اجزای سیستم EPS


مرکز تخصصی آموزش علوم

سیستم فرمان برقی EPS + فرمان اتومبيل را بيشتر بشناسيم + سیر تکامل سیستم فرمان + فرمان الکتریکیEPS

سیستم فرمان برقی EPS

فرمان اتومبيل را بيشتر بشناسيم

متعلقات فرمان روي اوس يا اکسل جلو درسمت راست و يا چپ اتومبيل بسته مي شود و توسط چرخهاي جلوهدايت اتومبيل به دلخواه راننده صورت ميگيرد. بدين معني که حرکت غربيالک توسط راننده و ميله اصلي فرمان به هزار خاري و ميله هاي رابط فرمان و بعد به سگدست منتقل شده و در نتيجه حرکت رفت وبرگشتي يا سمت چپ و راست غربيالک فرمان باعث گردش اتومبيل مي شود. سیستم فرمان انواع گوناگونی دارد از جمله سیستم فرمان مکانیکی(دنده شانه ای و پینیون)،هیدرولیکی والکتریکی که در این مقاله به آن ها می پردازیم

مقدمه ای بر سیستم فرمان

امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است.یکی از این صنایع و اجزای وابسته،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه ی خطیر هدایت خودرو از طریق آن انجام می شود.
برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می شود.لذا مجموعه ی تشکیل دهنده این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.معمول ترین این سیستم ها،سیستم دنده شانه ای و پینیون است،به طوری که پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه ای حرکت خطی انجام می دهد.در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای انتقال داده،دنده شانه ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ های خودرو انتقال می دهد.

سیر تکامل سیستم فرمان

یکی از پارامتر های موثر در انتخاب نوع خودرو در کشورهای توسعه یافته،راحتی چرخش غربیلک فرمان خودرو می باشد.این موضوع سازندگان خودرو را بر آن داشته است که جهت تسهیل در چرخش فرمان و به تبع آن کاهش خستگی راننده و همچنین افزایش ایمنی با فراهم کردن کنترل بهتر در جاده های خشن، یک سیستم هیدرولیکی به قسمت مکانیکی اضافه نمایند.معمولا این سیستم جانبی به صورت کمکی عمل می نماید. یعنی وظیفه ی اصلی همچنان به عهده ی قسمت مکانیکی است معمولا اجزای زیر به قسمت مکانیکی فرمان اضافه می شوند تا هیدرولیکی گردد:
» پمپ هیدرولیک با مخزن روغن و چرخ تسمه
» شیرهای کنترل
» لوله های رابط
» سیلندر
» تسمه

سیستم هیدرولیکی فرمان جهت ایفای نقش از موتور خودرو استفاده می کند.بنابراین از بازده موتور کمی می کاهد،همچنین مصرف انرژی بیشتری را باعث می گردد.علاوه بر آن،سیستم هیدرولیک به صورت مرکز آزاد عمل می کند. یعنی حتی در زمان هایی که خودرو به صورت مستقیم در حال حرکت بوده و هیچ انحرافی انجام نمی دهد،باز هم این سیستم عمل می کند. این موارد سازندگان فرمان خودرو را بر آن داشت تا به دنبال سیستم های بهتر و مفیدتری گشته،آن ها را جایگزین هیدرولیکی نمایند یا سیستم هیدرولیکی را بهبود بخشند.

یکی از سیستم های ارائه شده در سال های اخیر،فرمان الکتروهیدرولیکی( EHPS ) است که در آن به جای استفاده از موتور خودرو،یک موتور الکتریکی به پمپ هیدرولیک اضافه می شود و در نتیجه فرمان از موتور مستقل می گردد.خودروی پژو 307 از این نوع سیستم فرمان استفاده می کند.
دراین نوع فرمان،هر چند مسئله ی مستقل بودن از موتور خودرو تحقق یافته است ولی مشکل دائمی بودن عملکرد سیستم هیدرولیکی یعنی حالت مرکز آزاد هنوز پابر جاست.
به عبارت دیگر باید حالتی تعبیه نمود که زمانی که چرخشی به فرمان وارد می شودسیستم عمل کند،نه همه ی زمان ها.

فرمان الکتریکی( EPS )

این نوع فرمان مشابه هیدرولیکی آن عمل می کند ولی از لحاظ ساختار متفاوت بوده و دارای مزایای زیادی نسبت به نوع هیدرولیکی است.
این اجزای سیستم EPS سیستم در اواسط دهه ی 1970 برای اولین بار مطرح گردید اما ساخت و کاربرد عملی آن از سال 1993 شروع گردید.

اولین بار توسط شرکت HONDA در اتومبیل های رالی NSX مورد استفاده قرار گرفت.
در این نوع فرمان مشکل دائمی بودن عملکرد سیستم کمکی فرمان حل شده است، یعنی سیستم الکتریکی زمانی عمل می کند که چرخشی در فرمان به وجود آید به عبارت دیگر گشتاوری موجود باشد.

تحقیق در مورد سیستم فرمان خودرو

سیستم فرمان انواع گوناگونی دارد از جمله سیستم فرمان مکانیکی(دنده شانه ای و پینیون)،هیدرولیکی والکتریکی که در این مقاله به آن ها می پردازیم.مقدمه ای بر سیستم فرمانامروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است.یکی از این صنایع و اجزای وابسته،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه ی خطیر هدایت خودرو از طریق آن انجام می شود.برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می شود.لذا مجموعه ی تشکیل دهنده ی این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.معمول ترین این سیستم ها،سیستم دنده شانه ای و پینیون است،به طوری که پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه ای حرکت خطی انجام می دهد.در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای انتقال داده،دنده شانه ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ های خودرو انتقال می دهد.سیر تکامل سیستم فرمانیکی از پارامتر های موثر در انتخاب نوع خودرو در کشورهای توسعه یافته،راحتی چرخش غربیلک فرمان خودرو می باشد.این موضوع سازندگان خودرو را بر آن داشته است که جهت تسهیل در چرخش فرمان و به تبع آن کاهش خستگی راننده و همچنین افزایش ایمنی با فراهم کردن کنترل بهتر در جاده های خشن، یک سیستم هیدرولیکی به قسمت مکانیکی اضافه نمایند.معمولا این سیستم جانبی به صورت کمکی عمل می نماید. یعنی وظیفه ی اصلی همچنان به عهده ی قسمت مکانیکی است معمولا اجزای زیر به قسمت مکانیکی فرمان اضافه می شوند تا هیدرولیکی گردد:پمپ هیدرولیک با مخزن روغن و چرخ تسمهشیرهای کنترللوله های رابط سیلندر تسمهخودروهای سمند،پژو(شامل 206،405،پارس) ،دوو،زانتیا و ماکسیما دارای فرمان هیدرولیک هستند.سیستم هیدرولیکی فرمان جهت ایفای نقش از موتور خودرو استفاده می کند.بنابراین از بازده موتور کمی می کاهد،همچنین مصرف انرژی بیشتری را باعث می گردد.علاوه بر آن،سیستم هیدرولیک به صورت مرکز آزاد عمل می کند. یعنی حتی در زمان هایی که خودرو به صورت مستقیم در حال حرکت بوده و هیچ انحرافی انجام نمی دهد،باز هم این سیستم عمل می کند. این موارد سازندگان فرمان خودرو را بر آن داشت تا به دنبال سیستم های بهتر و مفیدتری گشته،آن ها را جایگزین هیدرولیکی نمایند یا سیستم هیدرولیکی را بهبود بخشند.یکی از سیستم های ارائه شده در سال های اخیر،فرمان الکتروهیدرولیکی(EHPS) است که در آن به جای استفاده از موتور خودرو،یک موتور الکتریکی به پمپ هیدرولیک اضافه می شود و در نتیجه فرمان از موتور مستقل می گردد.خودروی پژو 307 از این نوع سیستم فرمان استفاده می کند.دراین نوع فرمان،هر چند مسئله ی مستقل بودن از موتور خودرو تحقق یافته است ولی مشکل دائمی بودن عملکرد سیستم هیدرولیکی یعنی حالت مرکز آزاد هنوز پابر جاست.به عبارت دیگر باید حالتی تعبیه نمود که زمانی که چرخشی به فرمان وارد می شودسیستم عمل کند،نه همه ی زمان ها.فرمان الکتریکی(EPS) این نوع فرمان مشابه هیدرولیکی آن عمل می کند ولی از لحاظ ساختار متفاوت بوده و دارای مزایای زیادی نسبت به نوع هیدرولیکی است.این سیستم در اواسط دهه ی 1970 برای اولین بار مطرح گردید اما ساخت و کاربرد عملی آن از سال 1993 شروع گردید.اولین بار توسط شرکت HONDA در اتومبیل های رالی NSX مورد استفاده قرار گرفت.در این نوع فرمان مشکل دائمی بودن عملکرد سیستم کمکی فرمان حل شده است، یعنی سیستم الکتریکی زمانی عمل می کند که چرخشی در فرمان به وجود آید به عبارت دیگر گشتاوری موجود باشد.فرمان اجزای سیستم EPS الکتریکی از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است که به سیستم فرمان مکانیکی اضافه می شود:سنسور گشتاورموتور با جریان مستقیم DC واحد کنترل الکتریکی ECU سه قسمت یاد شده می توانند در یک محفظه و یا جداگانه قرار گیرند.طرز کار:سیستم EPS به این صورت عمل می کند که ابتدا سنسور گشتاور،گشتاور وارده از غربیلک فرمان را حس نموده،آن را به صورت سیگنال یا سیگنال هایی به قسمت میکروکنترولر(ECU) ارسال می کند.میکروکنترلر علاوه بر این سیگنال،سیگنالی نیز از سرعت خودرو دریافت می کند،آن گاه این دو را پردازش نموده، دستورالعمل لازم را به قسمت موتورDC اعمال می نماید تا به صورت کمکی، سیستم فرمان مکانیکی را تحت تاثیر قرار دهد.بنابراین دستورالعمل های ECU به موتور DC تابعی از خروجی سنسور و سرعت خودرو است.این یعنی سرعت خودرو در عملکرد EPS موثر بوده و این به منظور ایمنی بیشتر خودرو است.یعنی بیشترین عملکرد EPS در سرعت های پایین و کمترین عملکرد آن در سرعت های بالای خودروست.محل نصب EPS :فرمان الکتریکی در سه حالت مختلف می تواند بر روی قسمت مکانیکی نصب شود.الف- نصب بر روی ستون فرمان:در این روش مجموعه ی سنسورها،موتور DC و قسمت ECU به طور مجتمع در یک محفظه مستقر شده و بر روی ستون فرمان نصب می شود.بنابراین عملکرد کمکی فرمان ESP به ستون فرمان اعمال می گردد.این روش در خودروهای کوچک،مخصوصا خودروهای درون شهری که راحتی فرمان فاکتور مهمی به ویژه در ترافیک های سنگین و پارک نمودن خودرو محسوب می شود،به کار می رود.ستون فرمان با موتور الکتریکی DC توسط دنده حلزونی درگیر هستند.ب- نصب بر روی پینیون:در این روش نیز مجموعه ی سنسورها،موتور DC و قسمت ECU به طور مجتمع در یک محفظه قرار گرفته ولی بر روی پینیون نصب می شوند.این حالت برای خودروهای نیمه سنگین مناسب بوده،جایی که راننده ی این نوع خودروها در راحت ترین حالت می تواند خودرو را هدایت کند.ج- نصب بر روی دنده شانه ای:در این روش هر سه قسمت ESP یعنی سنسور،موتور DC و ECU جدا از هم برروی جعبه فرمان نصب می شوند.به این صورت که موتور DC و ECU به طور جداگانه بر روی دنده شانه ای قرار گرفته وسنسورها نیز روی پینیون مستقر می شوند.زیرا روی دنده شانه ای گشتاوری وجود ندارد که سنسورها بتوانند آن را حس کنند.این حالت برای خودروهای سنگین مناسب است.جایی که نیروی زیادی باید به دنده شانه ای اعمال شود.بنابراین نیروی کمکی به طور مستقیم از موتور DC به دنده شانه ای وارد می گردد

تعمیر فرمان برقی بنز C200

تعمیر-فرمان-برقی-بنز-C200

تعمیر فرمان برقی بنز C200 تعمیرات بر روی فرمان های برقی بنز .تعمیر تخصصی فرمان برقی انواع بنز بی ام و تویوتا لکسوس پورشه هیوندای کیا در دفتر فنی مهندسی دیجی برد.

فرمان برقی (EPS)

فرمان (EPS ) یا electric power steering امروزه جایگزین فرمان هیدرولیک،در تعداد زیادی از خودروهای جدید و خودروهایی که در بالا نام برد شده است. یکی از مزیتهای EPS حذف شدن پمپ هیدرولیک فرمان است که از۸_۱۰اسب بخار از قدرت موتور را مصرف می کند. همچنین حذف شدن مایع هیدرولیک ،شلنگها،نشتیهای آن ونیز عدم نیاز به چک کردن آنها از مزیتهای این سیستم می باشد.این سیستم همچنین آرامتر از فرمان هیدرولیک کار می کند. زیرا در ان موتور برقی بجای پمپ در داخل شیلنگها و سوپاپها، وجود دارد و سرعت عکس العمل ان کمتر می باشد.

فرق فرمان برقی با هیدرولیک:

اجزای فرمان هیدرولیک

سیستم فرمان هیدرولیک از چندین شلنگ، تسمه درایو، روغن هیدرولیک، پولی و پمپ تشکیل شده است.

اجزای فرمان برقی

سیستم فرمان الکترونیک یا برقی، به اجزای زیاد سیستم هیدرولیک نیازی ندارد. در این نوع سیستم یک موتور برقی روی میله فرمان در کنار چندین سنسور که گشتاور وارد شده توسط راننده را تشخیص می‌دهند، قرار داده شده است.

چگونگی عمل کرد فرمان برقی یا EPS:

اگر چه برخی از سیستم های قدیمی فرمان برقی عملا” الکتروهیدرولیک بودند به طوری که از یک الکتروموتور برای به حرکت در آوردن پمپ هیدرولیک استفاده می شد اما نسل جدید فرمان های برقی (EPS ) بطور کلی الکتریکی و الکترونیکی است ، جعبه فرمان از یک میل دندانه دار و یک موتور الکتریکی که روی میل فرمان میل دندانه دار بسته شده است ، تشکیل شده است .

مشخصات فنی بنز C CLASS

موتور ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه
حجم موتور ۱۷۹۶ سی سی
تنفس موتور توربوشارژ
انتقال نیرو دیفرانسیل عقب
حداکثر قدرت ۱۸۴ اسب بخار در ۵۲۵۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۲۷۰ نیوتن متر در ۴۶۰۰ دور در دقیقه
جعبه دنده۷ دنده خودکار
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۷.۸ ثانیه
حداکثر سرعت ۲۳۵ کیلومتر در ساعت

خرابی های عمده فرمان الکتریکی

خطا بر روی سنسور ترک

خطای داخلی در یونیت internal fault

سفت شدن فرمان و نداشتن خطا در یونیت

سفت شدن فرمان و داشتن خطا در یونیت

خطای مربوط به موتور برقی فرمان

خطای مربوط به سنسور زاویه فرمان

تعمیر فرمان برقی بنز C200

نمونه تعمیرات و مطالب مرتبط

نمونه تعمیرات و مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه لغو پاسخ

آخرین مطالب

جستجو در سایت

نمونه کارهای ما در اینستاگرام

🔍🔧عیب یابی و تعمیر ایسیو و سیستم سیم کشی لندکروز هشت سیلندر و روشن شدن خوردو بعد از چندین ماه . . 💻دفتر فنی مهندسی دیجی برد . . 📬📩 خ سمیه، بعد از تقاطع بهار . ک خوانساری پ۶ واحد ۱ . ☎02188314363 ☎02188314364 📠02188315780 . 📌📌📌عیب یابی و تعمیر تخصصی تمامی مدارات الکترونیک خودرویی و تجهیزات صنعتی ، پزشکی و. #تعمیر #تعمیر_ایسیو #رادار #تویوتا #آسان_موتور #هیوندا #هیوندای #لندکروز #بنز #لکسوس #اتاق۱۰۰ #کیا #پورشه #لاکچری #ایرتویا #تعمیرگاه #تعمیرات_الکترونیک #تعمیرات_برد #تعمیر_تجهیزات_صنعتی #تعمیرات_تخصصی #خودرو #آفرود #لوازم_یدکی #صنعت #تهران #iran #toyota #electronic #repairshop #landcruiser

🔍🔧عیب یابی و تعمیر ایسیو و سیستم سیم کشی لندکروز هشت سیلندر و روشن شدن خوردو بعد از چندین ماه . . 💻دفتر فنی مهندسی دیجی برد . . 📬📩 خ سمیه، بعد از تقاطع بهار . ک خوانساری پ۶ واحد ۱ . ☎02188314363 ☎02188314364 📠02188315780 . 📌📌📌عیب یابی و تعمیر تخصصی تمامی مدارات الکترونیک خودرویی و تجهیزات صنعتی ، پزشکی و. #تعمیر #تعمیر_ایسیو #رادار #تویوتا #آسان_موتور #هیوندا #هیوندای #لندکروز #بنز #لکسوس #اتاق۱۰۰ #کیا #پورشه #لاکچری #ایرتویا #تعمیرگاه #تعمیرات_الکترونیک #تعمیرات_برد #تعمیر_تجهیزات_صنعتی #تعمیرات_تخصصی #خودرو #آفرود #لوازم_یدکی #صنعت #تهران #iran #toyota #electronic #repairshop #landcruiser

🔍🔧عیب یابی و تعمیر ایسیو و سیستم سیم کشی لندکروز هشت سیلندر و روشن شدن خوردو بعد از چندین ماه . . 💻دفتر فنی مهندسی دیجی برد . . 📬📩 خ سمیه، بعد از تقاطع بهار . ک خوانساری پ۶ واحد ۱ . ☎02188314363 ☎02188314364 📠02188315780 . 📌📌📌عیب یابی و تعمیر تخصصی تمامی مدارات الکترونیک خودرویی و تجهیزات صنعتی ، پزشکی و. #تعمیر #تعمیر_ایسیو #رادار #تویوتا #آسان_موتور #هیوندا #هیوندای #لندکروز #بنز #لکسوس #اتاق۱۰۰ #کیا #پورشه #لاکچری #ایرتویا #تعمیرگاه #تعمیرات_الکترونیک #تعمیرات_برد #تعمیر_تجهیزات_صنعتی #تعمیرات_تخصصی #خودرو #آفرود #لوازم_یدکی #صنعت #تهران #iran #toyota #electronic #repairshop #landcruiser

عیب یابی و تعمیر

عیب یابی و تعمیر

عیب یابی و تعمیر

عیب یابی و تعمیر

عیب یابی و تعمیر" رادار نقطه کور " سانتافه ۲۰۱۷ 🔴دوستانی که مالک خودرو با نقطه کور(blind spot radar) , یا رادار جلو ( pre_crash radar) هستند، به کوچکترین ضربه هایی که مخصوصا به گوشه های سپر عقب یا سپر جلو وارد میشود حساس باشند. این ضربات ممکنه در لحظه باعث خرابی نگردد، اما به علت فشار وارد شده به پوسته رادار، ممکن است در ماه های آینده باعث نفوذ آب به رادار از درزهای بوجود امده یا پوسته آسیب دیده رادر گردد. از علائم خرابی هم میتوان به عدم شناخت رادار توسط دیاگ و خودرو، یا خارج شدن از کالیبره پس از حدود ۲الی ۳ روز اشاره کرد. . 💻دفتر فنی مهندسی دیجی برد . . 📬📩 خ سمیه، بعد از تقاطع بهار . ک خوانساری پ۶ واحد ۱ . ☎02188314363 ☎02188314364 📠02188315780 . 📌📌📌عیب یابی و تعمیر تخصصی تمامی مدارات الکترونیک خودرویی و تجهیزات صنعتی ، پزشکی ، آزمایشگاهی ، داروسازی و. توسط کارشناسان ارشد رشته الکترونیک به صورت کاملا حرفه ای و علمی. #تعمیر #تعمیر_رادار #رادار #سانتافه #آپشن #آسان_ موتور #هیوندا #هیوندای #کرمان_موتور #بنز #لکسوس #تویوتا #کیا #توسان #پورشه #لاکچری #تعمیرگاه #تعمیرات_الکترونیک #تعمیرات_برد #تعمیر_تجهیزات_صنعتی #تعمیرات_تخصصی #خودرو #آفرود #blind_spot #radar #pre_crash #hyundai #kia #electronic #repair

آموزش تعمیر فرمان برقی

اگر تا به حال وسیله نقلیه‌ای را بدون فرمان برقی رانندگی کرده‌اید، احتمالاً می‌توانید درک کنید که فرمان برقی چقدر به شما در کنترل ماشینتان کمک می‌کند، مخصوصاً در سرعت‌های پایین مانند هنگام پارک کردن ماشین. فرمان برقی خودروی شما از یک سیستم هیدرولیک برای تقویت تلاش کوچکی که برای چرخاندن فرمان می‌کشید استفاده می‌کند تا چرخش نسبتاً سبک فرمان بتواند به راحتی چرخ‌های ماشین شما را بچرخاند.

تفاوت فرمان برقی با فرمان هیدرولیکی

سیستم فرمان برق وظیفه تبدیل نیروی ملایم به نیروی قوی را بر عهده دارد، به این معنی که خود سیستم معمولاً تحت فشار زیادی قرار دارد. علاوه بر این، هر سیستم هیدرولیکی – مانند سیستم فرمان برقی در ماشین شما – بسیار تحت فشار است و برای عملکرد در سطوح بهینه نیاز به پر شدن مایع و در شرایط خوب/تمیز دارد.

مشکلات رایج فرمان برقی

به طور دوره‌ای، سیستم فرمان برقی می‌تواند به تعمیر و نگهداری نیاز داشته باشد، به خصوص اگر برای مدت طولانی نادیده گرفته شود. برای اینکه ایده بهتری در مورد نحوه مراقبت از فرمان برقی خود داشته باشید، داشتن درک درستی از نحوه عملکرد آن مفید است.

آموزش تعمیر فرمان برقی

قبل از اینکه بتوانید نحوه عملکرد فرمان برقی را درک کنید، لازم است اصول اولیه نحوه عملکرد سیستم فرمان خودرو را به طور کلی درک کنید. اصل اساسی سیستم فرمان خودرو، قفسه و پینیون است.

سیستم فرمان رک و پینیون

بیایید با فرمان ماشین شروع کنیم. فرمان به یک محور فرمان متصل است که به سمت محور جلو پایین می آید. در انتهای دیگر میل فرمان یک چرخ دنده دایره ای قرار دارد که به آن “پینیون” می گویند. پینیون با قفسه که یک چرخ دنده مستقیم است که از طریق میله های اتصال به بازوهای فرمان چرخ های ماشین شما متصل می شود، قفل می شود.

وقتی چرخ را می چرخانید، این باعث چرخش پینیون می شود که به نوبه خود باعث می شود قفسه به چپ یا راست حرکت کند. این کار چرخ ها را در جهت مناسب می کشد. اساساً قفسه و پینیون نیروی چرخش فرمان را به نیروی جانبی تبدیل می کند و باعث چرخش چرخ ها می شود.

با این حال، بدون فرمان برقی، راه اندازی سیستم فرمان رک و پینیون به نیرو و قدرت زیادی نیاز دارد. سیستم هیدرولیک به فرآیند چرخش کمک می کند و فرمان را برای راننده آسان و قابل کنترل می کند.

تصویری از دو سیستم فرمان رایج

این نمودار عملکرد سیستم فرمان قفسه و پینیون را در مقایسه با سیستم پیوندی (موازی) قدیمی نشان می دهد.

فرمان هیدرولیک

اضافه شدن فرمان برقی به معنای تغییر جزئی در تنظیم قفسه و پینیون است. در سیستم فرمان برقی، بخشی از قفسه اکنون یک پیستون و سیلندر هیدرولیک است. قفسه به پیستون متصل می شود و سیلندر از دو طرف توسط خطوط سیال (معمولاً شیلنگ های فلزی یا لاستیکی مخصوص) متصل می شود.

سیال فرمان تحت فشار از هر دو طرف سیلندر تغذیه می شود که باعث می شود پیستون در جهت مخالف سیال حرکت کند. سپس سیال به مخزن خود باز می گردد. سیال هیدرولیک تحت فشار، کلید اثر ضرب‌کننده نیرو است، که باعث می‌شود چرخش جزئی چرخ باعث قدرت قابل توجهی چرخ‌ها در هنگام فشار دادن پیستون برای حرکت قفسه شود. و به نوبه خود چرخ ها.

مشکلات رایج فرمان برقی

یکی دیگر از اجزای کلیدی سیستم فرمان برق، پمپ فرمان است که وظیفه فشار دادن مایع فرمان برقی را قبل از تحویل آن به سیلندر در واحد قفسه و پینیون دارد. سیال فرمان فرمان به صورت کم فشار در مخزن فرمان ذخیره می شود و تنها در صورت نیاز پمپ برق فرمان مایع را تحت فشار قرار می دهد و آن را برای کمک به فرمان تحویل می دهد.

برخی از جزئیات بیشتر مدرن امروزی در مورد سیستم‌های فرمان برقی خودروها وجود دارد، مانند کمک الکترونیکی علاوه بر سیستم هیدرولیک و برخی از سنسورها که کل فرآیند را نظارت می‌کنند. اما اجزای اصلی عبارتند از شفت فرمان، قفسه و پینیون، پیستون و سیلندر که قفسه را در داخل به حرکت در می‌آورند، و پمپی که مایع فرمان تحت فشار را تامین می‌کند. اگر زنجیره ای از قطعات را درک کنید، اصول اولیه فرمان برقی را درک می کنید.

فرمان برقی خودرو

این روزها خودروهای بیشتری به فرمان برقی مجهز می شوند. مزیت فرمان برقی این است که راننده حتی اگر موتور روشن نباشد، کمک قدرتی خواهد داشت. مزایای دیگر شامل توانایی سازندگان خودرو برای برنامه ریزی سیستم برای ارائه کمک متغیر، بسته به وضعیت رانندگی است. به عنوان مثال: کمک بیشتر در هنگام پارک کردن و کمک کمتر در سرعت های بالاتر.

فرمان برقی (EPS) از یک موتور الکتریکی برای ارائه فرمان برقی در صورت نیاز استفاده می کند. این در واقع منجر به کارکرد اقتصادی تر موتور خودرو می شود. در یک سیستم فرمان هیدرولیک، پمپ فرمان برقی (به اصطلاح همیشه روشن) بدون توجه به اینکه آیا به فرمان برقی – یا اصلاً فرمان – نیاز است یا نه، کار می کند. در حالی که EPS تنها زمانی فعال می شود که راننده چرخ را بچرخاند.

آموزش تعمیر فرمان برقی

در سیستم فرمان برقی، یک موتور الکتریکی بر روی جعبه فرمان یا روی ستون فرمان نصب شده است. و سنسورهای الکترونیکی جایی روی فرمان وجود دارد. هنگامی که فرمان چرخانده می شود، سنسورها ورودی را از راننده دریافت می کنند و سیگنالی را به یک واحد کنترل (رایانه) می فرستند، که به نوبه خود گشتاور را از طریق موتور الکتریکی برای کمک به چرخش اعمال می کند.

این روزها پیشرفت های بزرگی در فناوری کمکی برای وسایل نقلیه در حال انجام است. به دستگاه های کمک پارک، ترمز خودکار و سایر فناوری های جلوگیری از برخورد و در نهایت خودروهای خودران فکر کنید. فرمان برقی در واقع یک پله برای این فناوری برای کنترل فرمان و جهت خودرو است. ما در آینده شاهد استفاده بسیار گسترده‌تر از فرمان برقی در بسیاری از مدل‌های دیگر خواهیم بود.

بیشتر بدانید : رفع نشتی جعبه فرمان

می‌خواهیم از جان واینهوف، از جامعه فیس‌بوک خود، تشکر کنیم که پیشنهاد کرد این بحث در مورد فرمان برقی را درج کنیم. ما موافقیم که هیچ چیزی در مورد فرمان برقی این روزها نباید بدون اشاره به فرمان برقی باشد. با تشکر، جان، برای ورودی.

مشکلات رایج فرمان برقی

هر زمان که یک سیستم با فشار بالا را مسئول تولید صدها پوند نیرو می‌گیرید، دلیل بر این است که این سیستم تحت فشار قرار می‌گیرد. چند راه متداول وجود دارد که در آنها سیستم فرمان برقی فرسوده یا خراب می شود.

نشتی سیال فرمان سیستم فرمان برقی کاملاً به مایع هیدرولیک وابسته است. اگر مایع کافی وجود نداشته باشد یا مایع در معرض خطر قرار گرفته باشد، با مشکل مواجه خواهید شد. یک مشکل رایج در سیستم فرمان برقی نشت مایع فرمان است.

این می تواند در هر نقطه ای از زنجیره اجزا رخ دهد. سیلندر واحد قفسه و پینیون می‌تواند از خود سیلندر یا معمولاً از آب‌بندهای جعبه فرمان دچار ترک یا نشتی شود، خطوط سیال ممکن است ترک‌ها یا سوراخ‌هایی ایجاد کنند که مایع فرمان فرمان نشت کند، یا پمپ می‌تواند نشتی به‌وجود آورد. همه اینها به دلیل ساییدگی و پارگی و فشار بالایی که سیال به آن بالا می رود رخ می دهد.

اگر سیستم فرمان برقی شما دچار نشتی شود، زمان زیادی است که سطح مایع شما به حدی کاهش یابد که فرمان برقی شما شروع به کارایی کمتری کند یا حتی به طور کامل از کار بیفتد. قطعاً نمی خواهید اجازه دهید به آن نقطه برسد. اگر شواهدی مبنی بر نشتی مایع فرمان برقی خود مشاهده کردید، بهتر است خودروی خود را در اسرع وقت برای سرویس تحویل دهید. نشانه‌های نشتی عبارتند از مشاهده مایع در زیر خودرو، صدایی از زیر کاپوت مخصوصاً هنگام چرخش، یا کاهش کارایی فرمان برقی شما.

مایع فرمان برقی آلوده

در مقایسه با چیزی مانند روغن موتور خودروی شما، مایع فرمان برقی در طول زمان نسبتاً تمیز باقی می ماند. این فرآیند به اندازه احتراق سوخت در موتور یا سایر سیستم‌ها که مایع مربوطه خود را سریع‌تر کثیف می‌کند، نامرتب نیست. با این حال، با گذشت زمان، مایع فرمان برقی در واقع شروع به جمع شدن زباله می کند. این عمدتا از قطعات میکرو پلاستیک یا فلزات پوشیده شده از داخل سیستم می آید.

به غیر از صفحه نمایش در یک قطعه خاص، یک سیستم فرمان برقی فیلتر اصلی برای مایع ندارد، به این معنی که زباله ها در داخل مایع جمع می شوند و هرگز پاک نمی شوند مگر اینکه به صورت دستی شسته شوند. اگر مایع فرمان برقی بیش از حد آلوده شود، در داخل سیستم فرمان برقی شروع به فرسودگی می کند و به خطوط سیال، پمپ و سیلندر آسیب می رساند.

شستشوی فرمان برقی تمام مایع قدیمی را از سیستم خارج می کند و هرگونه آلودگی و زباله های انباشته شده را پاک می کند. سپس مایع کاملاً جدید تا سطوح بهینه دوباره پر می شود. بسیاری از تولید کنندگان توصیه می کنند که فرمان برقی را در فواصل زمانی منظم شستشو دهید. اگر مدتی است، به دفترچه راهنمای کاربر خود مراجعه کنید یا ماشین خود را برای شستشوی فرمان برقی به ما بیاورید.

مشکل در پمپ فرمان

پمپ برق فرمان توسط موتور ماشین شما کار می کند. یک تسمه از میل لنگ به پمپ فرمان هدایت می شود و به مرور زمان آن تسمه فرسوده، ترک خورده و در نهایت می شکند. اگر تسمه فرمان برقی پاره شود، فرمان برقی شما کار نخواهد کرد. بخشی از تعمیر و نگهداری معمول خودرو باید بازرسی تسمه از نظر ساییدگی باشد تا مشخص شود که آیا نیاز به تعویض دارد یا خیر. کارشناسان خبره خودرو ما تمام تسمه ها را در طول تعمیر و نگهداری معمول خودرو بازرسی می کنند.

یکی دیگر از مشکلات رایج، خرابی خود پمپ فرمان است. اگر پمپ شروع به فرسودگی کند، در تحت فشار قرار دادن سیال موثر نخواهد بود و اثربخشی فرمان برقی شما آسیب خواهد دید. در صورت شنیدن صداهایی در حین کارکردن پمپ فرمان، معمولاً هنگام چرخاندن فرمان، می‌توانید خرابی پمپ فرمان را تشخیص دهید.

تصویر تعویض پمپ برق فرمان

این یک پمپ فرمان برقی معمولی است که مخزن مایع فرمان به آن متصل است. یک قرقره به شفت متصل می شود و یک تسمه پمپ را از طریق آن قرقره به حرکت در می آورد. (تصویر با حسن نیت از قطعات خودرو O’Reilly)

خرابی جعبه فرمان برقی

قفسه گوشواره از بسیاری جهات قلب سیستم فرمان برقی شماست. اگر قفسه‌ی فرمان برقی خراب شود، حتی از بسیاری از مسائلی که قبلاً در مورد آن صحبت شد، خطرناک‌تر است، زیرا ممکن است اصلاً توانایی شما را برای کنترل خودرو به خطر بیندازد.

چند سرنخ وجود دارد که نشان می دهد جعبه فرمان برقی شما ممکن است در آستانه خرابی باشد. اگر احساس می کنید که فرمان شما به طور غیرمعمول سفت شده است، این یک نشانه بالقوه است. یکی دیگر از صداهای سنگ زنی یا سایر صداهای فلزی هنگام چرخاندن چرخ است. یک پیشروی بسیار رایج برای خرابی جعبه فرمان ، نشت مایع از قفسه است. اگر متوجه علائمی در این راستا شدید، ایده خوبی است که وسیله نقلیه خود را زودتر برای سرویس به ما بیاورید.

اگر با سیستم فرمان برقی خود مشکلی دارید یا فقط می خواهید یک بازرسی پیشگیرانه معمول از سیستم خود داشته باشید، همین امروز با ما تماس بگیرید یا اینجا را کلیک کنید تا یک قرار ملاقات بگیرید.

اجزای سیستم EPS

پیشرفت فناوری و تکنولوژی در تمامی زمینه ها زندگی آسان تری برای ما به وجود آورده است.

خودرو به عنوان یکی از ملزومات زندگی از این قاعده مستثنا نمی باشد و صنعت خودرو سازی از اولین روز های تاسیسش تا به الان دائما در حال پیشرفت و گسترش بوده است و به واسطه پیشرفت و افزایش تکنولوزی و دانش در صنعت خودرو سازی اجزای مکانیکی و فنی خودرو ها نیز پیشرفته شده است.

امروزه خودرو سازان مشهور دنیا پیوسته به دنبال پیدا کردن راهی برای افزایش راحتی و ایمنی خودرو هستند,یکی از اجزای مهم و حساس فرمان خودرو ها می باشد که در گذر زمان تغییرات زیادی داشته است.

همانطور که می دانیم سیستم فرمان خودرو و فرمان پذیری در خودروها بسیار اهمیت دارد و در پیچ های تند باعث افزایش ایمنی خودرو و موجب کنترل راحت خودرو در سرعت های بالا می شود و عدم توجه به آن سلامت راننده را به خطر می اندازد.

اولین سیستمی که در خودرو های امروزه مورد استفاده قرار گرفته شده است سیستم فرمان مکانیکی می باشدکه این سیستم ساختار پیچیده ای ندارد و از چند میله وچرخ دنده مستحکم تشکیل شده است و حرکت دورانی فرمان را به حرکت افقی برای تغییر زاویه چرخ,تبدیل می نماید.این سیستم به اندازه کافی راحت نبود و به دلیل اینکه فشار گردش چرخ ها را به درون فرمان و دست راننده انتقال می داد در سرعت های بالا مشکلات خطر افرینی نظیر سخت بودن پیچاندن و لغزش فرمان را به وجود می اورد به همین دلیل سیستم کمکی مثل سیستم هیدولیکی و برقی به فرمان مکانیکی اضافه شد.

امروزه شاهد طراحی و تولید خودرو های زیادی از طرف خودروسازان با سیستم فرمان هیدورلیکی هستیم.

سیستم فرمان هیدرولیک شامل تسمه,چندین شیلنگ,پمپ,جک,روغن,شیر هیدرولیک و قطعات معمول در سیستم فرمان می باشد.

در سیستم هیدرولیک روغن با فشار در سیستم جریان پیدا می کند و گردش فرمان توسط راننده به راحتی انجام می شود و به دلیل گردش روغن و فشار هیدرولیکی نسبت به سیستم فرمان مکانیکی نرم تر است و تسلط راننده بر خودرو در سرعت های مختلف را افزایش می دهد.

علاوه بر مزایایی که سیستم فرمان هیدرولیکی دارد,معایبی هم دارد از جمله معایب آن این است که به علت این که بصورت مستقیم از موتور نیرو می گیرد از توان خودرو می کاهد و علاوه بر این در سیستم فرمان هیدرولیکی مهم نیست که فرمان را می چرخانید یا در جاده های صاف و با سرعت پایین حرکت می کنید در هر حال موتور خودرو را در گیر می کند و بار اضافه ای روی موتور خودرو خواهد بود.

اگر بتوانیم از نقش فرمان هیدرولیکی در تضعیف موتور خودرو چشم پوشی کنیم ولی نمی توانیم از نشتی روغن در این سیستم به راحتی بگذریم.

الته با وجود اینکه محققان برای رفع مشکلات در تلاش هستند با تحقیقات گسترده ی خودروسازان در این زمینه,فناورب بهتری به کار گرفته شده است و سستم فرمان برقی ابداع شد.

سیستم فرمان برقی (EPS) از سال 1993 وارد صنعت خودروسازی شده است با این حال اخیرا در خودروهای مدرن مورد استفاده قرار گرفته است به دلیل اینکه سیستم فرمان برقی مانند بسیاری از تکنولوژی های جدید دارای نواقصی بود و به تدریج مورد عیب یابی قرار گرفت و در آخر این فناوری در صنعت خودروسازی بکار گرفته شد.

از سیستم فرمان برقی از سال 2007 در حدود 60 اجزای سیستم EPS درصد خودروها مورداستفاده قرار گرفته است.این سیستم مانند سیستم فرمان هیدرولیکی عمل می نمایدولی از لحاظ ساختاری متفاوت است و به دلیل اینکه پمپ هیدرولیک و متعلقات آن حذف شده است از لحاظ ابعاد کوچکتر است و کیفیت فرمان پذیری خودرو بالا رفته است و باعث کاهش هزینه ها شده است و همچنین نیاز به تعمیرات کمتری داشته باشد و به دلیل اینکه موتور برقی بر روی میله فرمان قرار گرفته است به راننده در چرخش فرمان کمک می کند.

در جدیدترین نوع فرمان برقی قدرت منبع تغذیه ای تعبیه شده است و تا زمانی که موتور کار نمی کند و خودرو خاموش است برای چرخش چرخ های خودرو قدرت کافی وجود دارد.

این سیستم بر ایمنی خودرو تاثیر بسیاری دارد و از مهمترین کاربرد آن پایداری خودرو در سرعت های بالا مخصوصا در پیچ های تند است و این مزیت به واسطه سنسورهای به کار رفته در سیستم فرمان برقی می باشد که از حساسیت بالایی برخوردار است و دیگر مزیت آن این است که در صورت بروز مشکل سیستم ایمنی آن فعال خواهد شد و فرمان مکانیکی فعال خواهد شد.

با این حال گاهی اختلاف نظرهایی از طرف خودرو سازان و مصرف کننده وجود دارد و یکی از دلایل عدم استفاده از فرمان هیدرولیکی هزینه بالا و خرابی آن است که شاید برای خریدار خودرو چندان مهم نباشد.

لازم به ذکر است که در برخی از خودرهای داخلی و حتی مونتاژ مانند سایتا اتوماتیک,مگان,مزدا 3,برلیانس H330 از سیستم فرمان برقی استفاده می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.