه عدد است. حالا اگر تعداد محصولاتتان خیلی زیاد بود شما میتوانید جمع کل را منهای محصول روی کنید که طبیعتاً برابر می‌شود با جمع عددهای دیگر.

پس طبق برآورد، فروش شما در این شرکت می‌شود ۵۲۲ ۵۲۵ . پس جمع فروش محصول روی (۳۸۱۸۹۱۴) به اضافه ۵۲۵۵۲۲ که حاصل می شود ۴۳۴ میلیارد تومان. شرکت برآورد کرده بود ۳۸۵ میلیارد تومان بفروشد اما فروشی که افزایش دادیم بابت افزایش نرخ محصولات بوده.

طبیعتا بهای تمام شده می تواند تغییرات زیادی نداشته باشد اما اگر این فروش بابت افزایش مقدار فروش بود یعنی افزایش تناژ فروش بود، آن تناژ افزایش یافته طبیعتا همراه می شد با بهای تمام شده که بابت تولید آن تناژ افزایش یافته باید پرداخت می‌شد.

در مثالهای بعد شرکت‌های دیگری را حتماً خدمت شما مثال می‌زنیم که بتوانید خیلی راحت در بازار ارزش سهام تان را برآورد کنید و ببینید وضعیت بنیادیش مناسب هست؟ و اینکه می تواند تعدیل سود بدهد؟ و ارزش سهام شرکتی که میخواهید بخرید چقدر هست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.