محاسبه حجم تعادلی


فرمول محاسبه حجم معاملات و نمونه

یکی از شاخص های که مشخص پویایی این شرکت فروش آن است. این است که در قیمت تحقق محاسبه می شود. تجزیه و تحلیل گردش مالی ارزیابی کمی و کیفی عملکرد کار در دوره فعلی فراهم می کند. از این یافته ها بستگی به اعتبار محاسبات برای دوره های آینده است. ما در جزئیات در نظر گرفتن روش محاسبه از گردش مالی.

stockturn

همه این است که در سهام، دارایی های جاری سازمان است. این وجوه منجمد است. برای درک چگونگی مدت طول می کشد به کد کالا را به پول نقد، تجزیه و تحلیل گردش موجودی.

در دسترس بودن مانده وجه نقد از یک طرف یک مزیت است. اما حتی زمانی که آنها را جمع آوری، فروش پایین، شرکت هنوز هم مجبور به پرداخت مالیات بر سهام. در چنین مواردی ما در مورد گردش مالی کم است. در همان زمان، سرعت بالا از فروش محصولات این است که همیشه یک مزیت بزرگ است. با رشد گردش مالی در معرض خطر است که مشتری می تواند محصول مناسب پیدا کنید و به نوبه خود به فروشنده دیگری وجود دارد. برای پیدا کردن یک حد وسط، ما باید قادر به تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی گردش موجودی باشد.

محصولات - این چیزی است که خرید و فروش. این دسته همچنین شامل خدمات اگر هزینه پرداخت شده توسط خریدار (بسته بندی، تحویل، خدمات پرداخت، و به همین ترتیب. D.).

ذخایر - لیست محصولات که مناسب برای فروش می باشد. برای سازمان هایی که در درگیر تجارت خرده فروشی و عمده فروشی، سهام کالاها دروغ گفتن بر روی قفسه ها، و کسانی که در دسترس هستند، تحویل داده و ذخیره می شود.

اصطلاح "حاشیه تجارت" همچنین شامل محصولاتی است که هنوز هم در حمل و نقل، در یک انبار یا ذکر شده در حساب های دریافتنی. در مورد دوم، مالکیت با فروشنده باقی می ماند تا زمانی که کالا برای پرداخت می شود. از لحاظ تئوری، می تواند آن را به انبار خود کشتی. هنگام محاسبه گردش مالی در نظر گرفته شود تنها محصولاتی که در بورس هستند.

گردش مالی - حجم فروش در ارزش، محاسبه شده برای یک دوره معین است. الگوریتم خواهد شد که شرح داده شده توسط گردش مالی محاسبه شده است، فرمول محاسبه.

مثال 1

این را یک به یک به مدت نیم سهام کالا، بر اساس داده ها در جدول ضروری است.

سهام کالا، هزار. ماساژ.

متوسط سهام کالا:

TS CP = 278778 \ (6/1) = 55755600. ماساژ.

همچنین ممکن است برای محاسبه تعادل متوسط:

SRF = (+ باقی مانده باقی مانده در آغاز پایان) / 2 = (45880 + 39110) / 2 = 42495000. ماساژ.

گردش مالی و روش های محاسبه آن

نسبت های نقدینگی این شرکت بستگی به نرخ تبدیل از بودجه سرمایه گذاری در سهام، در پول واقعی است. برای تعیین سهام نقدینگی مورد استفاده قرار ضریب tovarooborachivaemosti. آن را بر اساس پارامترهای مختلف (هزینه، مقدار)، دوره (ماه، سال) در یک محصول واحد و یا یک دسته کلی محاسبه می شود.

چند نوع متمایز از گردش مالی:

 • گردش مالی هر محاسبه حجم تعادلی محصول در هر لحاظ کمی (اعداد، حجم، وزن، و غیره . )؛
 • گردش مالی از کالاها با هزینه؛
 • گردش مالی همه سهام از لحاظ کمی.
 • گردش مالی کل سهام در هزینه.

در عمل، اغلب چنین فرمول مورد استفاده برای تعیین اثربخشی با استفاده از سهام:

1) فرمول های کلاسیک برای محاسبه گردش مالی:

T = (تعادل از ذخایر در آغاز دوره) / (حجم فروش در ماه گذشته)

2) میانگین گردش مالی (فرمول محاسبه برای سالانه، سه ماهه، نیمه سالانه):

CP = TS (TZ1 + . + T3n) / (N-1)

ON = روز (حجم معاملات به طور متوسط * تعداد روز در دوره) / فروش برای مدت

با توجه به این شاخص محاسبه تعداد روز آن طول می کشد به فروش موجودی.

4) گردش مالی در زمان:

در ص = تعداد روز / ON = فروش روز برای دوره / میانگین گردش مالی

این نسبت که چگونه بسیاری از نوبت کالا را برای دوره مورد بررسی را نشان می دهد.

بالاتر از گردش مالی، موثرتر سازمان، کمتر نیاز به سرمایه و موقعیت با ثبات تر از این شرکت است.

اوز = (موجودی در پایان دوره * تعداد روز) / گردش مالی برای دوره

سطح موجودی مشخصه شرکت امنیتی در برخی از کالاها تاریخ. این نشان می دهد که چگونه بسیاری از روز سازمان تجارت سهام به اندازه کافی.

ویژگی های

فرمول محاسبه حجم معاملات و پارامترهای دیگر مطرح شده در بالا است در چنین شرایطی استفاده می شود:

 • اگر سازمان فاقد ذخایر، و سپس محاسبه گردش مالی را حس نمی کند.
 • حجم معاملات خرده فروشی، فرمول محاسبه که در زیر فاش خواهد، می تواند به درستی تعیین اگر تحویل هدف از کالاها از جمله در آن. به عنوان مثال، شرکت برنده مناقصه برای تامین مواد به بازار است. تحت این منظور است یک دسته بزرگ از لوله کشی تحویل داده شده است. این محصولات باید به حساب در محاسبه گردش مالی گرفته شده است.
 • محاسبه طول می کشد را به حساب سهام زندگی می کنند، است که، کالاهایی که در انبار وارد شدند، اجرا شده است و کسانی که برای تعداد باقی مانده است، اما این جنبش بود.
 • گردش مالی است که تنها در قیمت خرید محاسبه می شود.

مثال 2

شرایط برای محاسبه در جدول ارائه شده است.

قطعه باقی مانده است.

گردش مالی مدت در روز تعریف می کنیم. در دوره مورد تجزیه و تحلیل از 180 روز است. در طول این زمان، آن کالاهای فروخته شده در 1701، و تعادل طور میانگین به 328 قطعه:

OBdn = (328 * 180) / 1701 = 34.71 روز

است که، از لحظه ای از دریافت کالا به انبار قبل از پیاده سازی می گیرد به طور متوسط 35 روز است.

ما محاسبه گردش مالی در زمان:

180 / 34.71 = 1701/328 = 5.19 = ON زمان بار.

به مدت شش ماه سهام از محصولات در متوسط 5 بار پیچیده می شود.

تعیین سطح ذخایر:

KT = (243 * 180) / 1701 = 25.71.

موجود سهام سازمان به اندازه کافی به مدت 26 روز از کار است.

سرنوشت

گردش موجودی است در جهت پیدا کردن یک موقعیت که در آن میزان چرخه "محصولات-پول-کالا" بسیار پایین است، و اقدام مناسب تجزیه و تحلیل. تجزیه و تحلیل راه دسته های مختلف از محصولات را حس نمی کند. برای مثال، در یک فروشگاه مواد غذایی یک بطری کنیاک می توان در یک نرخ بالاتر از نرخ یک قرص به فروش می محاسبه حجم تعادلی رسد. اما این بدان معنا نیست که نان باید از وسیعی از کالاها حذف شدند. فقط این دو دسته تجزیه و تحلیل در این روش لازم نیست.

مقایسه این محصولات در همان شاخه: نان - با دیگر محصولات نانوایی، و صرف چای - با مشروبات الکلی نخبگان. فقط در این صورت ممکن است به نتیجه گیری در مورد شدت از حجم معاملات از برخی کالاها.

تجزیه و تحلیل پویایی از فروش در مقایسه با دوره های قبلی امکان را می دهد به این نتیجه که تغییر در تقاضا. اگر تجزیه و تحلیل نسبت گردش دوره کاهش، و سپس انبار بیش از حد اندوختن است. اگر شاخص به سرعت سریع همان رشد می کند، ما در حال صحبت کردن در مورد کار "بر روی چهار چرخ". از نظر از کسری تجاری سهام ممکن است صفر باشد. در این مورد، گردش موجودی را می توان در ساعت محاسبه شده است.

اگر سهام انباشته از محصولات فصلی است که برای آن تقاضای کم وجود دارد، آن سخت خواهد بود برای رسیدن به گردش مالی. ما باید برای خرید یک طیف گسترده ای از موارد نادر که نقدینگی خود را تحت تاثیر قرار. بنابراین، تمام محاسبات نادرست خواهد بود.

همچنین مهم است به تجزیه و تحلیل شرایط تحویل. اگر سازمان برای حساب خود را خرید، محاسبه گردش مالی آشکار خواهد بود. اگر محصولات در اعتبار خریداری شده، حجم معاملات پایین است برای شرکت مهم نیست. نکته اصلی که دوره بازپرداخت می کند مقدار محاسبه شده از ضریب تجاوز نمی کند.

انواع tovaroooborota

دقیقا kzhe به عنوان قیمت ها به خرده فروشی و عمده فروشی مبادلات تجاری تقسیم به دو گونه های مشابه تقسیم شده است. در مورد اول ما صحبت در مورد فروش کالاها برای پول نقد، و یا با قیمت های استاندارد، و دوم - فروش توسط حواله بانکی و یا با قیمت عمده فروشی.

در عمل با استفاده از چنین روش محاسبه حجم معاملات:

 • بر اساس کالا ساکنان یک منطقه از مصرف.
 • با توجه به تعداد برنامه ریزی شده از فروش و هزینه واحد به طور متوسط.
 • در این سازمان از داده ها از گردش مالی واقعی (محبوب ترین روش).

داده برای محاسبات از حسابداری، گزارش های آماری گرفته شده است.

دینامیک

از فرمول زیر برای محاسبه رقم گردش مالی نشان می دهد که تغییر در قیمت های فعلی:

D = (حجم معاملات واقعی در این سال / گردش مالی واقع در سال گذشته) * 100٪.

دینامیک از حجم معاملات در مقایسه با قیمت تعیین شده توسط فرمول زیر:

D = توایع (tovarooborta واقع در مقایسه با قیمت / گردش مالی واقع در سال گذشته) * 100٪.

به عنوان مثال 3

شما نیاز به محاسبه پویایی معاملات تجاری و درصد برنامه فروش. چنین داده موجود است:

- گردش مالی در سال 2015 - 2.6 میلیون روبل.
- پیش بینی فروش برای 2016-2900000 روبل.
- گردش مالی در سال 2016 - 3 میلیون روبل.

- تعریف درصد از برنامه فروش: (3 / 2.8) * 100 = 107٪.
- انجام محاسبات مربوط به گردش مالی در قیمت های فعلی: (3 / 2.6) * 100 = 115٪.

شاخص قیمت

اگر در این دوره قیمت تغییر کرده است، ابتدا لازم است به محاسبه شاخص است. ارزش این شاخص تحت تاثیر تورم بر اقتصاد افزایش یافته است. نسبت نشان می دهد در ارزش یک تعداد معینی از محصولات برای دوره تغییر دهید. فرمول محاسبه شاخص قیمت:

تخصصی پاتوق یو. C = جدید / قدیمی C

این فرمول اغلب مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مقامات آماری در قیمت برای رده خاصی از کالا. به عنوان مثال، حجم کالاهای فروخته شده در 2014 بالغ بر 100 هزار روبل، و در سال 2016 - 115 هزار روبل .. ما محاسبه شاخص قیمت:

IC = 115/100 = 1.15، است که، برای قیمت های سال 15 درصد افزایش یافت.

تنها پس از این مراحل، با استفاده از فرمول محاسبه گردش مالی به قیمت های ثابت:

واقع = (گردش مالی در قیمت های فعلی / گردش مالی سال گذشته) * 100٪.

به عنوان مثال 4

در سال 2015، گردش مالی این شرکت را به مبلغ 20 میلیون روبل، و در 2016 - 24 MN ماساژ. در طول دوره گزارش، افزایش قیمت 40 درصد است. ما نیاز به محاسبه حجم معاملات از فرمول زودتر ارائه شده است.

تعریف در قیمت های فعلی گردش مالی عمده فروشی. فرمول محاسبه است:

TM = 24/20 * 100 = 120٪ - برای گردش مالی در سال جاری رشد 20٪.

ما محاسبه شاخص قیمت: 140٪ / 100٪ = 1.4.

تعریف گردش مالی به قیمت های ثابت: 24 / 1.4 = 17 میلیون روبل.

فرمول محاسبه حجم معاملات در پویایی: 17/20 * 100 = 85٪ است.

محاسبات دینامیک نشان داد که افزایش تنها با توجه به افزایش قیمت بود. اگر آنها تغییر نکرده است، گردش مالی می شده اند توسط 17 میلیون روبل کاهش یافته است. (15٪). است که است، افزایش قیمت و نه از مقدار فروخته شده وجود دارد.

تغییر مدل محاسبه اینترنت ثابت/ محاسبه سرعت به جای حجم

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تغییر مدل محاسبه اینترنت ADSL خبر داد و گفت: از این پس بجای محاسبه حجم مصرفی اینترنتی، سرعت ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

صادق عباسی شاهکوه امروز در همایش راه اندازی مرکز تبادل محتوای اینترنتی (CDN) با اشاره به تغییر روش محاسبه اینترنت حجمی برای سرویس های ADSL و وای فای گفت: با توجه به اینکه در نورم جهانی نیز ارائه اینترنت حجمی مرسوم نیست، از این پس محاسبه اینترنت به صورت سرعت خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که ارائه اینترنت موبایل را همچنان به صورت حجمی و مطابق با استاندارد سایر کشورها محاسبه خواهیم کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تعرفه گذاری جدید خدمات اینترنت مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات گفت: در این مصوبه روش غیرحجمی محاسبه اینترنت تعیین شده است که این روش، گامی مثبت در ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به کاربران خواهد بود.

شاهکوه با بیان اینکه با اجرای نحوه جدید تعرفه‌گذاری اینترنت، محتوای بیشتر بدون محدودیت در حجم دانلود در اختیار مشترکان قرار می گیرد که با توجه به رواج سرویس های ویدئویی این تصمیم می تواند کارساز باشد.

به گفته وی، شرکت های ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت موظف شدند ظرف ۶ ماه آینده و تا اسفند ماه محاسبه ترافیک داخلی اینترنت و ترافیک خارجی را برای کاربران نهایی تفکیک کنند. به این ترتیب مشخص خواهد شد چه میزان از استفاده کاربران از سایت های داخلی و چه میزان از سایت های خارجی خواهد بود.

معاون رگولاتوری رویکرد این سازمان را در تغییر تعرفه خدمات اینترنت، کاهش نرخ دسترسی کاربران به سرویس اینترنت، استفاده از اینترنت بر مبنای مصرف مشترکان، افزایش کیفیت ترافیک داخلی و رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.

خواص ترموديناميكی محلول ليتيوم برومايد – آب

خواص ترموديناميكی محلول ليتيوم برومايد – آب (خواص محلول ليتيوم برومايد آب)

ليتيوم برومايد نيز مانند هر نمك ديگري، هنگامي كه در آب حل ميشود باعث تغيير نقطه جوش آب خواهد شد. دماي نقطه جوش اين محلول بستگي به غلظت آن دارد. بعنوان مثال در فشار اتمسفريك، محلولهاي ليتيوم برومايد با غلظت ٥٠ و ٦٠ درصد وزني به ترتيب داراي نقطه جوش ١٣٢ و ١٥٥ درجه سانتيگراد ميباشند. بخار حاصل از جوشيدن محلول، يك بخار آب خالص بوده و دماي آن برابر دماي نقطه جوش محلول است. بعنوان مثال بخار حاصل از جوشيدن محلول با غلظت ٥٠ درصد در فشار اتمسفريك، داراي دماي ۱۳۲ درجه سانتی گراد بوده و يك بخار داغ ميباشد. در مجموع فشار بخار محلول تابعي از غلظت و دمايي آن بوده و ميتوان مقدار هر يك را با استفاده از مقادير دو كميت ديگر، از نمودار P-T-X تعيين كرد.

براي بررسي شرايط تعادلي محلول با بخار آب، دو مخزن نشان داده شده در شكل ۱-۴ را كه به همديگر متصل هستند در نظر بگيريد. در مخزن سمت چپ آب خالص و در مخزن سمت راست محلول ليتيوم برومايد آب قرار داشته و سيستم خلأ شده است. هر يك از اين دو مايع ميتواند داراي يك فشار بخار باشند. در حالت تعادل فشار بخار اعمالي توسط هر دو مايع يكسان خواهند بود. يك نمونه از شرايط تعادلي در شكل ۱-۴ ارائه شده است. فشار بخار آب خالص در دماي ۵ درجه سانتی گراد برابر فشار بخار محلول با غلظت ٦١ درصد و دماي ۴۷ درجه سانتی گراد بوده و برابر ۶٫۵۴ mmHg ميباشد. لذا دو مايع در يك شرايط تعادلي قرار دارند.

تعادل محلول ليتيوم برومايد - خواص ترموديناميكي محلول ليتيوم برومايد - آب

بخار حاصل از تبخير محلول ليتيوم برومايد

بخار حاصل از تبخير محلول ليتيوم برومايد فقط داراي بخار آب و در نتيجه فشار جزئي آب موجود در آن برابر فشار كل بخار (فشار بخار محلول) ميباشد. بنابراين دماي نقطه شبنم محلول و دماي آب خالصي كه در حالت تعادل با محلول قرار دارد يكسان بوده و برابر دماي اشباع آب منطبق بر فشار بخار محلول خواهد بود. در مراجع و نمودارها مقادير اين دما را با عناوين دماي اشباع مبرد (آب) و يا دماي نقطه شبنم محلول ارائه ميدهند. مقدار اين دما روي دياگرام تعادل محلول و در مقابل محور مختصات فشار بخار محلول ارائه ميگردد .

بعنوان مثال دماي اشباع آب در حال تعادل با محلولي كه داراي غلظت ٥٠ درصد و دماي ۱۳۲ درجه سانتی گراد است، برابر ۱۰۰ درجه سانتی گراد خواهد بود.

دماي اشباع آب در حال تعادل با محلول

همانگونه كه بيان گرديد دماي اشباع آب در حال تعادل با محلول، برابر دماي نقطه شبنم محلول ميباشد، از اين رو اگر مخزن محلول نشان داده شده در شكل ۱-۴ سرد شود، فشار بخار محلول در داخل آن كاهش يافته و براي رسيدن به يك شرايط تعادلي جديد، محلول شروع به جذب بخار آب خواهد نمود. در اين فرايند اعمال جذب و تقطير تواماً صورت گرفته و در نهايت بخار آب تقطير شده و به دماي محلول خواهد رسيد. در ادامه بحث تفاوت ميان دو فرآيند جذب و تقطير و در قالب يك مسأله ارائه ميگردد.

فرض كنيد كه مخزن سمت چپ شكل ۱-۴ بگونه اي است كه آب خالص داخل آن با گرفتن گرماي محيط، به طور پيوسته در دماي ۵ درجه سانتی گراد تبخير شده و بخار حاصله به سمت مخزن سمت راست هدايت ميشود. در حالت اول كه فقط فرايند تقطير بخار آب مورد نظر است، مخزن سمت راست بدون محلول بوده و به صورت تقطير كننده عمل مينمايد. براي تقطير بخار آب اشباع با دماي ۵ درجه سانتی گراد در داخل مخزن سمت راست، احتياج به محيط سردي ميباشد كه دماي آن بايستي كمتر از ۵ درجه سانتی گراد باشد. گرمايي كه بايستي در طول اين فرآيند از بخار آب گرفت تا به مايع اشباع ۵ درجه سانتی گراد تبديل شود برابر ۲۴۸۹٫۶ Kj/Kg (گرماي نهان تبخير آب) ميباشد.

راه دوم تقطير بخار آب

راه دوم تقطير بخار آب مورد نظر، استفاده از محلول جاذب در مخزن سمت راست ميباشد. فرض كنيد كه محلول داخل مخزن قبل از شروع فرايند جذب، داراي غلظت ۶۱ درصد و دماي ۴۷ درجه سانتی گراد بوده و جرم آن ۲۰ kg است. همچنين در نظر بگيريد كه بخار توليدي توسط مخزن سمت چپ به گونه اي است كه هميشه در داخل مخزن محلول، بخار اشباع در فشار ۶٫۵۴ mmHg وجود داشته و در طول اين فرايند يك كيلوگرم بخار آب توسط محلول جذب ميگردد.

از آنجاييكه سيستم دو جزئي است لذا ميتوان براي حجم كنترل، دو معادله بقاي جرم نوشت. معادله بقاي جرم كلي عبارت است از:

m2 = m1 + mv = 20 +1 (۱-۴)

جرم محلول پس از جذب عبارت است از:

معادله بقاي جرم براي جزء ليتيوم برومايد عبارت است از:

حال ميتوان با توجه به فشار بخار و غلظت محلول در شرايط ( ٢)، دماي آن را با استفاده از دياگرام تعادلي P-T-X تعيين گردد. در اين صورت مقدار T2 = 41°C به دست مي آيد. مقدار گرمايي كه بايستي براي انجام فرايند فوق از حجم كنترل دفع گردد، شامل مواردي است كه در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند. توجه شود كه ترتيب ذكر شده براي محاسبه مقدار گرماي مورد نظر، هيچگونه ارتباطي به ترتيب و محاسبه حجم تعادلی چگونگي انجام فرايند جذب ندارد.

فرايند جذب يك فرايند پيچيدهاي است كه تمام موارد زير به صورت همزمان در طول فرايند روي مي دهند.

۱ . گرمايي كه بايستي از سيستم دفع شود تا يك كيلوگرم بخار اشباع آب در دماي ۵ درجه سانتی گراد تقطير و به مايع اشباع گردد. اين مقدار گرما برابراست با:

Q1 = mvhfg =1´ ۲۴۸۹٫۶ = ۲۴۸۹٫۶KJ (۳-۴)

۲ . افزايش دماي مايع اشباع توليد شده در مرحله قبل از ۵ درجه سانتی گراد تا دماي نهايي ۴۱ درجه سانتی گراد كه باعث ايجاد مقداري سرما خواهد شد. لذا بايستي اين مقدار گرما از مقدار ديگر كم شود. مقدار سرمايي كه در اين مرحله ايجاد ميشود برابر است با:

Q2 = mCpDT =1´ ۴٫۱۸۶´ (۴۱- ۵) =۱۵۰٫۷KJ (۴-۴)

۳ . گرماي ديگري كه بايستي از سيستم خارج شود برابر گرمايي است كه بايستي از محلول با غلظت ٦١ درصد، دمايي ۴۷ درجه سانتی گراد و گرماي ويژه ۱٫۷۷ گرفت تا در غلظت ثابت دماي آن به ۴۱ درجه سانتی گراد كاهش يابد.

اين مقدار گرما برابر است با:

Q3 = mCpDT = 20´۱٫۷۷(۴۷ – ۴۱) = ۲۱۲٫۴KJ (۴-۵)

۴ . گرماي ديگري كه بايستي از سيستم خارج شود مربوط به “گرماي رقيق شدن” محلول ميباشد. مقدار اين گرما در نمودار شكل ضميمه براي مقادير مختلف دما و غلظت محلول ارائه شده است. مقدار گرماي رقيق شدن محلول در برابر مقدار گرمايي است كه هنگام اضافه شدن واحد جرم آب به جرم نامحدود از محلول در دما و غلظت ثابت، آزاد ميشود. به عبارت ديگر مقدار اين گرما بيان كننده تغييرات آنتالپي آب در فرايند جذب ميباشد. از اينرو بايستي اين مقدار گرما نيز از سيستم خارج شود. مقدار گرماي رقيق شدن محلول Hd در شرايط متوسط محاسبه حجم تعادلی آن، در غلظت ۵۹٫۵ درصد و دمای ۴۴ درجه سانتی گراد با توجه به نمودار برابر است با:

۱۵۸٫۵(Btu / lb) = 158.2.3255 = 368.6

لذا كل گرماي حل شدن يك كيلوگرم آب در محلول برابر است با:

Q = mvHd =1´ ۳۶۸٫۶ = ۳۶۸٫۶KJ

بنابراين كل گرمايي كه بايستي از سيستم خارج شود تا فرايند فوق صورت گيرد برابر است با:

Q = Q1 – Q2 + Q3 + Q4

Q = 2489.6 -150.7 + 212.4 + 368.6

لذا گرماي فرايند جذب در اين مثال ۱٫۱۷۳ برابر گرماي فرايند تقطير بخار ميباشد. مزيت صرف اين انرژي بيشتر از آن است كه احتياج به محيط سرد با دماي كمتر از ۵ درجه سانتی گراد حذف شده در فرايند جذب ميتوان از محيط سردي با دماي كمتر از ۴۱ درجه سانتی گراد استفاده نمود. اين شرايط را ميتوان به راحتي با جريان آب و يا حتي با جريان هوا نيز فراهم كرد.

براي ساده تر شدن روشن تعيين مقدار گرمايي كه در فرآيند جذب بايستي از واحد جاذب دفع شود و يا تعيين مقدار گرمايي كه در فرآيند جوشش محلول ميبايستي به قسمت مولد بخار تغذيه گردد. نموداري تهيه شده است كه مقدار آنتالپي مخصوص محلول را به دست ميدهد. مقدار آنتالپي نسبت داده شده و به محلول با توجه به مقادير جداول اشباع آب، گرماي رقيق شدن و گرماي ويژه محلول صورت گرفته است. يك نمونه از نمودارهاي h-T-X براي محلول ليتيوم برومايد در شكل ضميمه نشان داده شده است. حالت مرجع براي آنتالپي صفر در اين نمودار، منطبق بر دماي صفر درجه سانتيگراد براي هر دو جزء آب و محلول ٥٠ درصد ميباشد.

استفاده از اين نمودار همراه با جداول اشباع آب، محاسبات بار گرمايي هر يك از قسمتهاي سيستم جذبي را ساده تر مي سازد.

براي نشان دادن طريقه استفاده از اين نمودار، مقدار گرمايي آزاد شده Q در فرايند جذب مثال اخير، مجددًا از اين طريق محاسبه ميگردد.

براي اين منظور لازم است كه مقدار آنتالپي سيالهاي ورودي و خروجي از حجم كنترل مشخص گردند. آنتالپي محلول ورودي با دماي ۴۷ درجه سانتی گراد و غلظت ٦١ درصد، برابر ۱۳۵ و براي محلول خروجي با دماي ۴۱ درجه سانتی گراد و غلظت ۵۸٫۱ درصد برابر ۲۵۰۹٫۵ kj/kg ميباشد. حال با نوشتن معادله بقاي انرژي براي حجم كنترل داريم:

Q = m1h2 – mvhv – m2h2

m1 = 20Kg
m2 = 21Kg

با جايگذاري مقادير فوق در معادله اخير، بار حرارتي Q بدست مي آيد:

Q = 20*135 +1* 2509.2 – 21*109 = 2920.5KJ

اين روش ساده تر از روش قبل بوده و از آنجاييكه معادله آنتالپي محلول بر حسب دما و غلظت در دسترس ميباشد لذا ميتوان در محاسبات كامپيوتري چرخه ترموديناميكي چيلر جذبي از اين روش و معادلات حاكم آن استفاده كرد.

مطالعه بیشتر در ادامه خصوصيات ماده ليتيوم برومايد ⇐ خصوصيات ماده ليتيوم – برومايد

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)

روش اندازه گیری و محاسبه وزن کارتن

وزن جعبه سه نمونه به طور جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت و مقدار متوسط ​​سه مقدار وزن یعنی وزن یک جعبه کارتن برای این دسته محاسبه شد.

2. روشی برای تست سریع وزن جعبه

سخت ترین عامل اندازه گیری وزن جعبه ، میزان رطوبت کارتن است. بسیاری از کارخانه های تولید کارتن یا مشتری توسط زمان تحویل یا شرایط آزمایش محدود می شوند و توزین بدون تعادل دما و رطوبت انجام می شود ، که منجر به انحراف زیادی از مقدار واقعی می شود. در اینجا ، ما روشی را برای آزمایش دقیق وزن جعبه بدون تعادل دما و رطوبت ارائه می دهیم.

3. اصل اندازه گیری سریع وزن جعبه

تعداد زیادی از داده های تجربی نشان می دهد که پس از تعادل کامل دما و رطوبت استاندارد ، مقدار رطوبت کارتن حدود 8٪ است ، در حالی که وزن خشک کارتن بدون تغییر است. بنابراین ، ما می توانیم وزن واقعی کارتن را فقط با اندازه گیری وزن و مقدار آب جعبه بدون تعادل دما و رطوبت محاسبه کنیم.

4. ابزار اندازه گیری

آزمایش تعادل الکترونیکی ، اجاق گاز یا دیجیتال آب با دقت بیش از 1G. از فر می توان برای آزمایش میزان رطوبت کارتن استفاده کرد ، اما آزمایش آن هنوز یک ساعت طول می کشد. دستگاه تست رطوبت مادون قرمز دیجیتال می تواند بلافاصله میزان رطوبت کارتن را بخواند و دقت آن می تواند به بیش از 1٪ برسد که می تواند نیاز به آب آزمایش دقیق را برآورده کند.

5. روش اندازه گیری:

سه کارتن به طور تصادفی از یک دسته کارتن به عنوان نمونه آزمایش انتخاب شدند.

B به ترتیب وزن جعبه را از سه نمونه وزن کرده و مقدار متوسط ​​را بگیرید. مقدار اندازه گیری شده وزن مرجع است که در MC به گرم بیان می شود:

C. محتوای آب سه نمونه را جداگانه اندازه گیری کنید ، مقدار متوسط ​​را بگیرید و مقدار اندازه گیری شده در W بیان شود ، واحد٪&است ؛

D سرانجام ، مقدار MC اندازه گیری شده و مقدار W در فرمول جایگزین می شوند ، سپس مقدار استاندارد پس از تعادل دما و رطوبت را می محاسبه حجم تعادلی توان محاسبه کرد ، در M بیان می شود.

فرمول محاسبه الکترونیکی وزن استاندارد جعبه:

سه نمونه از یک دسته کارتن گرفته شد. میانگین وزن جعبه l285 گرم و مقدار متوسط ​​آب 13٪ بود. وزن جعبه پس از تیمار تعادل دما و رطوبت محاسبه شد.

7. روش محاسبه وزن جعبه

روش محاسبه وزن کارتن ساده است ، یعنی وزن کاغذ خام هر لایه تخته موجدار را جداگانه اضافه کنید و وزن چسب را در تخته اضافه کنید ، سپس می توانید وزن کارتن را بدست آورید. وزن سطح ، کاغذ میانی و داخلی مساحت صفحه راه راه است که در وزن کاغذ اصلی ضرب می شود و وزن کاغذ گودال محصول منطقه محاسبه حجم تعادلی صفحه راه راه ، ضریب کشش موج دار و وزن است از مقاله اصلی وزن کلاسور را می توان از جدول پارامترها بدست آورد.

قیمت دلار واقعی چطور بدست می‌آید؟

قیمت دلار واقعی چطور بدست می‌آید؟

به گزارش اقتصادآنلاین، عوامل تعیین کننده نرخ ارز به قدری پیچیده است که تقریبا احتمال آن که یک نهاد بصورت مرکزی بتواند در هر زمان نرخ ارز تعادلی اقتصاد را تشخیص دهد و بصورت نظام نرخ ارز ثابت، بازار ارز را مدیریت کند، صفر است.

به همین دلیل کشورهایی که نرخ ارز را بصورت دستوری تعیین می‌کنند، در مدت کوتاهی با جهش نرخ ارز روبرو می شوند؛ چون نرخ ارز به سمت مقدار تعادلی‌اش که برخاسته از متغیرهای بنیادی اقتصاد و انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی است،برمی گردد.

هدف سیاست‌گذار این است که به دلیل سخت شدن شرایط تحریمی و مسدود شدن برخی ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور و شکل‌گیری انتظارات بدبینانه برای آحاد اقتصادی، افراد دچار رفتارهای به اصطلاح هیجانی شده و ارز را بیش از اندازه نیازهای مبادلاتی و احتیاطی تقاضا می‌کنند و عرضه کنندگان هم به همین دلیل تا حد ممکن عرضه‌ی خود را محدود می‌کنند و نتیجه‌ی این امر بالا رفتن نرخ ارز و شکل‌گیری حباب در بازار ارز می‌شود و وقتی که انتظارات بدبینانه نسبت و تحریم و . فروکش می‌کند، تقاضای سوداگرانه کاهش و عرضه افزایش و در نتیجه حباب قیمتی تخلیه شده و نرخ ارز به نرخ محاسبه حجم تعادلی تعادلی بلندمدت خود باز می‌گردد. لذا اگر تخمینی از نرخ ارز تعادلی بر اساس متغیرهای بنیادی داشته باشیم، می‌توانیم قضاوت کنیم که تا چه اندازه از نرخ ارز تعادلی بلندمدت فاصله گرفته‌ایم.

نرخ ارز در تلاقی بخش اسمی و بخش حقیقی و بخش خارجی اقتصاد تعیین می‌شود. در ادامه قصد داریم با در نظر گرفتن فروضی، با کمک محاسباتی ساده و سرانگشتی، بر اساس بخش اسمی و بخش حقیقی اقتصاد در مقایسه با اقتصاد آمریکا، تخمینی از نرخ ارز داشته باشیم. نکته قابل ذکر این است که مدل‌های محاسباتی همه‌ی واقعیت نیستند بلکه تخمینی از آن هستند و در هر تخمینی احتمال خطا وجود دارد و هرچه واقعیت ساده‌تر فرض شود ممکن است منابع ایجاد خطا هم افزایش یابد لذا ادعا نمی‌شود که نتیجه محاسبات کاملا منطق با واقعیت است چرا که از پیچیدگی‌های روابط تجاری بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری‌اش صرف نظر شده است و برای رسیدن به تخمین‌های دقیق تر می‌توان با در نظر گرفتن شرایط برابری قدرت خرید بین ایران و شرکای تجاری‌اش محاسبه حجم تعادلی به نرخ ارز قابل دفاع‌تری رسید، اما همانطور که ذکر شد هدف این محاسبات، تخمینی ساده و سرانگشتی است.

فرض کنید بخش حقیقی اقتصاد رشدی نداشته باشد اما نقدینگی دو برابر بشود و در کشور مرجع که نرخ ارز را نسبت به آن می‌سنجیم رشد بخش حقیقی و نقدینگی صفر باشد، طبیعی است در چنین شرایطی (بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر) ارزش پول کشور اول نسبت به کشور مرجع نصف شود و یا به عبارت دیگر نرخ ارز در کشور نخست، دو برابر شود. با این نگاه می‌توان یک زمان مبدا در نظر گرفت و بر اساس تغییرات بخش حقیقی و نقدینگی ایران و آمریکا، به تخمینی «سرانگشتی» از نرخ دلار بر پایه این دو متغیر بخش اسمی و حقیقی رسید.

زمان مبدا را سال 1381 شمسی انتخاب می‌کنیم زیرا در محدوده‌ی آن سال‌ها اقتصاد و درآمدهای ارزی نفتی از ثبات نسبی برخوردار بوده و هنوز بیماری هلندی اواسط دهه 80 شدت نیافته بود و از همه مهمتر در آن سال بازار ارز تک نرخی شده بود. لذا با احتمال بیشتری می‌توانیم نرخ ارز محقق شده در آن سال را به عنوان نرخ ارز تعادلی مرجع در نظر بگیریم و از طرف دیگر از سال 81 تا 99 فاصله زمانی مناسبی وجود دارد که می‌توان ادعا کرد که در افق بلندمدت محاسبات انجام می‌شود.

در اوایل سال 81 ، نقدینگی اقتصاد ایران 33.9 هزار میلیارد تومان (همت) بود و نقدینگی در پایان سال 98 (تقریبا قبل جدی شدن بحران کرونا در ایران و آمریکا) برابر با 2474.1 همت بود و این یعنی حدود 73 برابر شدن نقدینگی از سال 81 تا 98 که مقداری بس بزرگ است! در پی بحران کرونا در کشورهای مختلف و پرداخت بسته‌های حمایتی از طرف دولت‌ها ، نقدینگی در کشورهای مختلف از جمله ایران و آمریکا با سرعت بیشتری افزایش یافت به طوری که نقدینگی در پایان پاییز 99 به حدود 3128.7 همت رسید که به معنای 92 برابر شدن نقدینگی نسبت به سال 81 است.

111111111

در زمان مشابه سال 81 تا پایان 98 شمسی، نقدینگی در آمریکا از 5504 میلیارد دلار به 15600 میلیارد دلار رسید که معادل حدودا 2.83 برابر شدن نقدینگی است و اگر بخواهیم مقدار نقدینگی آمریکا را در یکی دو ماه اخیر در نظر بگیریم (که به دلیل بحران کرونا دچار افزایش قابل توجهی شده است) به عدد 19186 میلیارد دلار می‌رسیم که به معنای 3.48 برابر شدن نقدینگی نسبت به زمان مبدا است.

222222222

از طرفی هر دو کشور ایران و آمریکا از سال 81 تا 99 شمسی تقریبا رشدی معادل 40 درصد داشته اند لذا «به طور نسبی» ، تقریبا به یک اندازه بخش حقیقی هر دو اقتصاد تغییر کرده است.

با یک روش ساده‌سازی می‌توان نرخ ارز را تخمین زد به این صورت که با توجه به اینکه درصد رشد هر دو کشور در این بازه‌ی زمانی تقریبا مساوی بوده، می‌توان تورم ایران در این بازه‌ی زمانی را منهای تورم آمریکا نمود و نرخ ارز سال پایه را با اختلاف نرخ تورم ها رشد داد. نرخ تورم در بازه 81 تا 99 شمسی برای آمریکا بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده حدود 45 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه نرخ تورم در ایران حدود 2500 درصد بوده است! (تعجب نکنید! به طور مثال یک بستنی 50 تومانی در سال 81 ، در سال 99 قیمتش با رشد 2500 درصدی می‌شود 1300 تومان که کاملا ملموس است.)

44

555555

بنابراین تفاضل دو نرخ تورم می‌شود حدود 2455 درصد و اگر نرخ ارز سال پایه را با این نرخ افزایش دهیم (یعنی 25.55 برابر نماییم) به عدد حدود 20 هزار تومان می‌رسیم.

نکته مهم دیگری که می‌تواند دال بر خوش‌بینانه بودن این تخمین باشد این است که دلار ، ارزی جهان‌روا است اما ریال ایران اینگونه نیست. در حالت ایده آل فرض کنیم پول ملی یک کشور جهان‌روا نیست (یعنی به عنوان پول رایج در مبادلات بین المللی استفاده نمی‌شود)، اگر بدون تغییر بخش حقیقی اقتصاد، نقدینگی این کشور دو برابر شود، انتظار داریم قیمت‌ها هم در این کشور دو برابر شده و در واقع ارزش پول این کشور نصف شود. حال اگر همین کشور ارزی جهان‌روا ‌داشت، با وجود دو برابر شدن نقدینگی‌اش، ارزش پولش کمتر از دو برابر کاهش می‌یافت، زیرا گویا بخشی از تولید ناخالص همه کشورهایی که با این ارز جهان روا مبادله می‌کنند، پشتوانه آن است، لذا اثرات تورمی روی همه‌ی آن‌ها پخش شده و فقط کشور مبدا متحمل همه‌ی بار تورمی نخواهد شد. بنابراین اگر نقدینگی در ایران مثلا دو برابر آمریکا افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که ریال ایران در مقابل دلار آمریکا بیش از دو برابر تضعیف شود. از این رو تخمین انجام شده یک تخمین دستِ پایین برای دلار می‌تواند محسوب شود.

لازم به ذکر است که نمی‌توان با این محاسبات ساده به نرخ ارز تعادلی بلندمدت به طور دقیق دست یافت و این صرفا یک تخمین سرانگشتی بر اساس فروض ساده‌سازی شده بود.

چیزی که تقریبا مشخص است، با توجه به وضعیت فعلی رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی و همچنین چالش‌های ساختاری و نهادی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، نباید انتظار نرخ ارز پایین در حدود 11 و 12 هزار تومان را داشت و اگر هم در شرایطی نرخ ارز به این محدوده‌ها برسد، کاملا موقتی خواهد بود و احتمالا با هزینه‌ی ارز پاشی و تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی همراه خواهد بود. نکته مهم این است که سیاست‌گذاران خصوصا در تدوین بودجه سال 1400 ، باید واقع‌بینانه‌تر برای تنظیم نرخ ارز در سند بودجه اقدام نمایند و الا در صورت تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، سبب ایجاد یک زمینه‌ی رانتی فسادخیز شده و دارایی‌های ارزشمند ارزی دولت در شرایط تحریمی، به شکلی کاملا غیر بهینه مصرف شده و به جای بهبود زندگی دهک‌های پایین، موجب افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.