امواج هم پوشان


ویو مو متوسط برای ایجاد فرهایی با اندازه متوسط که تاحدودی از ویو ریز درشت تر هستند، استفاده می شود. این دستگاه هم به موهای کم حجم و مجعد حالت هایی زیبا می دهد و برای انجام شینیون هایی جدید و متنوع کاربرد زیادی دارد. انتخاب بین ویو مو ریز یا ویو مو متوسط به عهده آرایشگر است تا با توجه به مدل مو و شینیونی که می خواهد انجام دهد هر کدام که مناسب تر است، استفاده کند.

گسل های اصلی

استان گیلان در ایالت لرزه زمینساخت البرز واقع گردیده است. رشته کوه‏ های البرز، بخش شمالی رشته کوه‏ های آلپ- هیمالیا در باختر آسیا را تشکیل می دهند. لرزه‏ خیزی کوه‏ های البرز نشانگر ادامه جنبش ‏های کوهزایی در این گستره است. نرخ لغزش در البرز، آنچنانکه از قطب چرخش صفحات ایران و توران استنتاج می شود، از حدود 17 میلمیتر در سال (با آزیموت 28 درجه) در شمال باختر تا 6 میلیمتر در سال (آزیموت 40 درجه) در جنوب خاور تغییر می‏ کند. همین مطالعات نشان می‏ دهند که در رشته کوه‏ های البرز بین50 تا100درصد تغییر شکل پوسته فوقانی بصورت لرزه ‏زا انجام می گیرد (کمیته ملی سدهای بزرگ، ICOLD ).

در بخش باختری البرز، ساختارها روند شمال باختری- جنوب خاوری دارند ولی در بخش خاوری، روند ساختارها شمال خاوری- جنوب باختری است. این دو روند ناهمسان در البرز مرکزی به یکدیگر می ‎ رسند. گفتنی است که در شکل ‎ گیری ساختارهای چین ‎ خورده البرز عواملی مانند برخورد صفحه ایران و توران، عملکرد گسلش ‎ های راندگی و سرانجام عملکرد گسل ‎ های امتدادلغز شمال باختری- جنوب خاوری در البرز باختری و شمال خاوری- جنوب باختری در البرز خاوری، نقش دارند. جدا از چین ‎ خوردگی، گسلش ‎ های راندگی همچنان در ساختار البرز اثر بسیار سازنده داشته ‎ اند.

بلندی های تالش عموماً شامل گسل های رورانده با روند خاوری- باختری و یا شمال باختری - جنوب خاوری می باشد. این روراندگی ها در مناطقی مانند هرزویل و شمال رودبار نیز مشاهده می شود. بلندی های طارم که ساختمان آن متأثر از بالا آمدگی یک توده گرانیتوئید با سن الیگومیوسن می باشد، دارای هندسه مشابهی با ارتفاعات تالش است.

بر اساس نقشه خطواره های مغناطیسی ایران (یوسفی،1373)، کمترین تراکم در بخش خاوری استان دیده می شود. این تراکم در بخش های مرکزی گیلان به حداکثر خود می رسد که روند غالب آن ها تقریباً خاوری - باختری است. با این حال تعدادی خطواره نیز که روندشان به شمالی - جنوبی نزدیک است، در این محدوده و به تعداد بیشتر در باختر استان قابل مشاهده است که از نظر اندازه، جزء گسل های اصلی گیلان محسوب می شوند.

گسل های اصلی استان گیلان به شرح زیر می باشند:

گسل آستارا (Astara fault)

گسل آستارا( تالش)اگر چه در نقشه های زمین شناسی تنها حدود 166 کیلومتر از طول این گسل در ایران قابل پی گیری است اما به گمان بربریان(1983) طول کلی گسل آستارا به حدود 400 کیلومتر هم می‌رسد. گسل آستارا با راستای شمالی- جنوبی و شیب کم (حدود 9 درجه) به سوی باختر و سازوکار معکوس در باختر شهر آستارا جای گرفته است(بربریان، 1983).

این گسل توان لرزه­ زایی دارد و در زمین لرزه های 1978 و 1953 قفقاز سازوکار فشاری داشته است (بربریان، 1976). به گمان نبوی (1355) گسل آستارا با توجه به وجود سنگ ­های پی سنگی در بلوک باختری آن، گسلی است که از زمان پرکامبرین فعالیت داشته است. امتداد گسل آستارا N170E و بیشینه­ جابجایی قائم آن 8/1 کیلومتر است (بربریان، 1983). داده‌های ریخت‌زمین‌ساختی و ژئوفیزیکی، نشان از گسترش خاوری صفحات فزاینده گسل، به‌سوی دشت ساحلی و همین‌طور پهنه‌ی آبی کاسپین دارد (نظری و همکاران 1393) .

تمرکز کانونی زمین‌لرزه‌های سده گذشته و دگرشکلی مشاهده‌شده در رسوبات جوان و ستبر نهشته‌های بستر کاسپین جنوبی در سوی باختر، به‌عنوان نشانی از گسترش ساختارهای پیش‌رونده چین و گسل، با سوی جنبش خاوری به سامانه گسلی آستارا نسبت داده‌شده است ( Berberian, 1983; Jackson et al. 2002; Allen et al. 2003a,b; Brunet et al. 2003 ).

گسل خزر ( Khazar fault )

گسل خزر با درازای حدود 600 کیلومتر و راستای خم‌دار خاوری- باختری با شیب به سمت جنوب (بربریان، 1983 ) بین چالوس در باختر و گنبد کاووس در خاور قرار دارد(قاسمی، 2005). سازوکار گسل معکوس همراه با مولفه فرعی راستالغز چپ‌بر می باشد . میزان جابجایی در ناحیه رویان کانال‌های رودخانه‌ای در محل برخورد با گسل حدود 1 کیلومتر جابه‌جایی افقی از خود نشان می‌دهند (نظری و ریتس، 2008). همچنین (بربریان، a1983 ) بیشینه جابه جایی قائم نسبی 3000 متری را در طول گسل خزر برای 2 میلیون سال اخیر برآورد نموده است.

زمین لرزه 874 میلادی گرگان ( MS= 6.5 و I0= VII +)‌،‌ زمین لرزه 5/4/1994 گرگان ( mb= 5.2 و I0= VII ). همچنین زمین لرزه های 25 مرداد 864 شمسی (15/8/1485 میلادی) در ناحیه دیلمستان- کرجیان و گلیجان، ‌زمین لرزه 1183 شمسی (1805 میلادی) هراز، زمین لرزه 16 آذر 1187 شمسی (1809 میلادی) آمل، زمین لرزه 1203 شمسی (1825 میلادی) هراز، زمین لرزه 23 فروردین 1314 شمسی (11/4/1935 میلادی) مازندران، زمین لرزه 1944 میلادی گرگان ( mb= 5.2 و I0= VII )، ‌زمین لرزه 1952 میلادی گرگان ( mb= 4.7 )، زمین لرزه 1970 میلادی فارسیان mb= 5 ))، زمین لرزه 18 مرداد 1350 شمسی (9/8/1971 میلادی)‌ بابل کنار ( mb= 5.2 )، زمین لرزه 1999 میلادی علی آباد کتول ( mb= 5.3 )، زمین لرزه 2004 میلادی گرگان ( MW= 5.2 )، زمین لرزه 28مه 2004 بلده –کجور ( MW= 6.2 )، زمین لرزه 2005 میلادی گرگان ( MW= 5.3 ) ، در اثر جنبش گسل خزر رخ داده اند.

گسل رودبار (Roudbar fault)

این گسل همراه با زمین لرزه 31 خرداد 1369 فعال گردید و جابجایی راستالغز چپ بر همراه با مولفه شاغولی (بلوک شمالی فروافتاده) نشان داد. صفحه گسل پرشیب تا قایم و در راستای شمال، شمال باختر- جنوب، جنوب خاور است و جابجایی شاغولی آن از راستالغز بیشتر بوده است ( Berberian & Walker, 2010 ). این گسل از سه تکه هم پوشان با ارتباط راست پله ای تشکیل شده است که به ترتیب از باختر به خاور بکلور، کبته و زردگلی نام گذاری شده اند و درازای آنها به ترتیب حدود 10، 32 و 38 کیلومتر است ( Berberian et al., 1992, Berberian & Walker, 2010 ). در محدوده نقشه 1:25000 رودبار تنها بخش خاوری تکه میانی (بکلور) و بخش باختری تکه خاوری (زرد گلی) قرار می گیرد که به صورت هم پوشان راست پله قرار گرفته اند.

مهمترین رویدادلرزه ای گستره رودبار، زمین لرزه 31 خرداد 1369 (21 ژوئن 1990) با بزرگی Mw7.3 است که موجب کشته شدن حدود 40 هزار نفر، ویران شدن شهرهای رودبار و منجیل و آسیب دیدن بیش از 700 روستا گردیده است. سازوکار زمینلرزه راستالغز چپ بر تعیین گردید که با 80 کیلومتر گسیختگی سطحی در سه تکه هم پوشان راست پله همراه بود (Berberian et al., 1992, Berberian & Walker, 2010) .

گسل لاهیجان (Lahijan fault)

گسل لاهیجان با راستایی شمال خاوری – جنوب باختری و متفاوت نسبت به گسل خزر، در بخش انتهایی البرز مرکزی جای گرفته است. این گسل یک گسل راستالغز چپ بر است که به صورت عمود بر راستای اصلی ساختارهای البرز می باشد.. شاید کج‏شدگی محور چین‏های جای گرفته در باختر سفیدرود به دلیل جنبایی گسل لاهیجان باشد.

زمین لرزه تاریخی 3 فوریه 1678 میلادی لاهیجان با بزرگای 6.5 در مقیاس امواج سطحی، که سبب ویرانی های بسیاری در لاهیجان گردید به سبب جنبش این گسل رخداده است.

گسل کلیشوم (Kelishom fault)

اگر چه تنها در حدود 50 کیلومتر از طول این گسل در نقشه های زمین شناسی ثبت شده است اما به گمان بربریان و واکر (2010) طول کلی گسل به حدود 90 کیلومتر می‌رسد که با راستای خاوری- باختری با شیب به سوی جنوب در شمال رودبار در ناحیه البرز باختری قرار دارد. (بربریان و واکر، 2010).

سازوکار گسل معکوس بزرگ زاویه (بربریان و همکاران، 1992) همراه با مولفه راستالغز چپ­­بر (بربریان و واکر، 2010) می باشد.

رودخانه‌های شمالی- جنوبی که گسل را قطع نموده­اند جابه‌جایی چپ‌بر در حدود 4/0 تا 5/1 کیلومتری از خود نشان می دهند (بربریان و واکر، 2010).

گسل کلیشم در دامنه جنوبی کوه درفک قرار دارد و انتهای باختری آن به راندگی دیلمان می‌رسد. این گسل به سوی خاور توسط گسل نوشا بریده شده است. همچنین تعداد زیادی زمین لغزش و سنگ افت در کوه­های البرز باختری و در راستای این گسل روی داده است. این گسل در زمان کواترنری پایانی جنبا در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد که گسل طی رویداد 15 اوت 1485 میلادی پلرود دوباره فعال شده باشد (بربریان و واکر، 2010).

گسل نئور (Noor fault)

گسل راستالغز راست­بر نور با راستای شمالی-جنوبی با شیب 85- 75 درجه به سوی باختر با درازای بیش از 30 کیلومتر درباختر دریای خزر در بخش باختری گسل آستارا جای گرفته است(خدابنده و سلطانی، 1377). این گسل در میان سنگ‌های آتشفشانی آندزیتی ائوسن قرار دارد و آنها را بریده است.گسل نور در خاور گسل سنگاور و باختر گسل آستارا قرار گرفته و در امواج هم پوشان انتهای جنوبی خود به گسل قارپوزلو متصل می­شود.

دریاچه نئور در جنوب باختر دریای خزر به احتمال در اثر فعالیت این گسل و فروافتادگی بخش باختری این گسل بر روی سنگ­های آتشفشانی مگاپورفیر آندزیتی ائوسن پدیدار شده است که شاید پیدایش آن وابسته به جنبش های زمین ساختی پس از آلپاین پسین باشد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که این گسل نشان دهنده مرز منطقه بالا آمده طالش و فلات آتشفشانی آذربایجان باشد (خدابنده و سلطانی، 1377).

گسل منجیل (Manjil fault)

گسل منجیل(قزل اوزن-منجیل) با درازای حدود 80 کیلومتر و راستای شمال باختر-جنوب خاوری در بخش شمالی رودخانه قزل اوزن بین کوه و دره قزل اوزن که از زیر سد سفید رود-منجیل می گذرد، قرار دارد(بربریان و قرشی، 1362). در راستای این گسل، سنگهای سازند کرج با سن ائوسن(در شمال-شمال خاوری) بر روی مارنهای نئوژن سازند قرمز بالایی و آبرفت های کواترنری پهنه منجیل و سد سفیدرود، رانده شده اند در باختر سد سفید رود، راندگی سازند کرج بر روی مارن های نئوژن، به شکل سفره رورانده درآمده است.

این گسل در جنوب گسلهای لاهیجان، رودبار، ماسوله و آستارا بوده و به موازات گسل زنجان و در شمال آن قرار دارد. زمین لرزه های 1968 میلادی سفیدرود و 1983 چرزه-تارم را به این گسل نسبت داده اند(بربریان و قرشی، 1362).

گسل جیرنده (Jirandeh fault)

گسل جیرنده با درازای مجموع حدود 178 کیلومتر از باختر بلندی­های علم کوه در خاور تا محل پیوند آن به گسل قزل اوزن- منجیل در باختر (قاسمی و قرشی، 1383، قلمقاش، 1380).

راستای گسل جیرنده در نیمه خاوری، شمال باختری-جنوب خاوری و در نیمه باختری، تقریبا خاوری-باختری و شیب آن به سوی جنوب است. سازوکار راندگی با مؤلفه راستالغز چپ‌بر برای آن در نظر گرفته شده است. از نظر موقعیت جغرافیایی، این گسل در شمال ناحیه طالقان و شمال شاهرود (الموترود) قرار دارد.

زمین لرزه 15 اوت 1485 میلادی مازندران - گیلان با عملکرد بخش خاوری گسل رودبار یا گسل جیرنده پیوند داشته است. زمین لرزه 20 ژوئن 1990 رودبار- تارم Ms= 7.3) ) با سازوکار به تقریب راستالغز چپ بر با گسیختگی بخش باختری گسل جیرنده همراه بوده است (قاسمی و قرشی، 1383).

گسل راندگی زرین رجه (Zarrin rajeh Thrust fault)

دارای راستای باختر ، شمال باختر – خاور ، شمال خاور و تمایل به سوی شمال است که سبب رانده شدن سنگهای پرمین بر روی واحدهای جوانتر شده است. در شمال برشلمان گسله راندگی کوچکتر با شیب کم (حدود 20 درجه) و تمایل به سوی شمال دیده می شود که ادامه خاوری آن به گسله زرین رجه می ‌ پیوندد( بهارفیروزی و اژدری، 1382).

گسل سماموس (Samamous fault)

یک گسل راندگی با تمایل به سوی شمال است و یال شمالی تاقدیس بزرگ کوه سماموس را بریده و رانده است(بهارفیروزی و اژدری، 1382).

گسل شوئیل (Shoiel fault)

یک گسل راندگی است که از نزدیکی مرز باختری ورقه آغازمی شود و با راستای باختر ، شمال باختری ـ خاور ، جنوب خاوری تا مرز خاوری امتداد یافته است. دارای تمایل به سوی شمال است و سبب جای گرفتن سنگ های ژوراسیک بر روی سنگ های کرتاسه شده است (بهارفیروزی و اژدری، 1382).

گسل وربن (Varbon fault)

یک گسله راندگی با تمایل به سوی شمال است که در نتیجه علمکرد آن نهشته های آواری تریاس بالایی ـ ژوراسیک و در برخی نقاط سنگهای پرمین بر روی سنگهای آتشفشانی ائوسن رانده شده اند(بهارفیروزی و اژدری، 1382).

گسل راندگی دیلمان (Deylaman Thrust fault)

این گسل از تقاطع رودخانه سفیدرود در شمال استلخ جان(جنوب باختری قله درفک) آغاز شده و به سمت جنوب خاوری تا قاعه پیشین (جنوب خاوری قله درفک) ادامه می یابد. ادامه خاوری گسل به روستای امام و روستای طیولا متصل می شود و به سمت خاور ادامه می یابد. جهت راندگی این گسل به سمت جنوب بوده و در محل دره چخماق که در سرحد خاوری کوه درفک قرار دارد، شیب این گسل در حدود 60 تا 70 درجه به سمت شمال است(حکیمی و همکاران، 1390).

گسل ارده (Ardeh fault)

گسل ارده با درازای حدود 15 کیلومتر با راستای شمال باختر – جنوب خاور و سازوکار راستالغز راست بر در جنوب باختر طالش قرار دارد. این گسل واحدهای سنگ آهک ماسه امواج هم پوشان ای کرتاسه بالایی را به میزان تقریبی 1 کیلومتر به صورت راست بر جابه جا کرده است. این گسل در سنگ های آتشفشانی آندزیتی و سنگ جوش های پالئوسن و نیز سنگ آهک های ماسه ای کرتاسه بالایی اثر کرده است. گسل در انتهای جنوب خاوری خود، به گسل شفارود ختم می شود و با توجه به محور تاقدیسها و ناودیس های اطرافش، ‌به صورت یک گسل طولی است(اسدیان و میرزایی،‌ 1377).

گسل شفارود (Shafaroud fault)

گسل شفارود با درازای حدود 14 کیلومتر با راستای شمال خاور – جنوب باختر و سازوکار راستالغز چپ بر در جنوب خاور خلخال قرار دارد. این گسل از میان سنگ آهک های ماسه ای کرتاسه بالایی گذشته و در بخش های میانی خود مرز آتشفشانی های پالئوسن را با این سنگ آهک ها تشکیل می دهد. چندین دایک آندزیتی با زاویه حاده به این گسل ختم می شوند که اگر آن ها را به عنوان رگه های کششی در نظر بگیریم، گسله از نوع چپ بر خواهد بود(اسدیان و میرزایی،‌ 1377).

پشت پرده خداحافظی ملی پوشان فوتبال

جام جهانی 2018

شب گذشته رضا قوچان نژاد با انتشار پستی در فضای مجازی رسما از تیم ملی فوتبال خداحافظی کرد.

صبح امروز نیز سردار آزمون دیگر مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان به دلیل برخی ناملایمات و انتقاد های خارج از عرف که به فحاشی به خانواده وی منجر شده بود با انتشار پستی احساسی از تیم ملی فوتبال خداحافظی کرد .

سردار آزمون و رضا قوچان نژاد در حالیکه هنوز مردم در شادی بازی های خوب تیم ملی در جام جهانی 2018 غوطه ور هستند این اتفاق را رقم زدند اما به نظر می رسد ماجرا به همین سادگی نباشد.

رضا قوچان نژاد با وجود تشکر از کی روش برای حضور 6 ساله اش در تیم ملی، شکایت خود از سئوال بی جواب نیمکت نشینی اش در جام جهانی روسیه را مطرح کرد و نوشت" آماده بودم از همیشه بیشتر" اما کی روش تصمیم گیرنده اصلی در این موضوع خاص بود که منجر به نیمکت نشینی رضا شد.

از سوی دیگر انتقاد های اخیر برانکو و کی روش در بازی رسانه ای این 2 روز شاید با انتقاد قوچان نژاد کفه ترازو را به سود مرد کروات تیم فوتبال پرسپولیس سنگین کرد و یک نمره منفی برای کی روش به ثبت رساند.

نمی توان با قاطعیت بر این موضوع صحه گذاشت اما این 2 خداحافظی اگر چه با دلایل متفاوت صورت گرفته است و صوری بودن آن نیز محتمل است اما هر چه هست در دعوای این روزهای کی روش و برانکو تاثیر گذار است و حداقل فضا را متشنج تر می کند.

جالب تر اینکه رئیس فدراسیون فوتبال این روزها به جای اینکه از شادی بازی های خوب تیم ملی فوتبال پُز بدهد و فخر بفروشد و برای آینده نه چندان دور و جام ملتهای آسیا برنامه ریزی کند بیشتر مشغول رتق و فتق دعوای پرتغالی –کرواسی در فوتبال ایران است.

مهدی تاج تهدید کرد که اجازه نمی دهد هیچکس آرامش تیم ملی را به هم بزند و در برنامه های آماده سازی تیم ملی فوتبال خللی وارد کند.

به نظرم در موضوع آماده سازی تیم ملی فوتبال قوانین فیفا به صراحت در مورد حضور بازیکنان در تیم ملی و باشگاهی خود نظرش را گفته است و در عصر نوین امروزی و فوتبال حرفه ای عجیب است که دنبال راهکار های کد خدا منشانه برای رفع امور تیم ملی ایران هستیم. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ویو مو چیست ؟

ویو مو چیست؟

ویو مو چیست ؟ ویو مو به عمل حجم دادن و موج دار کردن مو می گویند که باعث درشت شدن ساقه مو می شود. این کار با کمک ابزار و دستگاه های مختلفی امکان پذیر است که کار موج دار کردن ساقه مو را راحت تر می کنند.

امروزه علم و تکنولوژی با سرعت زیادی رو به پیشرفت و ترقی است و هر روز موجی از محصولات کاربردی و جدید تولید و عرضه می شوند. هر کدام از این امواج هم پوشان محصولات در جایگاه خود می توانند موثر واقع شوند و گره ای از کار ما باز کنند. لوازم برقی آرایشی هم جزء این دسته از محصولات هستند که هر روز انواع مختلفی از آن وارد بازار می شود و می تواند زیبایی و جذابیت ظاهری افراد را چند برابر کند.

لوازم برقی آرایشی انواع مختلفی دارد که در منزل یا آرایشگاه ها و سالن های زیبایی مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد زیادی و مفیدی دارند. لوازمی مثل سشوار ، بابلیس ، اتو مو ، مو بر های برقی ، اصلاح صورت برقی ، دستگاه های ویو مو و غیره.

یکی از لوازم برقی آرایشی دستگاه ویو مو است. این وسیله کار آرایش موها را بسیار سریع و راحت تر می کند.

در این مقاله می آموزید که ویو مو چیست و چه دستگاه هایی برای ویو مو مناسب است. در انتها هم روش ویو کردن مو به صورت ساده را فرا می گیرید.

 • دستگاه ویو مو چیست ؟
 • انواع مدل ویو مو
  • ویو مو ریز
  • مرحله اول : موهای خود را بشویید و خشک کنید.
  • مرحله دوم: اسپری محافظ مو بزنید.
  • مرحله سوم: روش انجام ویو مو

  دستگاه ویو مو چیست ؟

  دستگاه ویو مو چیست؟

  دستگاه ویو مو چیست و برای چه مصارفی کاربرد دارد؟ اگر دوست دارید به موهای تان حالت های مواج یکدست و زیبا بدهید اما بلد نیستید یا وقت و حوصله اش را ندارید تا حالت دلخواه را در موها به وجود آورید یا بالعکس بسیار حرفه ای هستید و به ابزاری جهت خلق هنری جدید و منحصر به فرد نیاز دارید ، پیشنهاد می کنیم ویو مو با دستگاه را امتحان کنید. دستگاه‌ هایی که برای این کار وجود دارد در کوتاه ترین زمان بهترین و زیباترین حالت و موج ها را در موها به وجود می آورند.

  ویو مو به موها حجم می دهد و به همین دلیل برای حالت دادن موهای کم پشت و نازک بسیار مناسب است. همچنین هنگام شینیون مو می توان موها را ویو کرد و حجم داد و اصطلاحا مو را به صورت پوش خورده در آورد. به دلیل مزایای ویو مو امروزه دستگاه های ویو با برند های متنوعی روی کار آمده اند. با کمک دستگاه ویو مو می توانید به موهای خود حالت های زیبایی بدهید و موج هایی کاملا یکنواخت و منظم ایجاد کنید.

  ‏قبل از ویو مو و انتخاب دستگاه باید ببینید بیشتر تمایل دارید چه موج هایی با چه اندازه هایی به موهای ‌تان بدهید و بعد براساس آن بهترین انتخاب را داشته‌ باشید.

  انواع مدل ویو مو

  ویو مو بر اساس اندازه به سه دسته تقسیم بندی می شود:

  ویو مو ریز

  ویو مو ریز

  از آنجایی که موی ویو شده با دستگاه ویو مو ریز شباهت بسیاری به شاخه های ریس ریس روی گیاه ذرت دارد، به این مدل ویو مو، ویو ذرتی هم گفته میشود.
  ویو مو ریز برای حالت دادن به موها برای انجام شینیون هایی زیبا و حرفه ای می باشد. مخصوصاً اگر موها کم پشت و بی حالت باشند استفاده از این دستگاه می تواند ساقه موها را درشت تر کند و به آنها حجم بدهد.

  ویو مو ریز موها را به صورت پوش خورده در می آورد. در گذشته برای پوش دادن موها، آنها را به صورت برعکس شانه می کردند اما امروزه با روی کار آمدن این ابزار عمل پوش و حجم دادن به موها راحت تر شده است.

  PRO MOZER MZ-7056A HAIR STYLER (4)-min


  ویو پروموزر مدل mz-7056a

  ویوو تک کاره ی روزیا مدل ROZIA HR740


  ویو تک کاره ی روزیا مدل ROZIA HR740

  ویو مو متوسط

  ویو مو متوسط

  ویو مو متوسط برای ایجاد فرهایی با اندازه متوسط که تاحدودی از ویو امواج هم پوشان ریز درشت تر هستند، استفاده می شود. این دستگاه هم به موهای کم حجم و مجعد حالت هایی زیبا می دهد و برای انجام شینیون هایی جدید و متنوع کاربرد زیادی دارد. انتخاب بین ویو مو ریز یا ویو مو متوسط به عهده آرایشگر است تا با توجه به مدل مو و شینیونی که می خواهد انجام دهد هر کدام که مناسب تر است، استفاده کند.

  اتو مو 10 کاره مک استایلر مدل mac mc-2075


  اتو مو 10 کاره مک استایلر مدل mac mc-2075

  ویو مو درشت

  ویو مو درشت

  دستگاه ویو مو درشت برای موهای بلند و صاف کاربرد دارد و با آن می توان فرهایی درشت و پشت سر هم ایجاد کرد. برای انجام مدل های بسته شینیون ویو مو ریز و ویو مو متوسط و برای مدل های باز شینیون ویو مو درشت مناسب تر است. اگر به دنبال این هستید که موهای خود را فر درشت کنید پیشنهاد می کنیم برای ایجاد این حالت شیک و متفاوت از ویو مو درشت استفاده کنید.

  OXYGENE OX-104 HAIR STYLE (3)-min


  فر انبری چند کاره ی اکسیژن مدل OX-104

  ویو ریز بهتره یا درشت ؟

  جواب این سوال بستگی به جنس و حجم موهای تان ، سلیقه و مدل مویی که می خواهید روی سر تان پیاده کنید بستگی دارد. مثلا اگر موهای شما کوتاه است ویو درشت چندان جالب نخواهد بود. یا اگر می خواهید روی موهای تان مدل شینیون بسته کار کنید بهتر است ویو ریز استفاده کنید.

  تفاوت ویو ریز و درشت به طول موج موها بستگی دارد که طول موج موها را اندازه دندانه های دستگاه ویو مو مشخص می کند. برای ایجاد ویو درشت باید از دستگاه هایی که شیارها یا دندانه های بزرگتر و دورتری دارند و برای ویو ریز از دستگاه هایی که شیارهای ریز و نزدیک تری دارند استفاده کنید.

  انواع دستگاه های ویو مو

  دستگاه ویو مو در شکل و جنس های متنوع در بازار موجود است که هر کدام کارایی خاص خود را دارند.

  • شکل صفحه: دستگاه هایی که صفحات آنها مستطیل شکل است برای ویو ریز و ویو متوسط مناسب هستند و آنهایی که صفحات گرد و استوانه ای شکل دارند برای ویو درشت و فر کردن موها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.
  • اندازه صفحه: پهنای صفحه به 3 دسته باریک، متوسط و پهن تقسیم می شود که با توجه به اندازه موهایتان می توانید یکی از اینها را انتخاب کنید. اگر موهایی کوتاه دارید دستگاه ویو مو با صفحات باریک و برای موهای بلند کفی پهن مناسب است.
  • اندازه شیارهای صفحه: همانطور که قبلاً هم گفتیم اندازه شیارهای صفحه ویو مو مهم است و بسته به اندازه آن می توان موهایی با ویو ریز ، متوسط و درشت ایجاد کرد.
  • جنس صفحات: جنس روکش صفحات دستگاه های ویو مو معمولا از سرامیک، تیتانیوم و تورمالین می باشد که هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد. برای استفاده خانگی اتو مو ویو سرامیکی مناسب است زیرا صفحه سرامیک حرارت را به طور یکسان پخش و آسیب کمتری به موها وارد می کند. برای آرایشگاهها اتو مو ویو تیتانیومی بهتر است چرا که خیلی زود گرم می ‌شوند و حرارت را نیز سریع تر به موها انتقال می دهند. اتو مو تورمالین برای روکش صفحات دستگاه از یک ماده معدنی کریستالی استفاده شده که موها را براق و صاف تر و از وز شدن موها جلوگیری می کند.
  • درجه حرارت: دستگاه ویو مویی بخرید که قابلیت تنظیم دما داشته باشد. برای ویو کردن موها ابتدا باید از حرارت کم شروع کنید در صورتی که جواب نگرفتید درجه حرارت را بالاتر ببرید. معمولا دستگاههای ویو مو بی کیفیت و ارزان دکمه تنظیم درجه حرارت ندارند یا این قابلیت را دارند اما به خوبی عمل نمی کند و موجب سوختگی موها یا حالت نگرفتن آنها می شوند.

  راهنمای خرید ویو مو

  راهنمای خرید ویو مو

  انواع مدل های دستگاه ویو مو را مورد ارزیابی قرار دادیم. تنوع زیاد مدل ها ممکن است شما را در انتخاب خرید ویو مو دچار سردرگمی کند. از امواج هم پوشان این رو بهتر است قبل از خرید به جنس و اندازه موهایتان نیز توجه کنید. آنگاه خواهید دید که تعداد انتخاب هایتان کمتر می شود و راحت تر می توانید تصمیم گیری کنید.

  اگر موهای شما صاف و جنس ضخیمی دارد بهتر است از دستگاهی استفاده کنید که صفحاتش از جنس تیتانیوم باشد. همچنین بتوانید آن را روی دمای بالا تنظیم کنید تا موهایتان به خوبی حالت بگیرند. برای موهای نازک و صاف دستگاه ویو مو سرامیکی مناسب است تا کمترین آسیب به موها وارد شود. علاوه بر آن بتوانید دما را روی پایین ترین درجه حرارت بگذارید تا موها دچار سوختگی نشوند.

  اگر موهایتان فر و ضخیم است باید دستگاه ویو مویی را خریداری کنید که دارای کفی پهن و از جنس تیتانیوم باشد و بتوان آن را روی درجه حرارت بالا قرار داد. برای موهای فر و نازک غالباً خرید ویو مو با صفحات از جنس تورمالین و سرامیک مناسب است و دستگاه باید این قابلیت را داشته باشد که بتوان آن را روی درجه حرارت کم تا متوسط تنظیم کرد.

  اگر اندازه موهایتان بلند است می بایست صفحات ویو مو پهن باشد. برای موهای کوتاه نیز صفحات باریک و موهای با اندازه متوسط کفی های متوسط مناسب است.

  روش ویو کردن مو با اتو مو صاف

  بعضی از افراد که ماهر تر هستند می توانند با کمک اتو مو ساده موهای خود را ویو کنند. در روش ویو مو با اتو مو با دست گرفتن اتو با حالت های خاصی همانطور که در فیلم می بینید، می توان در موها موج ایجاد کرد. البته اندازه موج ها در این روش درشت است و با اتو مو صاف نمی توان موج هایی ریز و تنگ ایجاد کرد.

  روش ويو كردن مو با دستگاه ویو

  مرحله اول : موهای خود را بشویید و خشک کنید.

  قبل از ویو کردن مو مطمئن شوید که موهای تان کاملا تمیز هستند به همین دلیل موهای تان را با شامپو خوب بشویید. برای ویو موها نباید خیس باشند بنابراین حتما موها را خشک کنید. چرا که ویو روی موهای مرطوب تاثیری ندارد.

  مرحله دوم: اسپری محافظ مو بزنید.

  یک نکته مهم که قبل از ویو مو با دستگاه باید به آن توجه کنید این است که ابتدا به موهای تان اسپری محافظ گرما بزنید تا از آسیب شدید موها در برابر حرارت مستقیم دستگاه ویو حفاظت کند.

  مرحله سوم: روش انجام ویو مو

  ویو مو چیست

  کار با اتو مو ویو دار بسیار ساده است. ابتدا اتو مو ویو را روشن کنید. دمای آن را با توجه به جنس موهای تان تنظیم کنید. اگر موهای شما نازک و آسیب دیده است اتو مو ویو را روی کمترین دما و اگر موهای ضخیم و کلفتی دارید درجه را روی دمای متوسط یا زیاد تنظیم کنید. حال موهای خود را دسته بندی کنید. وقتی اتو مو ویو به درجه دلخواه تان رسید یک دسته مو را بردارید و در بین صفحات دستگاه قرار دهید و ببندید.

   فر کننده موی سر روزیا hr715


  محصول پیشنهادی: فر کننده موی سر روزیا hr715

  بعد از بستن صفحات، شیارها در هم فرو می روند و شکل موج‌ دار صفحات روی مو ایجاد می‌شود. صفحات دستگاه به گونه ای است که به راحتی روی موهای شما حرکت می کند. با استفاده از دسته فنری و قابل انعطاف آن می توانید فشار مورد نیاز برای حالت دادن به موها را انتخاب و موج‌ های یکنواختی را روی مو ایجاد کنید.

  در این مقاله به سوال ویو مو چیست و دستگاه ویو مو ، انواع ویو مو و همچنین طرز استفاده از دستگاه ویو مو آشنا شدید. حال می توانید موهایتان را با دستگاه ویو مو زیباتر کنید.

  سوالات متداول

  قیمت دستگاه ویو مو چقدر است؟

  قیمت دستگاه ویو مو به جنس دستگاه ، ویژگی ها و امکانات جانبی آن بستگی دارد. شما باید با توجه انتظارات خود از دستگاه و بودجه تان محصول دلخواه را انتخاب و خریداری کنید.

  اصولا قیمت ها از رنج پایین شروع می شوند تا قیمت های بسیار بالا. اکثر دستگاه های ویو مو که تنها یک سری دارند و یک عمل را انجام می دهند قیمت پایین تری دارند. اما ویو مو چند کاره که سری های مختلف دارند قیمت بالاتری نیز دارند.

  انواع مارک دستگاه ویو مو کدام است؟

  مارک های مختلفی از ویو مو همچون رمینگتون ، ویو مو روزیا ، بابیلیس ، ویو مو مک استایلر ، پرومکس امواج هم پوشان ، ویو مو موزر ، ویو مو اکسیژن و غیره در بازار موجود است که باید به نوع برند، کیفیت و ویژگی های دستگاه ویو مو دقت کنید تا خریدی مطمئن داشته باشید.

  هنگام خرید دستگاه ویو مو باید به چه مواردی دقت کنید؟

  جنس صفحات: جنس کفی ویو مو می تواند سرامیکی ، تورمالین و یا تیتانیومی باشد که برای مصارف شخصی و موهای آسیب پذیر و نازک ویو های سرامیکی بهترین گزینه هستند.

  قابلیت تنظیم دما: دستگاهی که میخرید بهتر است قابلیت تنظیم دما داشته باشه تا بتوانید آن را با توجه به ضخامت و جنس موهایتان تنظیم کنید

  اندازه صفحات: برای موهای بلندی بهتر است کفی دستگاه پهن و برای موهای کوتاه صفحه باریک مناسب است.

  روش استفاده از دستگاه ویو مو به چه صورت است؟

  ابتدا موهای خود را دسته بندی کنید. سپس زمانی که اتو مو ویو به درجه دلخواهتان رسید یک دسته مو را بردارید و در بین صفحات دستگاه قرار دهید و ببندید. کمی با دست فشار دهید تا موج های زیبا روی موها پدیدار گردد.

  هنگام استفاده از اتو مو ویو ، موها باید خشک باشند یا خیس؟

  بهتر است که موها خشک باشند چون دستگاه به موهای خیس آسیب بیشتری می‌ رساند. اگر موها خیس بودند ابتدا با سشوار کاملا خشک کنید.

  استقلال- سیاه جامگان؛ آبی پوشان بدون رحمتی در فکر صدرنشینی/ جدال منصوریان و قلعه نویی

  ۴ دیدار پایانی هفته شانزدهم لیگ برتر روز یکشنبه برگزار می‌شود و در این روز استقلال تهران میزبان سیاه‌جامگان است و تراکتورسازی هم به مصاف تیم نفت خواهد رفت.

  به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، روز یکشنبه 4 دیدار پایانی از هفته شانزدهم لیگ برتر برگزار می‌شود. نگاهی به این بازی‌ها می‌اندازیم:

  گسترش فولاد تبریز- سایپا؛نبرد مربیان تاکتیکی

  گسترش در رده دهم جدول قرار دارد و در روزهای گذشته نیز رفت و آمد فراز کمالوند به تیم و شایعه کم‌کاری برخی بازیکنان این تیم را در کانون اخبار قرار داده بود و اکنون همه چیز در این تیم رده دهمی جدول لیگ آرام به نظر می‌رسد البته خبر جدایی مهدی کیانی از این تیم و پیوستنش به تراکتورسازی هم در نوع خود جالب به نظر می‌رسید و مدیر باشگاه از کمالوند دلخور شد. در سایپا هم ظاهرا همه چیز بر وفق مراد است. با این حال مجید جلالی سرمربی تیم اعلام کرده که نسبت به برنامه‌اش امواج هم پوشان سه امتیاز عقب‌ است.بنابراین در این بازی هم سایپا و هم گسترش فولاد به دنبال پیروزی هستند. نارنجی‌پوشان تهرانی می‌دانند که اگر در این بازی پیروز نشوند ممکن است رده ششم جدول را از دست بدهند. سرمربیان هر دو تیم معتقدند که تیم‌هایشان فوتبال را تاکتیکی بازی می‌کنند و باید دید در این نبرد کدام مربی پیروز خواهد شد.

  نفت تهران- تراکتورسازی؛ دوئل استقلالی‌ها!

  دو تیم مشکلات فراوانی دارند. نفت با مشکلات مالی مواجه است و حتی دیروز برخی رسانه‌ها خبر از اعتصاب بازیکنان نفت دادند. در تیم تراکتورسازی هم چالش‌های بزرگی بین امیر قلعه‌نویی و برخی بازیکنان رخ داد. بختیار رحمانی که بعد از باخت به استقلال به پادگان فرستاده شد و سایر بازیکنان هم از انتقادهای قلعه‌نویی در امان نبودند. تراکتورسازی و نفت در رده هفتم و هشتم جدول قرار دارند و شاگردان قلعه‌نویی با 22 امتیاز به دلیل خوردن دو گل کمتر یک پله بالاتر از شاگردان منصوریان هستند. تراکتورسازی برای این بازی چند بازیکن جدید هم مثل ایوب کلانتری و فرزاد حاتمی در اختیار گرفته است. نبرد دو مربی استقلالی هم بر حساسیت‌های این بازی اضافه می‌کند. منصوریان و قلعه‌نویی هر دو عاشق استقلال و سرمربیگری این تیم هم هستند. دو تیم در دور رفت به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند و آن زمان تونی اولیویرا سرمربی تراکتورسازی بود و اکنون قلعه‌نویی جانشین او شده است. در جام حذفی هم تیم قلعه‌‌نویی حذف شده، بنابراین قلعه‌نویی تمام تمرکزش را روی لیگ گذاشته و می‌خواهد تیم منصوریان را که در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد شکست بدهد.تراکتورسازی در این مسابقه سزار و شجاع‌خلیل‌زاده را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و در تیم نفت هم محمد دانشگر محروم است.

  استقلال اهواز- صبای قم؛ پیروزی در انتظار شاگردان دایی

  استقلال اهواز بی‌سامان‌ترین تیم لیگ برتر است تیمی که با خرید امتیاز فولاد نوین به لیگ برتر صعود کرد وضعیتی بسیار اسفبار دارد. این تیم حداقل امکانات را هم برای حضور در لیگ برتر را هم ندارد. استقلال اهواز با 29 گل خورده ضعیف‌ترین خط دفاع لیگ را هم دارد و با این شرایط به نظر می‌رسد یک بازی راحت پیش روی شاگردان علی دایی باشد. صبا مشکل خاصی ندارد و علی دایی با این تیم بی‌حاشیه خوب امتیاز گرفته است و در رده پنجم جدول ایستاده است. دایی نمی‌خواهد تیمش از کورس عقب بماند و قطعا شاگردانش پیروز نبرد اهواز خواهند بود.

  استقلال - سیاه جامگان؛ شاگردان مظلومی به صدر برمی‌گردند؟!

  روی کاغذ استقلال بازی آسانی مقابل سیاه‌جامگان تیم پانزدهم جدول دارد. تیمی که در این فصل فقط دو برد و سه مساوی در نیم فصل اول کسب کرده است. با این حال شاید انگیزه شاگردان فرهاد کاظمی عاملی برای خلق شگفتی شود و سیاه‌جامگان بتواند یک امتیاز از استقلال امواج هم پوشان بگیرد. در دیدار رفت دو تیم در مشهد محسن فروزان دروازه‌بان سابق استقلال با سیدمهدی رحمتی دست نداد ولی اکنون فروزان دیگر در سیاه‌جامگان نیست و مدیران باشگاه او را از این تیم ته جدولی هم کنار گذاشتند. سیدمهدی رحمتی هم به گفته دکتر نوروزی پزشک استقلال 4 هفته از میادین دور خواهد بود و مصدوم است. رضا عنایتی بازیکن سابق استقلال برای این بازی انگیزه بیشتری نسبت به همبازیانش دارد با این حال فوتبال بازی تک نفره نیست. استقلال در این بازی بهنام برزای را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و خسرو حیدری هم مصدوم است و شاید در این بازی نباشد. استقلال اگر در این بازی پیروز شود شانس بازگشت به صدر را دارد به شرطی که امروز استقلال خوزستان در اهواز مقابل سپاهان بازنده شود. بازیکنان و کادرفنی استقلال امیدوارند فردا ورزشگاه آزادی شاهد حضور پرتعداد تماشاگرانشان باشند. حنیف عمران‌زاده در هفته‌های گذشته با انتقاد از هواداران تیمش گفت وقتی سکوهای خالی آزادی را می بینیم یخ می‌کنیم! باید دید در روز دوم هفته هواداران استقلال تیمشان را همراهی می‌کنند یا بازیکنان استقلال بازهم باید در سرمای زمستان در ورزشگاه آزادی یخ بزنند!

  کاهش ناگهانی قیمت وام مسکن روی موج تصمیمات جدید

  اعمال تصمیم‌های جدید در حوزه مسکن مبنی بر پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی با شرایط جدید و همچنین زمزمه‌های آغاز به‌کار لیزینگ مسکن قیمت اوراق تسهیلات مسکن را در فرابورس تحت‌تأثیر قرار داد و مهم‌ترین سررسید این اوراق ظرف ۲ روز ۱۰ درصد نزول کرد.

  نمودار

  به گزارش همشهري، در شرايطي كه قيمت اوراق تسهيلات مسكن از شهريور پارسال تا نيمه نخست امسال 29درصد كاهش يافته بود ظرف 2روز گذشته برشدت نزول قيمت اين اوراق اضافه شد و قيمت برخي از سررسيد‌ها حتي تا 10درصد نزول كرد.
  با توجه به دامنه دار شدن انتقاد‌ها نسبت به عملكرد ضعيف دولت در حوزه خروج از ركود به نظر مي‌رسد مسئولان برنامه‌هاي خود را براي عمليات خروج از ركود جلو انداخته‌اند. مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور بار‌ها در صحبت‌هايش از مسكن به‌عنوان پيشران و لكوموتيو خروج از ركود ياد كرده بود و حتي در طرح خروج از ركود به جزئيات اين موضوع اشاره شده است.

  اكنون به نظر مي‌رسد با افزايش يافتن شدت انتقاد‌ها برنامه‌هاي به تحرك واداشتن مسكن با شتاب بيشتري دنبال مي‌شود به‌طوري كه ظرف 2روز گذشته 2خبر جديد در اين حوزه منتشر شد و اين موضوع بازار اوراق تسهيلات مسكن را هم تحت‌تأثير قرار داد.

  خبر نخست مربوط به حذف محدوديت‌هاي وام 80ميليون توماني مسكن بود كه براساس آن بانك عامل وام 80ميليوني خريد مسكن، با حذف 3شرط از مسير ثبت‌نام متقاضيان، امكان ورود «مجرد»ها و خانوارهاي داراي «سابقه مالكيت يكي از اعضا» را به صندوق پس‌انداز مسكن «يكم» فراهم كرد. پيش‌تر، پرداخت وام 3سقفي صندوق «يكم» فقط به «خانه‌اولي»‌ها و واحدهاي «نوساز» مجاز بود؛ اما هم‌اكنون اين تسهيلات به آپارتمان‌هاي تا 15سال ساخت نيز تعلق مي‌گيرد.

  خبر دوم نيز حكايت از آن دارد كه پيش‌نويس طرح «خريد اعتباري مسكن» با هدف صدور مجوز نهايي براي فعاليت شركت‌هاي ليزينگ در تأمين مالي بخش مسكن، آماده بررسي در شوراي پول و اعتبار شده است. كانون شركت‌هاي ليزينگ در راستاي چاره‌جويي براي طراحي كوتاه‌ترين مسير خروج از ركود مسكن، 2فرمول براي پرداخت تسهيلات ليزينگي پيشنهاد كرده است.

  در قالب فرمول اول، امكان فروش «نقد و اقساط» واحدهاي مسكوني نوساز توسط انبوه‌سازان از طريق «تضمين بازپرداخت خريداران مسكن توسط شركت‌هاي ليزينگ» فراهم مي‌شود و براساس فرمول دوم نيز حداقل 100ميليون تومان تسهيلات نقدي از جانب ليزينگي‌ها به متقاضيان مسكن پرداخت خواهد شد.

  به اين ترتيب اين دو خبر در ابتداي هفته جاري فضاي بازار مسكن و همچنين معاملات وام مسكن در فرابورس را تحت‌تأثير قرار داد. اما اكنون اين پرسش وجود دارد كه دولت كه برنامه اصلي‌اش براي خروج از ركود تحرك بخش مسكن است برنامه‌هاي جديدش براي مراحل بعد چيست؟

  • مقدار تغييرات در بازار وام مسكن

  آمارها نشان مي‌دهد همزمان با انتشارخبر‌هاي جديدقيمت اوراق تسهيلات مسكن نيز در فرابورس روي مدار نزول قرار گرفته است به‌طوري كه در معاملات روز گذشته قيمت اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس به محدوده 63تا 66هزار تومان رسيد.

  اين در حالي است كه قيمت اين اوراق شهريور پارسال به مرز 100هزار تومان هم رسيده بود. آمار‌ها نشان مي‌دهد قيمت اين اوراق در سررسيد‌هاي مختلف از شهريور پارسال تاكنون بين 30تا 37درصد نزول كرده است حتي قيمت اوراق تسهيلات مسكن شهريور 94 كه هم‌اكنون مهم‌ترين سررسيد وام مسكن در فرابورس است در روز‌هاي شنبه و يكشنبه با 10درصد افت مواجه شد. اهميت اين اوراق به اين دليل است كه اعتبار اين اوراق 2سال ديگر به پايان مي‌رسد و متقاضيان تا شهريور 96براي استفاده از اين اوراق وقت دارند.

  وام مسكن كه از آن با نام اوراق تسهيلات مسكن ياد مي‌شود بيشتر از 3سال است كه در فرابورس دادوستد مي‌شود.متقاضيان مي‌توانند با خريد 90برگ از اين اوراق از امتياز وام 45ميليون توماني مسكن برخوردار شوند. هر برگ اوراق تسهيلات مسكن معادل 500هزار تومان وام است. كاهش قيمت اين اوراق به‌معناي آن است كه مردم مي‌توانند با هزينه كمتري منابع مالي مورد نيازشان را براي خريد خانه تهيه كنند.به اين ترتيب با تحولات كنوني نرخ بهره مؤثر اين اوراق در فرابورس به كمتر از 19درصد رسيده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.