موفقیت در بورس


موفقیت در بورس

"به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه سپهر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، جلد اول کتاب ""مرز موفقیت در بورس""، چگونه از قدرت روحی برای موفقیت در سرمایه گذاری استفاده کنیم؟در فروشگاه انتشارات بورس در دسترس عموم قرار گرفت. جلد نخست از مجموعه چهار جلدی مرز موفقیت در بورس،می‌آموزد معامله‌گری یک تجربه زندگی است و این حرفه شبیه به دیگر کسب و کارها نیست و برای معامله‌گر بهتر شدن، نخست باید فرد بهتری شد. از این روی به رابطه میان احساسات و معاملات می‌پردازد و از «شاخص احساسات روزانه» به عنوان شاخصی برای یافتن روندهای صعودی و نزولی کوتاه‌مدت یاد می‌کند و بیان می‌دارد دوستان و دشمنان اصلی معامله‌گران در درون آنها متولد می‎شوند و موفقیت در بازار از یک فرآیند کنترل درونی ناشی می‌شود. مرز موفقیت در بورسبه معامله‌گران انگیزه می‌دهد تا نه تنها در معامله که در تمام جنبه‌های زندگی خود، بهترین کار را انجام دهند. کتاب‌های متعددی در حوزه روانشناسی معامله‌گری و ابعاد روانی بازار سرمایه به زبان انگلیسی به رشته تحریر در آمده‌اند. اما، آنچه کهمرز موفقیت در بورسرا از سایر کتاب‌های مشابه نه تنها متمایز که برجسته می‌کند، تجربه و سابقه چندین ساله نگارندگان آن در بازارهای سرمایه، به ویژه بازار آتی و همچنین مشاوره و کار با معامله‌گران بیشمار است. توجه کامل نگارندگان به تکنیک‌های معامله در کنار ابعاد روحی و روانی معامله‎گران، این مجموعه را به گنجینه‌ای از نکات کلیدی تبدیل کرده است و معامله‌گران می‌توانند با بهره‌گیری از آن، استراتژی‌های موفق را جهت پیروی از قوانین خود و در نتیجه دستیابی به موفقیت ادامه دهند."

بازار بدهی

بازار بدهی

گاه شرکها تمایل دارند به جای به کارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید، از طریق استقراض، نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در این صورت بنگاهای اقتصادی متوانند به جای استفاده از واسطهای مالی نظیر بانک، با انتشار اوراق بدهی مستقیماً از بازارهای مالی، منابع مورد نیاز خود را تجهیز نمایندتأمین مالی به وسیله بدهی زمانی اتفاق مافتد که شرکت، منابع مالی مورد نیاز خود جهت تأمین مخارج طرهای سرمایگذاری و یا سرمایه در موفقیت در بورس گردش را با فروش ابزارهای بدهی به افراد و یا سرمایگذاران نهادی جذب نماید. در این روش، افراد یا مؤسسات نیز بعنوان اعتباردهندگان شناخته شده و اصل و سود اوراق را در مواعد تعیین شده دریافت منمایندمزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به بانهاامکان تأمین مالی مبالغ بالاتر از طریق بازار سرمایه: بانها معمولاً از ریسپذیری پایینی برخوردار هستند و سقف وام اعطایی آها محدود بوده و به رتبه اعتباری شخص متقاضی تسهیلات بستگی داردتأمین مالی توسط بانها عمدتاً برای دورهای زمانی کوتامدت تعریف شده، در حالکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در جهت تأمین مالی میامدت و بلندمدت می باشد.تنوع بیشتر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول.امکان شناور بودن نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه.امکان بازپرداخت اصل اوراق در سررسید (در بازار سرمایه عموماً سود اوراق در مواعد سه ماهه، شش ماهه و . پرداخت شده و اصل مبلغ تأمین مالی در سررسید اوراق پرداخت می گردد.)تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی ب شرح زیر انجام مپذیردنقش شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازار تأمین مالی ایرانخدمات مشاوره تأمین مالی از ارائه مشاورهای لازم در خصوص ویژگها و الزامات روهای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار آغاز مشود.شركت تأمين سرمايه سپهر پس از بررسي وضعیت مالی و اعتباری شرکها ، توجیپذیری اقتصادی و مالی طرهای توسعه و پروژهای جدید آها، اقدام به تهيه بسته تأمين مالي متناسب با شرایط متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی اقدام منمایدتأمین سرمایه سپهر، علاوه بر ارائ مشاوره تأمین مالی و انجام اقدامات لازم به منظور انتشار انواع اوراق بدهی، ایفای سمهای تعهد پذیرنویسی و بازارگردانی اوراق بهادار را نیز بر عهده م&گیرد.تجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در تعهد پذیرنویسی اوراق بهادارتجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازارگردانی اوراق بهادار

سبد گردانی اختصاصی

سبد گردانی اختصاصی

از مهترین خدمات قابل ارائه توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر، مدیریت دارایی از طریق تشکیل سبد اختصاصی برای آن دسته از سرمایگذاران و مشتریان حقیقی و حقوقی است که از ارزش دارایهای بالایی برخوردار هستند. گاه مشتریان انتظار دارند که شرکت تأمین سرمایه نقشی بیش از مشاور پذیرفته و به نیابت از آها سرمایگذاری نماید. معمولاً این دسته از سرمایگذاران مبالغ قاب توجهی از دارایهای خود را به شکلی نگداری منمایند که از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد تا در مواقع اضطرار و یا مواجهه با فرصهای سرمایگذاری مناسب، امکان دسترسی سریع به وجوه داشته باشند. با توجه به اینکه مشتریان خاص ترجیحات و ریسپذیری متفاوتی دارند، شرکت اقدام به تشکیل سبد اختصاصی بر اساس نیاز آها منمایدبرای تشکیل سبد اختصاصی قراردادی بین شرکت تأمین سرمایه سپهر و سرمایگذار بسته مشود. مدیر سبدگردانی با ارزیابی میزان ریسپذیری سرمایگذار از طریق پرسشنامای که با همین منظور توسط شخص سرمایگذار تکمیل مشود اقدام به تشکیل سبد سرمایگذاری برای هر یک از سرمایگذاران منماید.با توجه به بهرمندی شرکت تأمین سرمایه سپهر از فرصهای سرمایگذاری خاص، این امکان برای مشتریان مهیا است تا با حفظ نقد شوندگی بالا، در افق سرمایگذاری معین به نرخ بازده بالاتری دسیافته و از منابع خود بصورت بهینه بهربرداری کنند

ادغام وتملیک

ادغام وتملیک

درعمل، فرآیندهای بسیار پیشرفته و تخصصی هستند که جنبها و پیامدهای گستردۀ مدیریتی، حقوقی، مالی، حسابداری، اجتماعی و سیاسی به دنبال دارند و در مواردی حتی سبب جابجایی و تغییرات زیادی در ارزش افزوده و ثروت افراد، شرکها و جامعه و نیز تغییر در کیفیت تخصیص منابع مشوند. ادغام و تملیک هنر ترکیب منابع، دارایها و برای استفاده کارا تر و ایجاد هافزایی است که عرصه فعالیت اصلی شرکهای تأمین سرمایه است. تاکنون بخهای خدمات و صنایع مبتنی بر دانش همچون بانکداری، بیمه و داروسازی به میزان بیشتری تحت تأثیر ادغاها و تملیها قرار گرفتاند.در حقوق شرکهای تجاری، ادغام در معنای اصطلاحی و در مفهوم موسع عبارت است از کنترل دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری، به ویژه شرکت سهامی.ادغام بین شرکها در انواع گوناگون امکاپذیر است:-ادغام افقی: عبارت است از ادغام دو شرکت که کار آها شبیه یکدیگر است و در یک رشته مشابه و ه سنخ فعالیت مکنند. برای مثال ادغام دو شرکت خودروسازی را متوان نمونای از ادغام افقی دانست. این نوع ادغام باعث افزایش سهم بازار این نوع محصول مشود.-ادغام عمودی: بیانگر ادغام دو شرکت است که فعالیت و محصول یکی از آها پینیاز فعالیت و محصول شرکت دیگر است. برای نمونه متوان به ادغام یک شرکت توزیع در شرکت تولید کننده محصولاتش اشاره نمود و یا ادغام دو شرکت که محصول نهایی یکی از آها، مواد اولیه تولیدات دیگری است.-ادغام مرتبط: به معنی ادغام دو شرکت است که فعالیت آها به همدیگر مربوط است. در این حالت، فعالیت یا محصول یک شرکت نه رقیب بلکه مکمل فعالیت یا شرکت دیگر است (مانند بانک و لیزینگ)-ادغام غیمرتبط: هرگاه دو شرکت با رشته فعالیت مختلف و غیرهمگون با یکدیگر ادغام شوند این ادغام از نوع غیر مرتبط تلقی مشود. مانند ادغام یک شرکت لوازم خانگی با یک شرکت پتروشیمیتملیزمانی که شرکت A بخشی از دارایها یا سهام شرکت B راخریداری مکند، در این فرآیند A متواند با خرید کل سهام و یا دارایهای شرکت B آن را منحل و تصفیه نماید. تملیک ممکن است دوستانه یا خصمانه صورت گیرد ولی بر خلاف ادغام، در تملیک معمولاً شرکها همچنان باقی ممانند و به موجودیت و فعالیت خود ادامه مدهند و لذا شرکت جدیدی نیز ایجاد نمشود.شیوهای متداول تملیک بر اساس روهای مختلفی صورت مگیرد که عبارتنداز:الف) خرید تمام یا بخشی از دارایهای یک شرکت (تملیک دارایها)در این روش، شرکت پیشنهاد دهنده تمام یا بخشی از دارایهای واقعی یا فیزیکی شرکت دیگر را خریداری مکند و آن را تحت تملک خود در مآورد.ب) خرید بخشی از سهام یک شرکت (تملیک سهام)در تملیک از طریق سهام، شرکت خریدار به اندازه کافی از سهام شرکت هدف را خریداری مکند تا بتواند اهداف کنترلی خود را در شرکت دنبال نماید.دلایل ایجاد ارزش از محل فرآیندهای ادغام و تملیک> هافزایی مالی و عملیاتی> مزایای مالیاتی> خریداری دارایها کمتر از ارزش جایگزینی آها> منافع تجدید ساختار شرکها> کاهش هزینهای نمایندگی> صرفجویهای اقتصادی> تعدیل نیروی انسانی> تغییرات مدیران

سابلیمینال موفقیت در بورس (دوره 8 هفته ای)

سابلیمینال موفقیت در بازار مالی

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه این دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال) . در این فایل صوتی به 13 سئوال زیر پاسخ مفصلی داده ام.

1- پیام های سابلیمینال چیست ؟

2- ناهشیار چیست؟

3- پیام های سابلیمینال چطور اثر می کند؟

4-آیا پیام های سابلیمینال موثر است؟

5- خطرات سابلیمینال چیست و آیا هر پیام سابلیمینالی موثر و مفید است؟

6- چرا تلقین ساده و مستقیم معمولا بی اثر است؟

7- پیام های سابلیمینال برای چه مشکلاتی قابل استفاده هستند؟

8- سابلیمینال یا خود هیپنوتیزم؟ کدام بهتر است؟

9- پیام های سابلیمینال چه کاربردهایی دارد؟

10 – آیا سابلیمینال از نظر عملی تایید شده است؟

11- برخی مدعی تغییراتی عجیب با سابلیمینال مثل تغییر رنگ چشم یا تغییر رنگ پوست دارند، آیا انجام چنین کارهایی با سابلیمینال امکان پذیر است؟

12- سابلیمینال یا خود هیپنوتیزم؛ کدام بهتر است؟

13- چرا سابلیمینال های این سایت با سایت ها و پیج های دیگر متفاوت است؟

اهداف این دوره چیست؟

  • افزایش قدرت ریسک پذیری
  • افزایش قدرت تشخیص موقعیت های سود آور
  • رفع ترس های ذهنی و فکری
  • افزایش توانایی تحلیل و شناخت مشکلات احتمالی
  • افزایش اعتماد به نفس در سرمایه گذاری
  • افزایش قدرت مثبت نگری و خودباوری

پس از تهیه این دوره چه چیزی دریافت می کنید؟

1- 8 فایل سابلیمینال با موسیقی آرامش بخش

2- 8 فایل سابلیمینال با صدای طبیعت و موسیقی

3- فایل راهنمای استفاده از فایل های سابلیمینال

تذکر مهم : محتویات سابلیمینال هر دو دسته کاملا شبیه هم هستند تنها تفاوت این دو فایل در موسیقی مورد استفاده است . با توجه به سلیقه خود، هر کدام از فایل ها را که تمایل دارید می توانید استفاده کنید چون محتوای سابلیمینال آنها کاملا شبیه هم هست.

هزینه پرداختی برای کل فایل ها می باشد و نیاز به پرداخت مجدد نیست.

قبل از تهیه دوره سابلیمینال موفقیت در بورس زیر را مطالعه کنید.

نکته 1: تمامی فایل های سابلیمینال این سایت در 6 تا 16 هفته ارایه شده اند . حتما فایل ها را به ترتیب هفتگی ارایه شده در دوره استفاده کنید (یعنی ابتدا هفته اول، بعد هفته دوم و …. و در نهایت هفته 6 را گوش کنید.)

در هر هفته سعی کنید حداقل 5 بار ( 5 روز از 7 روز هفته) به فایل سابلیمینال آن هفته گوش کنید. روزانه بیش از یک بار هم می توانید فایل ها را گوش کنید.

نکته 2: پس از اتمام دوره برای اثر بخشی بیشتر می توانید کل دوره را ( از هفته اول تا 8 به ترتیب) چند بار یا فقط هفته 5 و 6 و 7 و 8 را مجددا گوش کنید.

نکته 3: همزمان با استفاده از فایل سابلیمینال این سایت به هیچ عنوان از فایل سابلیمینال دیگری استفاده نکنید.

نکته 4 : در صورتی که قبلا از فایل های سابلیمینال غیر معتبر استفاده کرده اید. برای خنثی سازی اثرات آن فایل ها، فایل سابلیمینال هفته اول و دوم را به جای یک هفته، در دو هفته گوش کنید (یعنی فایل هفته اول را 2 هفته و فایل هفته دوم را هم 2 هفته گوش کنید و سپس سراغ فایل هفته سوم بروید). در صورتی که مدت زمانی زیادی از آن فایل های نا موفقیت در بورس معتبر استفاده کرده باشید شاید نیاز باشد چندین بار این فرایند را تکرار کنید.

نکته 5: برای راحتی بیشتر، فایل های سابلیمینال طوری آماده شده اند که هم امکان استفاده از آنها با هدفون (هندزفری) و هم اسپیکر وجود دارد. پس به هر طریقی که راحت تر هستید می توانید از فایل ها استفاده کنید.

نکته 6: در صورتی که در حین گوش دادن به فایل ها خواب آلوده می شوید بهتر است در زمان رانندگی آنها را گوش نکنید.

نکته 7: همانطور که در فایل صوتی معرفی سابلیمینال گفته شده در حین پخش شدن فایل ها نیازی به تمرکز روی آنها نیست (نیازی به گوش دادن متمرکز نیست). پس در حین انجام کارهای روزمره خود هم می توانید از این فایل ها استفاده کنید.

نکته 8: می توانید بیش از یک بار در روز فایل هر هفته را گوش کنید. اما فایل های هفته های مختلف را همزمان با هم گوش نکنید. مثلا فایل هفته اول و سوم یک دوره را در یک روز گوش نکنید.

نکته 9: می توانید همزمان بیش از یک سابلیمینال را استفاده کنید. مهم آن است که فایل های هر دوره را به ترتیب گوش کنید اما لزومی ندارد برنامه هفتگی دو دوره متفاوت همزمان باشد.

مثلا اگر در این هفته فایل هفته سوم سابلیمینال اعتماد به نفس را و فایل هفته اول سابلیمینال تقویت اراده را گوش کنید مشکلی ایجاد نمی کند. اما نباید فایل هفته اول و سوم سابلیمینال اعتماد به نفس را در یک روز گوش کنید.

نکته 10: در صورت استفاده از فایل سابلیمینال سایت دیگر برای شروع فایل های این سایت ابتدا گوش دادن به آن فایل سابلیمینال را قطع و با توجه به نکته 3 عمل کنید.

نکته 11: در فایل های تولید شده از فرکانس های تتا و آلفا استفاده شده است که میزان اثر بخشی فایل ها را بیشتر می کند. در پژوهش دکتر بهشتیان اثربخشی این فرکانس ها تایید شده است که متن کامل این مقاله را در بانک مقالات علمی ایران از اینجا می توانید مطالعه کنید.

نکته 12: افرادی که در حال حاضر مبتلا به اختلالات خانواده اسکیزوفرنی ، دوقطبی نوع 1 و اختلال شخصیت مرزی شدید توام با رفتارهای Impulsive هستند و اختلال آنها با دارو درمانی کنترل نشده است قبل از تهیه دوره شرایط خود را در بخش نظرات همین دوره توضیح دهند تا در صورت مفید بودن دوره برای آنها، اقدام به تهیه دوره کنند.

نکته 13: افرادی که سابقه قبلی ابتلا به بیماری های فوق داشته اند اما در حال حاضر درمان شده یا مشکل آنها توسط دارو تحت کنترل است می توانند از فایل های سابلیمینال استفاده کنند.

موفقیت در بورس

آمانسیو اورتگا

ثروتمندان خودساخته: آمانسیو اورتگا (۱۶)

حتما نام برند زارا به گوشتان خورده است. احتمالا از آن نیز خرید کرده باشید و یا حتی ممکن است همین الان یک لباس یا کفش زارا را پوشیده باشید. پس اگر براتون جذابه، داستان موفقیت موسس برند، لباستون رو بدونید، پیشنهاد میدم …

Fundamental analysis of basic metal holdings

تحلیل بنیادی هلدینگ‌های فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار با حدود ۴۰ شرکت فعال و ارزشی نزدیک به ۲۰% از کل ارزش بازار در حال فعالیت است. این در حالی است که در سال‌های گذشته و با توجه به محدودیت صادرات …

تحلیل بنیادی گروه سنگ آهن (کانه‌های فلزی - بخش اول)

تحلیل بنیادی گروه سنگ آهن

سنگ آهن نوعی سنگ معدنی است که ۵% از پوسته کره زمین را تشکیل می‌دهد. ترکیبات سنگ‌آهن شامل انواع مختلفی از اکسید آهن (آهن زنگ‌زده) و مقادیر مختلفی ناخالصی است. مَگنِتیت و هِماتیت دو نوع اکسید آهن هستند که به وفور در …

introducing portfolio management services

آشنایی با خدمات سبدگردانی

یکی از تخصصی‌ترین و پیچیده‌ترین مشاغل مرتبط به حوزه سرمایه‌گذاری، “سبدگردانی” یا “مدیریت سبد دارایی” است. به لحاظ پیچیدگی و حساسیت همین بس که بدانیم در کشور ما هر سبدگردان، بسته به مهارت و تجربه خود، سالانه میلیاردها …

Market Psychology Greed in the Stock Market Part II

روانشناسی بازار : طمع در بورس – بخش دوم

هر زمان که ما یک تصمیمی برای خریدن یا فروختن یک سهم می‌گیریم، چالش طمع کردن یا طمع نکردن رو در مقابل خودمون داریم. همون‌طور که در بخش اول مقاله طمع در بورس گفتم …

Market Psychology Greed in the Stock Market Part One

روانشناسی بازار : طمع در بورس – بخش اول

طمع نوعی نیاز غیر منطقی و احتیاجی هست که به خارج از حد کنترل رسیده! طمع یعنی چیزی که از قبل برایش برنامه‌ریزی کرده بودیم رو به دست آوردیم، ولی دوست داریم بدون هیچ کار و تلاش …

Fundamental analysis of non ferrous metals group basic metals part ii

تحلیل بنیادی گروه فلزات غیرآهنی (فلزات اساسی – بخش دوم)

در مقالات قبلی گفتیم که فولاد و محصولات فولادی در کشور ما بیشتر به محصولات آهنی و آهن‌آلات معروف‌اند. لذا منظور از فلزات غیر آهنی نیز فلزاتی به جز فولاد (مانند مس، آلومینیوم، سرب، روی و …

Justice Share

چطور سهام عدالت خود را بفروشیم؟!

آزاد سازی سهام عدالت برای ۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر مشمول، بعد از ۱۳ سال به دو روش مدیریت مستقیم بورسی و مدیریت غیر مستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و با انتخاب مشمول انجام می‌شود. در ادامه در مورد روش‌های …

short selling how to take profit in downtrend markets

فروش تعهدی : کسب سود در بازار نزولی!

تو این مقاله می‌خوایم ابزاری رو یاد بگیریم که حتی در زمان پایین اومدن قیمت سهام و ریزش قیمت‌ها هم بشه سود کرد! عجیبه نه؟! تا حالا چیزی در مورد فروش تعهدی شنیدین؟!

Comparing the Efficiency in different industries

صنایع جا مانده از رشد بازار را بشناسید!

سال‌های موفقیت در بورس ۹۷ و ۹۸ را شاید بتوان به یادماندنی‌ترین سال‌های تاریخ بورس دانست. رشدهای پی‌درپی شاخص‌های مختلف بورس و فرابورس و افزایش بی‌سابقه سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌های …

Market Psychology Fear Part II

روانشناسی بازار : ترس در بورس – بخش دوم

واقعیت اینه که نحوه تفکر ما تا حد خیلی زیادی در شکل‌گیری و از بین رفتنِ ترس‌ها اثر داره! در واقع اگر موفقیت در بورس ذهن ما در کنترل خود ما نباشه، ممکنه از احتمالات بسیار ضعیف ترس‌های بزرگی بسازه. پس کلیدِ …

Market Psychology Fear Part One

روانشناسی بازار : ترس در بورس – بخش اول

در ویدیوهای مختلفی در مورد دید بلند مدت در سرمایه‌گذاری صحبت کردم و گفتم که برای موفقیت در بورس باید نگاه سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشیم. با این وجود در بسیاری از مواقع احساسات …

تحلیل بنیادی گروه فولادسازی

تحلیل بنیادی گروه فولادسازی (فلزات اساسی – بخش اول)

فولاد پس از نفت خام دومین ماده پر مصرف در کشورهای مختلف جهان بوده و کاربردهای بی‌شمار آن در صنایع مختلف غیرقابل انکار است. صنایعی نظیر ساختمان‌ و انبوه‌سازی، خودروسازی، تولید …

فرمول حجم مبنا

فرمول حجم مبنا

گر با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آشنا باشید احتمالا واژه حجم مبنا را بر روی تابلو معاملات دیده‌اید. ممکن است این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که فرمول حجم مبنا چیست و حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟! اصلا …

Fundamental Analysis of Petrochemical Holdings Chemicals Part 2

تحلیل بنیادی هلدینگ‌های پتروشیمی (محصولات شیمیایی- بخش دوم)

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) و گروه پتروشیمی …

Chemical Products Part1

تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی (محصولات شیمیایی – بخش اول)

فعالیت شرکت‌های پتروشیمی در کشور ما به طور گسترده پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۴۲ آغاز شد. در آن زمان کمتر کسی فکر می‌کرد که گستره فعالیت ابن شرکت‌ها به قدری زیاد شود که …

Trading Foreign Exchange

بازار فارکس (تبادل ارزهای خارجی)

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده یا درباره‌ی این بازارها اطلاعاتی کسب کنند، احتمالا نام بازار فارکس را شنیده‌اید! در این مقاله به طور مفصل به معرفی فارکس یا همان بازار تبادل ارزهای …

عرضه اولیه

تاریخ عرضه اولیه + اطلاعیه + بررسی آماری

در این مطلب قصد داریم علاوه بر معرفی عرضه‌های اولیه‌ای که قرار است در آینده انجام شود به بررسی عرضه‌های اولیه گذشته و میزان بازدهی آن‌ها بپردازیم. پس حتما این مقاله را دنبال کنید …

Warren Buffett

ثروتمندان خودساخته: وارن بافت (۴)

اکثر کسانی که در بازار سرمایه فعال هستند نام وارن بافت را شنیده‌اند و روش سرمایه‌گذاری او، الگوی بسیاری از فعالان اقتصادی جهان است. وارن ادوارد بافت، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی، رئیس …

fiscal and monetary policies

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی

در اقتصاد کشورها همواره بحث هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن …

Currency Conquest in Iran

تسعیر ارز به زبان ساده !

تسعیر ارز یکی از مسائل مهم اقتصادی و تجاری در تمام دنیاست. در کشورهای مختلف از طریق تسعیر ارز اثر تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی و حسابداری شرکت‌ها و واحدهای تجاری بررسی و به صورت استاندارد در صورت‌های مالی آن‌ها منعکس …

راه های موفقیت در بورس

راه های موفقیت در بورس مطالب مهم راه های موفقیت در بورسیک معامله گر خوب دارای چه ویژگی هایی است؟برنامه ریزی در معاملات۵ نکته برای برنامه ریزی جهت انجام معاملات در بورسدوست دارید از امکان مشاوره حضوری استفاده کنید؟مدیریت سرمایه چیست؟قوانین مدیریت سرمایهعادت های حائز اهمیت برای یک سرمایه گذاردو…

بیت کوین

موفقیت در کسب و کار

موفقیت در فارکس

راه های موفقیت در بورس

چطور موفقیت در بورس بدست آوریم؟ سوالی است که برای هر فردی که در بازار بورس فعال است پیش می آید، اگر فردی قصد موفقیت در بورس را دارد باید به عوامل زیادی که در بورس وجود دارند توجه کند عوامل اثرگذار شامل؛ اوضاع سیاسی، اقتصادی داخل و خارج کشور، وضعیت اقتصادی کشور، بازار و قیمت محصولات، بررسی صادرات و واردات ارز، وضعیت اقتصادی شرکت.

توجه به این مطالب می تواند در کسب موفقیت بورس به شما کمک بسیار زیادی کند. ابتدا توجه داشته باشید برای موفقیت در بازار بورس بهادار باید تمام اطلاعات مربوط به بازار ایران و جهان را بشناسید و آشنا باشید، چرا که مسائل سیاسی بر بورس تهران اثر گذاری زیادی دارد.

بعد از این که اطلاعاتی را درباره مباحث اقتصادی و سیاسی بدست موفقیت در بورس آوردید به بررسی وضعیت شرکت و سقف قیمتی از ابزارهایی مثل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بپردازید. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یعنی تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، بازار، قیمت محصولات، بررسی واردات و صادرات و قیمت ارز می باشد.

موفقیت در بورس

و اما روش بنیادی بررسی وضعیت اقتصادی شرکت است تا در آن فرد معامله گر بفهمد آیا سود شرکت افزایش داشته یا کاهش و بر طبق همان تصمیم می گیرد که سهام شرکت مورد نظر را خریداری کند یا این که بفروشد.

روش دیگر که روش تحلیل تکنیکال است در آن معامله گر دیگر کاری به وضعیت اقتصادی و صورت های مالی شرکت ندارد، بلکه در تلاش است تا نرم افزار سابقه قیمت سهم را به صورت چارت یا نمودار مورد بررسی قرار دهد و در این حالت تشخیص دهد که سهم در آینده افزایشی خواهد بود یا کاهشی.

یک تحلیل گر خوب شاید دانش و اطلاعات کافی و مناسبی داشته باشد اما اگر قصد موفقیت در بورس را دارد باید ذهنی بسیار آماده و روانی تربیت شده داشته باشد. یکی موفقیت در بورس دیگر از عوامل موفقیت مطالعه روی عوامل پایه ای سهم است که شرط اول در رسیدن به موفقیت است.

قبل از این که بر روی سهم سرمایه گذاری کنید دقت داشته باشید که سوابق مالی و سوابق مدیر شرکت را مورد بررسی قرار دهید، دقت داشته باشید در بازار بورس در بحث تحلیل بنیادی حتی عملکرد صحیح مدیر هم بر روی قیمت سهام می تواند اثر گذار باشد.

قبل از این که اقدام به خرید سهم کنید یک ماه قبل سهم مورد نظر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید. نکته دیگر که موجب موفقیت شما خواهد شد این است که در بازار بورس باید دیدی بلند مدت داشته باشید.

در واقع این که انتظار داشته باشید چندین سهم را خریداری کنید و سبد سهام برای سود کلان خود بسازید در کوتاه مدت ممکن نیست و بیشتر شبیه یک شانس می باشد! برای این که در بازار بورس موفق شوید باید سرمایه گذاری خودتان را با رویکردی منطقی شروع کنید.

در نتیجه سهامی را خریداری کنید که دارای موفقیت در بورس ارزش ذاتی بسیار بالایی است و سعی نکنید که پیرو اطرافیان خود در خرید سهام باشید. نسبت به هیچ سهمی متعصب نباشید و دچار نوسانات مقطعی نشوید!

راههای موفقیت در بورس

یک معامله گر خوب دارای چه ویژگی هایی است؟

یک معامله گر موفق این را می داند که موفقیت او در درون خودش است نه در بیرون و بازار. فردی که معامله گر خوبی است این را می داند که بازار بر اساس خواسته های او عمل نخواهد کرد و تمام مسئولیت کارهای خود را بر عهده می گیرد.

یک معامله گر خوب تنبلی را کنار می گذارد و از آن دوری می کند، چون می داند که هیچ موفقیتی به آسانی به دست نمی آید.

از احساساتی مانند؛ ترس، طمع، سرمستی، انتقام، غرور، عصبانیت و ناامیدی دوری می کند چرا که چنین احساساتی بر عقلانیت آن ها اثر گذار است و خود شخص را به بزرگترین دشمن خودش تبدیل می کند.

در بازار بورس و در هر کار دیگری ممکن است اشتباه رخ دهد اما نکته ای که اهمیت دارد این است که وقتی فرد به اشتباه خود پی می برد سریعا جلوی آن را گرفته و به آن اشتباه ادامه ندهد.

بین قمارخانه و بورس تفاوت وجود دارد، این دو مورد هیچ گاه به یک دیگر شباهت ندارند، بورس بازاری است بسیار مفید برای اقتصاد کشورها.

برنامه ریزی در معاملات

سرمایه گذاران در بازار بورس با مشکل بزرگی روبه هستند، مشکلی که تصمیم گیری در لحظه می باشد به گونه ای که در یک لحظه سریعا تصمیم می گیرند سهامی را بخرند یا بفروشند. اما انجام این کار کاملا اشتباه است، فردی که وارد بازار بورس می شود باید برنامه ریزی و هدف کاملی داشته باشد.

این که شخص به طور ناگهانی تصمیم بگیرد معامله کند درست نیست چراکه امکان دارد همان گونه که ناگهانی تصمیم گرفته ناگهانی هم سرمایه خودش را از دست بدهد.

نکته مثبت برنامه ریزی در بازار بورس این است که سرمایه گذار سهام و بازار را به خوبی تحلیل می کند و می داند در چه قیمت ها و در چه حجم هایی باید خرید و فروش کرد.

چه کسانی در بازار بورس به موفقیت می رسند | احسان سماواتیان

بی شک موفقیت در بازار بورس یک شبه اتفاق نمی افتد.شما در هر حوزه ای که بخواهید کار کنید و به موفقیت برسید باید مهارت و تجربه کسب کنید. مهارت را از طریق آموزش بورس از صفر و تجربه را از طریق آموزش گام به گام بورس از طریق دیدن ویدئوهای آموزشی و آزمودن استراتژی ها یاد خواهید گرفت.

تجربه به من ثابت کرده که افرادی که می خواهند به عنوان سرمایه گذار وارد بازار بورس شوند نگاه های یکسانی ندارند. حتی ما شاهد این موضوع هستیم که افراد وابسته به بینش خود بین بازار فارکس، بورس و ارز دیجیتال پخش می شوند. ما پیش از شروع آموزش بورس از صفر از همه دانشپذیران خود می پرسیم که آیا تصمیم نهایی خود را برای شرکت در دوره آموزش گام به گام بورس گرفته اند یا خیر. چرا که برخی افراد وابسته به علاقه مندی هایشان به سمت بازار ارز دیجیتال و موفقیت در بورس فارکس کشیده می شوند.

چه کسانی در بازار بورس موفق می شوند

اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که بازارهای سرمایه از بین نمی روند پس شما تا همیشه فرصت درآمدزایی در آن را دارید. پس آرامش خود را حفظ کنید و سعی کنید روی توانایی های خودتان بیشترین مانور بدهید. هنوز هم افراد زیادی در بازار بورس هستند که سرمایه های خود را افزایش می دهند و با توجه به ریزش اخیر بازار دچار خسران نشده اند. می دانید ویژگی این افراد چیست؟ این افراد بیشترین سرمایه گذاری را روی خودشان و دانششان کرده اند. دیدن آموزش گام به گام بورس به همراه استفاده از پشتیبانی در سایت بورسا از نظر وقت و هزینه در مقایسه با ماندگاری شما در بازار و میزان سودتان هیچ است. پس وقتی افرادی وجود دارند که در این بازار به سود می رسند ویژگی هایی دارند که شما هم با داشتن آن ویژگی ها می توانید به موفقیت خود در این بازار ایمان بیاورید. برای سرمایه گذاری در بازار بورس به عوامل زیر بی توجه نباشید:

بورس از سرمایه گذاران عجول دوری می کند.

اگر در اطراف خود پرس و جو کرده باشید افرادی را می بینید که پول خود را با شناخت شرکت های ارزشمند سرمایه گذاری کرده اند و صاحب سودهای زیادی شده اند. آنها کسانی هستند که از آموزش بورس از صفر بهره برده اند.

سرمایه گذاری در بازار بورس جزو کارهایی نیست که دید کوتاه مدت به آن داشته باشید. زمانی که شرکتی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید، سهمش را می خرید و سهامدار آن می شوید دیگر نباید بعد از سرمایه گذاری دچار شک و تردید شوید که آیا قرار است برای سرمایه من اتفاقی بیفتد یا خیر. شما تصمیم برای سرمایه گذاری را با داشتن اطلاعات کافی گرفته اید پس دیگر نیازی نیست که به سرمایه ای که گذاشتید دست بزنید. کافی است در ابتدا، سرمایه گذاری مطمئنی را کرده باشید، حد ضرر انتخاب کرده و منتظر دریافت سود باشید. قرار نیست هر زمان که شرکتی که سرمایه گذاری کردید با افت روبرو شد شما را به این فکر وا دارد که وقت آن رسیده که سهم هایم را بفروشم.

شما در آموزش گام به گام بورس یاد می گیرید که باید با سرمایه مازاد خود وارد بازار بورس شوید. سرمایه ای که قرار است مایحتاج شما را برطرف کند قرار نیست وارد این بازار شود. پس این نکته را هرگز فراموش نکنید.

در آموزش بورس از صفر به شما یاد می دهیم که اخبار پیرامون شرکت ها را به درستی از یک منبع موثق تحلیل کرده و سپس سرمایه گذاری کنید. خیلی از دانشپذیران دوره آموزش گام به گام بورس را دیده ام که می گویند در فلان کانال تلگرام گفتند من سهم x را بخرم. خریدم و نمیدانم چرا دچار ضرر شدم. این همان منبع موثق است که ندارید و تصمیم اشتباه می گیرید. شما نیاز دارید هم تحلیل بنیادین بدانید و هم تحلیل تکنیکال که ما در آموزش های سایتمان قرار داده ایم. وقتی تحلیلگری بلد باشید دیگر نیاز به سیگنال نخواهید داشت.

طراحی درست سبد سهام

این ضرب المثل را حداقل یکبار شنیده اید که همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذارید. در بازار بورس شما باید به دنبال تشکیل یک سبد سهامی باشید. اگر تمام سرمایه خود را روی یک سهم بگذارید مسلما میزان ضربه پذیری سرمایه گذاری خود را بالا خواهید برد.

سبد سهامی با کیفیت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

همانطور که بالاتر هم گفتم برای ضرر نکردن در بورس باید پول خود را در بیش از یک شرکت سرمایه گذاری کنید. اطلاعات مربوط به شرکت ها در وبسایت مدیریت فناوری بورس قرار گرفته و شما می توانید از اطلاعات این وبسایت برای تشکیل سبد سهامی خود استفاده کنید. در صورتی هم که با نحوه استخراج اطلاعات و آموزش تابلو خوانی آشنایی ندارید اصلا نگران نباشید. ما این مفاهیم را به صورت کامل در آموزش بورس از صفر توضیح داده ایم.

سبد سهامی با کیفیت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

روشی که افراد موفق در پیش می گیرند به این صورت است.سرمایه را هرچند اندک به سه یا چهار قسمت مساوی تقسیم می کنند و پس از آن چهار شرکت ارزشمند و سود ده را شناسایی کرده و سپس پولشان را در این چهار شرکت سرمایه گذاری می کنند. به جرات می توان گفت که این یک فرمول جادویی در ترکیب سبد سهام است.

فقط این نکته را در نظر داشته باشید که وقتی یکی از این چهار شرکت برای مدتی دچار افت ارزش سهام شد، اقدام به فروش آن نکنید و صبر داشته باشید و بگذارید سبد سهامتان خوش جلو برود و کارش را انجام دهد.عجول بودن هیچ سنخیتی با سرمایه گذاری موفق ندارد.

شما به تنهایی نمی توانید بازار سهام را کنترل کنید. ما این نکته را در آموزش گام به گام بورس هم بارها بیان کرده ایم که سرمایه شما توانایی ایجاد نوسان شدید در بازار را ندارد.پس نباید نگران نتیجه باشید.انتخاب شرکت های سودآور و دارای پتانسیل رشد به اندکی مهارت و تجربه نیاز دارد و نیازمند آن است که شما در این زمینه آموزش ببینید. سرمایه گذاری روی دانش بالاترین درصد بازگشت سرمایه را دارد.

به صورت کلی در بازار سهام هر شرکتی را باید از تمام زوایا مورد برررسی قرار داد و دید که آیا سود ده خواهد بود یا نه. وقتی این عوامل را به درستی یاد بگیرید دیگر نیازی نیست تا نگران ریزش های مقطعی سهم باشید. سهام هیچ شرکتی به طور مداوم صعودی نبوده و در آینده هم نخواهد بود. هر کسب و کاری بالا و پایین های خود را خواهد داشت.

سخنی در مورد ریزش اخیر بازار بورس:

اگر خاطرتان باشد مدتی قبل شاخص بازار بورس دچار افت شد و بعضی از افرادی که در آن سرمایه گذاری کرده بودند، دچار ضرر شدند.ما به عنوان سرمایه گذار باید طوری رفتار کنیم که این ریزش ها از سرمایه ما نکاهد.حتی در بازار ریزشی هم سهم هایی وجود دارند که رشد می کنند. ماهیت شرکت ها را باید به درستی بشناسید و با همین فرمول هم سبد سهامی خود را بچینید

چگونه این کار را انجام دهیم؟

این نیاز وجود دارد که شما سرمایه تان را بین 4 شرکت در صنایع مختلف پخش کنید. البته که هر کدام از این شرکت ها باید معتبر باشند و سهامشان ارزش داشته باشد. به نوعی باید جزو شرکت های سودآور و موفق باشند.اگر این کار را در ریزش اخیر بازار کرده بودید مثل کسانی که پولشان را در چهار سهام سرمایه گذاری کرده بودند، وقتی دو سهام از آن ها دچار ضرر می شد، دو سهام دیگر در سود بودند و این اتفاق از کاهش سرمایه آنها جلوگیری می کرد.

شخصیت افراد موفق را بشناسید

آقای وارن بافه یکی از ثروتمند ترین افراد دنیاست و دید بسیار دقیقی نسبت به سرمایه گذاری به ما می دهد. وارن بافه بلد بود نه بگوید. این فرد هیچ میانبری برای رسیدن به موفقیت نداشت. او می گوید که تکنیک نه گفتن کمک بسزایی به او کرده است. وارن بافه برای هر سال از زندگی خود چند هدف مشخص را تعیین می کرد و در طول سال برای رسیده به آن ها تلاش می کرد. تمام اطرافیان او که معاشرت زیادی با آقای بافه دارند این سوال را از او موفقیت در بورس پرسیده اند. جواب این سوال یکی است.

شخصیت افراد موفق را بشناسید

گفت: راز و تکنیک من نه گفتن و خط بطلان کشیدن بر اهداف و برنامه هایی است که احتمال می دهم امکان تحقق شان را در سال جدید ندارم.

وارن بافه داستانی را در این مورد تعریف می کند که شنیدنش خالی از لطف نیست.

روزی از دوست خلبانم که از رسیدن به هدف و برنامه هایش، ناامید بود خواستم فهرستی از 25 اولویت زندگی را که دلش می خواهد در همین سال به آنها برسد برایم بنویسد. دوست خلبان من شروع کرد به نوشتن 25 هدفی که دلش می خواست همه آنها را در یکسال میلادی محقق کند. بعد به او گفتم حالا دور 5 هدف مهم و دوست داشتنی ات خط بکش و بقیه را حذف کن. گفت نمی شود.

زمان ما محدود است و فرصت رسیدن به تمام اهدافمان را نخواهیم داشت پس باید اهدافمان را مرتب کرده و الویت بندی کنیم و سپس به سمت مرتفع کردن آن حرکت کنیم. هیچ فردی نمی تواند به تمام اهداف زندگی اش در طول یکسال برسد. عملا این اتفاق شدنی نیست. در سرمایه گذاری هم همین مورد وجود دارد. شما نمی توانید یک شبه پولدار شوید. ممکن است برخی اوقات شانس با شما یار باشد و سرمایه تان در مدت کم رشد زیادی را تجربه کند اما فراموش نکنید که این اتفاق دائما برای شما نخواهد افتاد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.